PKO BP / Banki

16 MLN WYŁĄCZNIE MOBILNYCH

Na koniec III kwartału 2023 banki miały już blisko 16 mln klientów „mobile only”

Są to osoby które korzystają wyłącznie z bankowości mobilnej i nie logują się już do bankowości internetowej /na PC/. W porównaniu do danych sprzed roku jest to wzrost o 2.6 mln użytkowników /Cezary Dąbrowski/zawszepolska.eu/ /14.12.2023/

CHORE I ZDROWE

Chore banki nie mogą bawić się na koszt zdrowych
Rozmowa z prezesem PKO BP
Nie potrafiliśmy znaleźć w systemie finansowym w Polsce prawidłowego sposobu obciążania takich instytucji które oferują swoje produkty poniżej wartości ekonomicznej większymi domiarami, nie tylko dodatkowymi składkami na BFG, ale też zdecydowanie wyższymi wymogami kapitałowymi – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego

Co dla największego banku w Polsce było najgorszym i najtrudniejszym wydarzeniem w roku wybuchu pandemii?
Największym wyzwaniem była walka o zdrowie pracowników. Ponad 1100 naszych pracowników wyzdrowiało po przejściu koronawirusa, mamy też prawie 100 pracowników którzy nadal chorują. Od samego początku w pierwszej fali pandemii naszym największym wyzwaniem i troską było to by zapewnić jak najwięcej środków służących ochronie pracowników. Zwłaszcza na początku było to bardzo trudne. Jednocześnie trzeba było szybko przeorganizować pracę
A jeżeli chodzi o finansowe ciosy które pandemia zadała bankowemu biznesowi to który trafił w pana bank najmocniej?
Na ciosy finansowe które spadły w ubiegłym roku na banki byliśmy przygotowani i przyjęliśmy je na gardę. Oczywiście spowodowały one zmniejszenie przychodów i zysków, jednak dzięki temu że wcześniej przygotowaliśmy się na spowolnienie gospodarcze, relatywnie dobrze poradziliśmy sobie w tej trudnej sytuacji. Sparowaliśmy te ciosy i dzisiaj jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, organizacyjnej oraz cyfrowej. Zwłaszcza zaawansowanie w zakresie cyfryzacji było w pandemii bardzo dużym ułatwieniem. Jeszcze przed ogłoszeniem pandemii powołaliśmy sztab kryzysowy i zobaczyliśmy że centralizacja spowalnia podejmowanie decyzji przy zmienności różnych sytuacji w poszczególnych placówkach i obszarach, więc zdecentralizowaliśmy zarządzanie kryzysowe do poziomu 10 sztabów regionalnych, dzięki czemu menedżerowie znacznie szybciej podejmowali decyzje
Czego pan jako bankowiec boi się w 2021 r.?
Jak patrzę na system bankowy u progu 2021 roku to największym wyzwaniem jest to na co zwracam uwagę już od dłuższego czasu. Część banków jest niedochodowa i im dłużej trwa taka sytuacja tym więcej rodzi problemów dla innych zdrowych instytucji. To nie jest tylko kwestia konkurencji. Jeżeli jest tak że instytucja finansowa oferuje swoje produkty poniżej wartości ekonomicznej to w obecnym systemie gwarancyjnym robi to na koszt innych banków. Dlatego że w przypadku problemów takiej instytucji płaci za to Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest tworzony z pieniędzy klientów zdrowych banków. Mam poczucie że nie potrafiliśmy znaleźć w systemie finansowym w Polsce prawidłowego sposobu obciążania takich instytucji większymi domiarami, nie tylko dodatkowymi składkami na BFG, ale też zdecydowanie wyższymi wymogami kapitałowymi. A jeżeli taka instytucja musiałyby spełniać dużo wyższe wymogi kapitałowe, to w razie problemów mogłaby korzystać z funduszy własnych, a nie obciążać cały sektor
Drugie systemowe wyzwanie dotyczy instytucji które są w postępowaniu naprawczym. Zgodnie z regulacjami nadzorczymi w tej sytuacji nie płacą podatku od aktywów finansowych. Jeżeli go nie płacą to nie uwzględniają go w analizie kosztów produktu który oferują klientowi. To też wymaga korekty bo w ten sposób premiuje się podatkowo banki które wpadły w kłopoty z powodu własnych błędów
