Rodzina 500+

JAK POMAGA 500 PLUS

Program 500 plus może mieć znaczący udział w tym że w 2016 r. więcej kobiet zdecydowało się urodzić dziecko – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Odniosła się do danych NFZ ws. liczby kobiet które zaszły w ciążę w br.
Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej skomentowała informacje NFZ. Wynika z nich że w okresie między kwietniem a październikiem, czyli od momentu obowiązywania 500 plus, nastąpił wzrost liczby kobiet w ciąży o 9.5 tys. /w porównaniu do poprzedniego roku/. W sumie od początku roku do października odnotowano wzrost o 14.5 tys.
„To najlepsza informacja jaką mogłam usłyszeć na koniec roku. Cały czas komentowaliśmy dane dotyczące demografii z dużą ostrożnością, bo te procesy wymagają długofalowych obserwacji i analiz” – powiedziała Rafalska. Zwróciła uwagę że do resortu docierają informacje ws. większej liczby kobiet w ciąży.
„Chcielibyśmy by to była utrzymująca się tendencja” – dodała
W jej ocenie wiele czynników złożyło się na to że większa liczba rodzin, w porównaniu z ubiegłym rokiem, zdecydowała się na dziecko
„Myślę że 500 plus może mieć w tym swój znaczący udział” – uważa szefowa resortu. „Dobra sytuacja na rynku pracy też ma znaczenie. Również program mieszkanie plus. I pokazanie że rząd zamierza realizować długofalową politykę rodzinną i gwarantuje bezpieczeństwo wypłacalności programu 500 plus” – poweidziała Rafalska
Zwróciła też uwagę że wszystkie te działania zwiększają poczucie
bezpieczeństwa rodzin
Według minister rodziny i pracy pozytywne dane NFZ są wyłącznie zasługą samych rodzin które zdecydowały się na dziecko. „Całą odpowiedzialność i trud wychowania jest na ich barkach, my tylko staramy się im trochę pomóc” – powiedziała
Zdaniem Rafalskiej należy jeszcze poczekać na ocenę efektów wprowadzenia programu 500 plus. „Wiemy że rok działania programu to czas wystarczający by oceniać dynamikę wzrostu urodzeń, jeżeli ona będzie – powiedziała
W grudniu MRPiPS poinformowało że 3.79 mln dzieci, czyli 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat w Polsce objętych jest wsparciem z programu „Rodzina 500 plus”. Do rodzin trafiło ponad 15.1 mld zł. Ponad 41 proc. świadczeń wypłacanych jest na pierwsze dziecko. Są to dane na koniec listopada br.
Program „Rodzina 500 plus” wystartowł 1 kwietnia. Wnioski można składać w gminie, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę /lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego/ wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko
Po pierwszym pół roku obowiązywania programu szefowa MRPiPS mówiła że ma on pozytywny wpływ na polską gospodarkę, skutecznie poprawia wskaźniki ubóstwa, natomiast na efekt w postaci poprawy dzietności trzeba poczekać, co najmniej rok od wejścia w życie programu, a więc do I-II kwartału 2017 r.
Z badań CBOS wynika że Polacy wydają pieniądze ze świadczenia najczęściej na odzież /31 proc./, obuwie /29 proc./, wyjazdy wakacyjne i książki lub pomoce edukacyjne /po 22 proc./ oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci /20 proc./. W dalszej kolejności świadczenie przeznaczane jest na zakup żywości, wycieczki i wyjazdy szkolne lub przedszkolne oraz rodzinne wyjścia na basen, do kina, zoo itp. /po 17 proc./
/P. Żebrowski, O. Zakolska/PAP/ /21.12.2016/

*****

BANK ŚWIATOWY CHWALI

Program Rodzina 500+ przyczynia się do redukcji skrajnego ubóstwa w Polsce – napisał w raporcie Bank Światowy
Raport „The Distributional Impact of Taxes and Transfers in Poland” opracowany został przez Karolinę Goraus i Gabrielę Inchauste
W dokumencie tym analizuje się jak polska polityka fiskalna i socjalna przyczynia się do redukcji biedy w naszym kraju
Badaczki szeroko komentują wprowadzenie programu Rodzina 500+, czyli 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko /a także na pierwsze jeżeli dochód na osobę nie przekracza 800 zł/
Zdaniem Banku Światowego już teraz widać pozytywne skutki 500+ w walce z biedą i nierównościami społecznymi. Według szacunków wskaźnik skrajnego ubóstwa w Polsce zmniejszy się w wyniku wprowadzenia programu z 8.9 proc. do 5.9 proc.
Bank Światowy zwraca uwagę na wysoki koszt programu /1.5 proc. PKB/, ale wskazuje że w wyniku zwiększonej konsumpcji wzrosną wpływy z VAT. Badaczki sugerują że polski rząd musi dopilnować by finansowanie 500+ nie spowodowało przekroczenia bezpiecznych ram deficytu budżetowego i długu publicznego
/mim/interia.pl/ /24.8.2016/