A ryzyka związane z ubiegłoroczną recesją i słabą kondycją wielu branż?
Największym wyzwaniem jest to w jaki sposób wyjdziemy z recesji i czy uda nam się uciec przed nadmiernym problemem niewypłacalności części kredytobiorców, zarówno indywidualnych jak i firmowych. Jak to będzie wyglądało w pierwszej grupie zależy od tego czy utrzymane będą miejsca pracy, czy nie wzrośnie bezrobocie. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne i przewidują tylko niewielki wzrost bezrobocia. W przypadku kredytobiorców firmowych obraz jest mniej transparentny bo nie wiemy w jaki sposób polskie firmy wyjdą z recesji spowodowanej pandemią. Prognozy są dość korzystne ale jest jeszcze wiele niewiadomych
W ubiegłym roku firmy dostały potężną kroplówkę w postaci tarczy finansowej, niedługo dostaną kolejną, ale już dużo mniejszą. Nie wszyscy przedsiębiorcy z problemami się na nią załapią. Czy w banku już widać takie branże czy grupy działalności które zostały mocno dotknięte przez pandemię, kończy im się zapas gotówki z pierwszej tarczy i są już w podbramkowej sytuacji?
Ten problem ma jeszcze drugie dno. Już przed pandemią w związku z tym że stopy procentowe były wówczas na historycznie niskim poziomie powstały warunki do tworzenia firm zombie, czyli takich które funkcjonują choć nie generują zysków i tak sobie trwają. Kolejna obniżka stóp w kwietniu i maju spowodowała że jeszcze taniej mogły funkcjonować te firmy które zaciągnęły zobowiązania nadal nie wykazując zysków. One też dostały pomoc z tarcz antykryzysowych. Pytanie jak długo może trwać ten stan i tu trudno odpowiedzieć. Podobna „zombifikacja” występuje też w strefie euro, gdzie niskie stopy występują już od dłuższego czasu choć nie wywołało to systemowego ciągu bankructw. Wracając do Polski trudno odpowiedzieć na pytanie czy ten stan będzie trwały, ale na pewno obecnie ryzyko z tym związane jest większe niż przed pandemią
Mamy tak niskie stopy że banki nie chcą przyjmować lokat od przedsiębiorstw. Czy wkrótce możemy mieć sytuację w której to klienci detaliczni będą musieli płacić bankom za to by mogli w nich trzymać pieniądze?
Tego dziś jeszcze nie wiem. Natomiast warto zwrócić uwagę jak w tym kontekście wyglądają regulacje i jakie skutki wywołują. Banki są zobowiązane płacić składki na BFG od depozytów gwarantowanych, więc jeżeli przyjmujemy depozyt i nie udzielamy z niego kredytu to mamy sytuację w której płacimy daninę od czegoś od czego nie mamy żadnego dochodu, a to oznacza że wykazujemy na tym stratę finansową. Jednocześnie musimy ponosić koszty utrzymania tego produktu, bo systemy informatyczne i obsługa kosztuje. Jeżeli nawet uda się z tego depozytu udzielić kredyt to wówczas od tego musimy zapłacić podatek od aktywów bankowych, co obniża zysk depozytu przekształconego w inny instrument finansowy. Pytanie czy zapewni to większy zwrot niż podatek, a przypomnę że wynosi on 0.44 pkt proc. brutto. Jest wysoki bo został ustanowiony w czasie dużo wyższych stóp procentowych. W sytuacji niskich marż to nie zapewnia odpowiedniej stopy zwrotu, która jest teraz często poniżej kosztu kapitału. To z kolei oznacza że sektor bankowy będzie się osłabiał a niektóre banki będą się wypłukiwać z kapitału
Czy to jest apel o zmiany w podatku bankowym?
Nie. Ja nie ogłaszam żadnych apeli tylko oceniam rzeczywistość. Już przy wprowadzeniu tego podatku uważałem że powinien być on inaczej skonstruowany. W obecnych warunkach jest to podatek od kredytu i o ile przy wyższych stopach zwrotu można go było uzasadniać, o tyle przy ich obecnym poziomie jest szkodliwy. Lepsze byłoby podwyższenie podatku CIT dla banków, bo jest on uzależniony od zysków, zwłaszcza że sektor bankowy jest najbardziej transparentny, większość banków komercyjnych jest notowana na giełdzie, co oznacza że regulator czy fiskus może je „rozebrać do bielizny” i sprawdzić prawidłowość wykazywanych wyników finansowych. Inne sektory, w których są zaangażowane potężne pieniądze, jak przemysł farmaceutyczny czy informatyczny, przetwórstwo żywności nie muszą funkcjonować w tak transparentny sposób
Czy odetchnął pan z ulgą z ulgą kiedy BFG ogłosił przymusową restrukturyzację Idea Banku? To ryzyko długo wisiało nad sektorem bo ten bank od dwóch lat miał współczynnik wypłacalności na poziomie drastycznie niższym od minimalnych wymogów
W 2018 r. prezesi dużych banków wielokrotnie brali udział w posiedzeniach Komitetu Stabilności Finansowej w związku z poważnymi problemami kilku banków. Już wówczas było jasne że są one na tyle poważne że trzeba do nich podejść systemowo. Sytuacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na początku 2020 r. czy Idea Banku z grudnia 2020 r. nie była zaskoczeniem dla środowiska bankowego i cały sektor przyjął decyzję BFG z ulgą. Po to stworzono europejski mechanizm resolution /przymusowa restrukturyzacja – red./, by koszt społeczny w takich przypadkach był jak najniższy. Odpowiedzialni za to że te banki znalazły się w takiej a nie innej sytuacji są akcjonariusze, rada nadzorcza i zarząd. W związku z tym, zgodnie z procesem resolution, ten koszt powinien być ponoszony w największym stopniu przez akcjonariuszy oraz właścicieli podporządkowanych i niepodporządkowanych obligacji tych banków
Przypomnę tylko że kilka lat temu w przypadku Banku Spółdzielczego w Wołominie ten mechanizm nie został zastosowany i wówczas to klienci banków w Polsce musieli zapłacić za jego kłopoty, bo ostatecznie to oni się na to składają. Upadłość tego banku kosztowała ponad 2 mld zł dodatkowych składek na BFG, wykorzystanych by uchronić właścicieli depozytów gwarantowanych i wypłacić im ich środki
Warto przy tej okazji zastanowić się czy jest konieczność by te depozyty były gwarantowane nie tylko w odniesieniu do wysokości wpłaconego kapitału, ale również w odniesieniu do odsetek. Banki w trudnej sytuacji, by ściągnąć depozyty, oferują wysokie odsetki. Jednocześnie środki w ramach gwarancji BFG są w przypadku upadłości błyskawicznie wypłacane i jest grupa klientów, która korzysta z takich okazji i deponuje swoje środki tylko w takich zagrożonych instytucjach, bo niczym nie ryzykuje a może liczyć na wyższe odsetki
Może więc warto rozważyć by polskie instytucje nadzorcze wystąpiły do Komisji Europejskiej by zmienić prawo tak by depozyty były gwarantowane, ale tylko do wysokości kapitału. Być może warto rozważyć też obniżenie poziomu gwarancji o kilka punktów procentowych z obecnych 100, co mogłoby ukrócić uprawianie hazardu moralnego z jakim mamy obecnie do czynienia. Obecny system zachęca do lokowania pieniędzy przez klientów w zagrożonych instytucjach nie spełniających podstawowych wymogów nadzorczych
Powiedział pan niedawno że dzięki decyzji BFG pewien niebezpieczny element zagrażający stabilności systemu bankowego został rozwiązany. Czy to oznacza że są kolejne które trzeba rozwiązać?
Wszystkie banki które nie spełniają wymogów nadzorczych i wszystkie banki objęte postępowaniem naprawczym są tym elementem. To jest apel do akcjonariuszy tych banków by te niedobory kapitałowe zostały jak najszybciej uzupełnione
Czy to że PKO BP nie zgłosił się jako chętny do udziału w przymusowej restrukturyzacji, czyli w przejęciu Idea Banku, bo zakładam że jako największy bank dostał taką propozycję od BFG, oznacza że liczy się z tym że będzie musiał wziąć udział w podobnej operacji, ale dotyczącej restrukturyzacji innego banku?
Ja namawiałem i namawiam BFG by w takich procesach stosował formułę banku pomostowego, bo prawo to umożliwia. Po drugie warto zapobiec próbom medialnego upolityczniania takich operacji i warto rozważyć równoczesne zaangażowanie w taką operację resolution kilku banków komercyjnych i bank pomostowy BFG
Jakie byłyby główne zalety tego wariantu?
Koncepcja banku pomostowego jest dobra, bo przejęcie w taki sposób banku z problemami nie daje pola do spekulacji o korzyściach przejmującego, co niektórzy próbują publicznie zarzucać bankowi Pekao. Zarzuty stawiane Pekao, że wykorzystał tę sytuację są oczywiście całkowicie nie na miejscu. Mówił o tym m.in. Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku, że jest wdzięczny że Pekao wziął na siebie ten ciężar. Uważam podobnie
To a propos własnych problemów, czy pan żałuje że kilka lat temu sektor bankowy nie wyszedł z propozycją, ani nawet nie przyjął tych które się pojawiały i nie załatwił w sposób polubowny kwestii kredytów walutowych, dzieląc się ryzykiem i stratami z klientami? Teraz to klienci nie będą ich chcieli, bo ich sytuacja po wyrokach sądowych i orzeczeniu TSUE jest dużo lepsza i mają szanse wygrywać procesy
W latach 2004-2010, kiedy udzielono 99 proc. tych kredytów, nie przypominam sobie środowiska które protestowałoby przeciw ich udzielaniu. Politycy byli za, środowisko dziennikarskie gremialnie popierało, a urzędy nadzoru nie widziały możliwości zakazu. Wszyscy więc, nie tylko klienci i banki, brali udział w tworzeniu tej bańki kredytowej. Po kryzysie finansowym i wzroście kursu franka problem się zmaterializował, a chłopcem do bicia stały się banki
Ale to banki konstruowały te umowy, a to konkretne zapisy są kwestionowane i uznawane za niedozwolone, a nie sam fakt udzielenia kredytów. To nie klienci przychodzili z gotowymi wzorcami umów, ale podpisywali te które były konstruowane przez bankowych prawników
Kredytów frankowych udzielono w tym czasie również kilku, a może nawet kilkunastu tysiącom prawników, prokuratorów, sędziów różnego szczebla i wówczas nigdy nie słyszałem o klauzulach abuzywnych, także z ust takich specjalistów w dziedzinie prawa. Nie znam przypadków kwestionowania wtedy tych zapisów. Wszyscy prawnicy chętnie je podpisywali
Jaką ma pan koncepcję rozwiązania tego problemu?
Jako zarząd PKO BP popieramy propozycję przewodniczącego KNF
Niedawno wydał pan książkę „Od skarbonki do chmury, czyli historia transformacji PKO Banku Polskiego”, która pokazuje przeobrażenie się banku w cyfrową instytucję. Można powiedzieć że wstrzelił się pan w czas kiedy wszystkie instytucje musiały się dostosować do innej, bardziej zdalnej rzeczywistości…
Ta książka pokazuje wspólną pracę w budowaniu PKO BP, który jak zaczynałem w nim pracę musiał najpierw dogonić pod względem technologicznym inne banki, a następnie konkurować z nimi jak równy z równym. W kolejnym etapie to PKO BP zaczął wytyczać cyfrowe trendy i dziś jest pod tym względem liderem już nie tylko w Polsce. W grudniu bank zwyciężył w rankingu Finnoscore 2020 i został europejskim liderem cyfrowej bankowości
Jednym z ważnych projektów które opisałem w książce jest system płatności BLIK, wymyślony w naszym banku a następnie razem z innymi bankami upowszechniony i teraz jest to główny sposób płatności w internecie. W 2021 r. z lekkim opóźnieniem, związanym z pandemią, zostanie wprowadzona możliwość bezstykowego płacenia BLIKiem w terminalach sklepowych i mam nadzieję że w ślad za tym zostanie we współpracy z Mastercard rozpowszechniony w świecie
Inny duży projekt to Chmura Krajowa. Udało nam się wypracować strategiczne partnerstwo z dwoma gigantami technologicznymi, czyli firmami Google i Microsoft, i zakładamy że etap upowszechniania chmury to horyzont pięciu lat. Potem przejdziemy do następnej fazy rozwoju serwisów chmurowych, ale na razie nie zdradzę o czym myślimy
Powtarza pan że PKO BP staje się instytucją technologiczną z licencją bankową. Nasuwa się pytanie ile banku w banku będzie za 2-3 lata, czyli czy działalność bankowa będzie już tylko dodatkiem do tej części niefinansowej?
Przez ostatnie 100 lat PKO Bank Polski funkcjonował jako instytucja bankowa, ale na kolejne 100 powinien się przekształcić w instytucję technologiczną z bankową licencją. Tego oczekują nasi klienci i pracownicy. I na takim założeniu oparliśmy aktualizację naszej strategii, którą nazwaliśmy „PKO Bank Przyszłości”. Tej bankowości w bankach będzie więcej niż teraz, ale jeszcze mocniej będą się rozwijać usługi technologiczne, niefinansowe. Kiedy w tym bilansie będzie ich więcej niż bankowych tego dziś nie wiem. To jest droga na którą dopiero wchodzimy
W ubiegłym roku wprowadziliśmy możliwość używania aplikacji IKO do wielu czynności, bez konieczności posiadania konta w naszym banku, co umożliwia wejście do ekosystemu usług który budujemy. Ten ekosystem umożliwia zapłatę za autostrady, parkingi, kupno biletów komunikacji miejskiej, a także daje dostęp do usług niefinansowych. Z IKO można też przejść na Automarket, czyli naszą nową platformę sprzedaży i leasingowania samochodów. Pandemia przyspieszyła też zapotrzebowanie na usługi telemedycyny które także udostępnimy przez IKO w najbliższych kwartałach
Duża część pana książki dotyczy też sposobu zarządzania. Co stoi za opisanym w książce sukcesem ostatniej dekady?
Ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie. Uważam że dobry menedżer powinien otaczać się ludźmi którzy w swoich dziedzinach są lepsi od niego samego i w taki sposób starałem się działać od początku. Z jednej strony wymagało to ściągnięcia do banku kompetentnych osób z rynku, którzy wnieśli świeże spojrzenie, a z drugiej – odkrycia i wypromowania talentów które już były w PKO Banku Polskim. Z tych osób stworzyłem w banku zespół który działając razem ruszył bank z miejsca i przekształcił w nowoczesną i zwinną organizację. Dziś z dumą mogę powiedzieć że nasz zespół jest najlepszy na rynku
Czy da się na dłuższą metę zarządzać bankiem w hybrydowy sposób, czyli w dużej mierze zdalnie?
To nie tylko możliwe ale już zostało przećwiczone w pandemii, bo nie było innej możliwości. Funkcjonowania. Przeszliśmy na kontakt zdalny z użyciem telefonów, laptopów, komunikatorów. Już przed pandemią wprowadziliśmy system odmiejscowienia stanowisk pracy, co umożliwia bezpieczne logowanie się do sieci bankowej, niezależnie od tego gdzie znajduje się pracownik. W ten sposób może wykonywać wszystkie operacje do których jest uprawniony. To jest możliwe m.in. dzięki usługom chmurowym i te rozwiązania w czasie pandemii doskonale się sprawdziły. Teraz czeka nas dopracowanie formuły hybrydowej, czyli takiej w której nie trzeba codziennie przychodzić do biura, ale częściowo na stałe pracuje się z domu. To będzie główny sposób funkcjonowania. Zmiany dotyczą też działania placówek, bo cześć klientów będzie wolała wideorozmowy zamiast tradycyjnej wizyty
Czy nowoczesność musi się łączyć z większym ryzykiem, a niektóre projekty nie wypalą? Tak działają fintechy
W książce wielokrotnie pokazywałem przykłady projektów co do których w momencie startu nie było pewności czy wypalą. Były więc ryzykowne. Stworzenie prawdziwych innowacji wymaga jednak odważnych decyzji i pewnej przestrzeni na popełnianie błędów oraz naukę na błędach. Kiedy startowaliśmy z IKO był on nowoczesny i ryzykowny, bo nie miał klientów. Krok po kroku ich liczba się jednak zwiększała. Po drodze spotkaliśmy się z wieloma wyzwaniami, przekonywaniem użytkowników że jest to bezpieczne rozwiązanie. Dziś mamy ponad 5 mln klientów IKO i możemy mówić o sukcesie. Jak widać nawet jeżeli tego typu innowacyjne projekty wiążą się z ryzykiem to warto je podejmować /za interia.pl/ /inf. z 12.1.2021/ /19.1.2021/

PKO BP NAJCENNIEJSZY

PKO Bank Polski zakończył 2018 rok jako najcenniejsza spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego wartość na ostatniej sesji notowań wyniosła niemal 50 mld zł. Rok 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dla banku był rekordowy

Jako jedyna polska spółka wszedł w skład indeksu dużych spółek rynków rozwiniętych FTSE Russel. Jego aktywa wzrosły do najwyższego w historii poziomu 306 mld zł, w trzecim kwartale osiągnął również najwyższy w historii zysk netto, a wyniki europejskich stress testów potwierdziły że jest najbezpieczniejszym bankiem w Europie
Miniony rok był także czasem umacniania przez PKO Bank Polski pozycji bankowego lidera technologicznego. Stale rośnie popularność aplikacji IKO, z sukcesem przeprowadzono największe w europejskim sektorze bankowym wdrożenie technologii blockchain oraz zainicjowano bezprecedensowy projekt utworzenia Chmury Krajowej
Awans do indeksu dużych spółek rynków rozwiniętych FTSE Russel
PKO Bank Polski jako jedyny z polskich firm wszedł do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell, po wrześniowej reklasyfikacji naszego rynku do statusu rozwiniętego. Przeklasyfikowanie Polski z koszyka rynków wschodzących do rozwiniętych przez FTSE Russell jest pierwszą tego typu decyzją agencji od ponad dekady. Jest ona efektem ciągłej poprawy infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce oraz nieprzerwanego wzrostu PKB. Polska czekała na tę decyzję od 2011 roku, kiedy to trafiła na listę obserwacyjną FTSE Russell
Najbardziej zyskowny i największy bank w Polsce
PKO Bank Polski w szybkim tempie powiększa swoją sumę bilansową, która po III kwartałach wyniosła ponad 306 mld zł i była najwyższa w historii. Skala działalności banku jest ponad dwukrotnie większa niż 10 lat wcześniej. Dominującą pozycję PKO Banku Polskiego potwierdzają także bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk grupy po trzech kwartałach wyniósł 2.73 mld zł i był niemal o 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który na koniec trzeciego kwartału wyniósł blisko 9.9 mld zł
Najbardziej odporny bank w Europie
Ogłoszone na początku listopada wyniki europejskich stress testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne i pokazały że jest on najodporniejszy z wszystkich przebadanych banków. Silna baza kapitałowa banku powoduje że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach symulowane w stress testach poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. W testach uczestniczyło czterdzieści osiem największych banków z Europy, w tym dwa z Polski
Lider technologiczny polskiego sektora bankowego
PKO Bank Polski jest liderem technologicznym polskiego sektora bankowego, a kolejne innowacyjne projekty uruchomione w 2018 roku, takie jak zainicjowanie powstania Chmury Krajowej, czy największe w Europie wdrożenie technologii blockchain, pomagają mu dodatkowo umacniać tę pozycję. PKO Bank Polski skutecznie realizuje strategię opartą na cyfryzacji i przechodzi coraz szerszą transformację. Dzięki temu w coraz większym stopniu może budować swoje przewagi konkurencyjne w oparciu o wysoki, wykraczający również poza obszar finansów, potencjał technologiczny
Lider bankowości mobilnej
Nadal rośnie popularność aplikacji bankowości mobilnej IKO, do której klienci logują się już częściej niż do serwisu iPKO. Liczba aktywnych aplikacji wynosi już ponad 3.1 mln, a udział PKO Banku Polskiego w rynku bankowości mobilnej to aż 25 proc. Bank pozostaje liderem bankowości mobilnej w Polsce, a transakcyjność jego aplikacji IKO bije rekordy. Klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo zapłacili mobilnie już ponad 145 milionów razy
Co sekundę płacą BLIKIEM w internecie, w każdej minucie zlecają 100 przelewów w IKO, co godzinę logują się do aplikacji aż 60 tysięcy razy. Zadowolenie użytkowników z IKO przełożyło się na tytuł najlepszej na świecie bankowej aplikacji mobilnej według brytyjskiego Retail Banker International
Chmura Krajowa – milowy krok w cyfryzacji
PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju pod koniec października podpisały porozumienie w sprawie powołania spółki technologicznej, która będzie operatorem Chmury Krajowej. Nowy podmiot zaoferuje usługi związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych
Chmura Krajowa, działając jako platforma technologiczna i prawna, będzie stymulować rozwój innowacji w polskich przedsiębiorstwach oraz umożliwi optymalizację procesów związanych z budowaniem nowoczesnej administracji publicznej. PKO Bank Polski jako pierwszy klient nowej spółki chce być przykładem dla innych firm i instytucji, pokazując że biznes można z powodzeniem rozwijać w chmurze
Największe w Europie wdrożenie technologii blockchain
Wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz partnerami technologicznymi bank udomowił technologię blockchain i dostarczył przy jej pomocy nowe regulaminy produktowe do ponad 5 mln swoich klientów. To pierwsze w polskiej bankowości pełne wdrożenie rozwiązania bazującego na blockchainie i największe zastosowanie tej technologii w europejskim sektorze bankowym. Wdrożenie rozwiązania przyniosło nie tylko korzyści kosztowe, ale przede wszystkim pozwoliło na rozwój know how w zakresie technologii blockchain. Działające w banku Centrum Kompetencyjne Blockchain poszukuje dalszych zastosowań dla technologii blockchain, a dzięki gotowej infrastrukturze którą bank dysponuje łatwiej i szybciej będzie mógł w praktyce zastosować efekty tych prac
Deszcz nagród
Sukcesy banku potwierdzają liczne otrzymane w ubiegłym roku nagrody przyznawane zarówno przez klientów, organizacje branżowe, jak i media. Dotyczyły one niemal wszystkich aspektów działalności banku, ale najwięcej z nich doceniało innowacyjność, a zarazem bezpieczeństwo zaawansowanych technicznie nowoczesnych rozwiązań oferowanych klientom PKO Banku Polskiego. Z kilkudziesięciu wyróżnień otrzymanych w ostatnich 12 miesiącach warto wymienić Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii Odpowiedzialny Biznes oraz nominację do tej samej nagrody w kategorii Narodowy Sukces. Bank został także uhonorowany m.in. Orłem Innowacji, Złotym Laurem Niepodległej, branżową Top Marką 2018 oraz tytułem Firmy 100-lecia Niepodległości
PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Po trzech kwartałach 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2.73 mld zł, a wartość aktywów sięgnęła ponad 306 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów /17.9 proc./, kredytów /17.7 proc./, w rynku leasingowym /12 proc./ oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych /17.2 proc./. Posiadając ponad 8.7 mln kart płatniczych bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie /za interia.pl/ /2.1.2019/

WIDEOWERYFIKACJA W BZ WBK

– Bank Zachodni WBK wprowadzi wkrótce wideoweryfikację klientów, profil zaufany oraz podpis cyfrowy – te nowości zapowiedział Michał Gajewski, prezes BZ WBK

Gajewski zapowiada że BZ WBK będzie pierwszym bankiem który wprowadzi pełny proces wideoweryfikacji
Na początek będzie ona wykorzystywana do otwierania kont w banku przez nowych klientów bez konieczności wizyty w placówce czy przesyłania umów kurierem
Pod koniec maja taką możliwość wprowadził Alior Bank, ale w przypadku BZ WBK cały proces będzie przebiegać inaczej, bo weryfikacja zgodności wizerunku osoby ze zdjęciem z dowodu przeprowadzana będzie dodatkowo przez system analizujący cechy biometryczne, a w Aliorze robi to tylko konsultant. Pilotażowe zastosowanie tej metody ma ruszyć jeszcze w sierpniu, a masowe wdrożenie planowane jest po uzyskaniu odpowiednich opinii urzędów
– Jesteśmy w trakcie konsultacji z regulatorami i nie wprowadzimy tego rozwiązania dopóki nie otrzymamy wszystkich potrzebnych zgód – dodał prezes BZ WBK
Po wprowadzeniu przez Alior wideoweryfikacji jako metody otwierania rachunków pojawiły się zastrzeżenia dotyczące m.in. tego czy przez tak założone konta można byłoby aktywować profil zaufany /login służący do kontaktów z e-administracją/
Na razie wideoweryfikacja byłaby stosowana do zakładania kont osobistych, ale w przyszłości BZ WBK chce umożliwić tą drogą zawieranie umów o inne produkty, np. kredyty
BZ WBK chwali się że już 3.2 miliona jego klientów korzysta z usług zdalnie, w tym 962 tys. przez aplikację mobilną. Bank zanotował duży wzrost liczby transakcji wykonywanych mobilnie. Było ich w pierwszym półroczu aż 5.5 miliona, co w ujęciu rocznym oznacza skok o blisko 80 proc.
Szykuje się jeszcze jedna nowość. Bank zaoferuje klientom podpis cyfrowy w chmurze. Gajewski zapowiada że taka usługa może się pojawić już jesienią
Pierwszym dostawcą tego rozwiązania na polskim rynku jest Asseco Data Systems. W odróżnieniu od dotychczas oferowanych podpisów elektronicznych, które wymagały użycia fizycznego urządzenia w postaci tokena lub karty i czytnika, podpis „w chmurze” nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi i e-dokumenty można podpisywać korzystając z dowolnego urządzenia połączonego z internetem: zarówno komputera stacjonarnego, laptopa, jak smartfona
BZ WBK pracuje nad strategią dystrybucji produktów, w tym zdefiniowania na nowo roli placówek
BZ WBK miał w pierwszym półroczu 1.1 mld zł zysku netto. Jest trzecim pod względem wielkości bankiem na rynku /za interia.pl/ /28.7.2017/

WARSZAWSKIE „KLONY” BOŚ

Bank Ochrony Środowiska przyznaje specjalne wyróżnienia – „Klony” – firmom z całej Polski stawiającym nie tylko na efektywność biznesu, ale i działającym w harmonii ze środowiskiem naturalnym /liść klonu jest w logotypie BOŚ/. Podczas gali w Warszawie 27 czerwca uhonorowano pięć firm

Wyróżnienia przyznawane są w kategoriach: Znaczący efekt ekologiczny oraz Innowacja ekologiczna. Ponadto Fundacja BOŚ wręcza wyróżnienie specjalne w kategorii: Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana
W kategorii Znaczący efekt ekologiczny uhonorowano trzy firmy. Nagrodzono przedsiębiorstwo Frostico Chłodnia Warka, które przeprowadziło m.in. termomodernizację budynku w części technicznej, magazynowej i socjalnej, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz przyniosło dodatkowe pozytywne efekty dla środowiska naturalnego – poprzez zmniejszenie zużycia paliw
Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Rozum otrzymało wyróżnienie za produkcję i sprzedaż ekologicznych warzyw /specjalizuje się w produkcji pomidorów i ogórków szklarniowych/
Wyróżnienie trafiło także do Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”. Realizowane przez spółdzielnię systematyczne docieplanie budynków przyniosło efekt w postaci ograniczenia zużycia energii cieplnej o ok. 4500 GJ rocznie. Dzięki temu uniknięto emisji CO2 na poziomie ok. 415 ton/rok /tyle powstałoby przy spaleniu ok. 200 ton węgla kamiennego/
W kategorii Innowacja ekologiczna została wyróżniona firma Aerotunel która zbudowała tunel aerodynamiczny do nauki swobodnego spadania. Obiekt ten wykorzystywany jest zarówno przez profesjonalistów /skoczków spadochronowych/ do doskonalenia swoich umiejętności, jak i przez szerokie grono amatorów, chętnych do podjęcia wyzwania wzniesienia się w powietrze – bez ryzyka jakie niosą ze sobą sporty lotnicze
Wyróżnienie w kategorii Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana przyznawane przez Fundację BOŚ trafiło do Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Mińska Mazowieckiego
Wielki finał i rozdanie nagród głównych, czyli „Klonów”, przyznawanych za efektywne biznesowo i zarazem proekologiczne przedsięwzięcia, społeczne zaangażowanie, odbędzie się jesienią /za www.bosbank.pl/ /28.6.2017/

27 czerwca w Warszawie odbyła się ostatnia z 11 regionalnych Gal „Klony”
Gale „Klony” trwają od początku roku. Zostało zaplanowanych 11 wydarzeń regionalnych /czyli tyle ile jest Centrów Korporacyjnych BOŚ/ oraz gala główna, jesienią
Regionalne „Klony” odbyły się m.in. 25.01 – Szczecin, 24.03 – Gdańsk, 21.04 – Olsztyn, 09.05 – Poznań, 18.05 – Katowice, 25.05 – Lublin, 30.05 – Kraków, 7.06 – Bydgoszcz, 13.06 – Wrocław, 20.06 – Łódź
Wyróżnienia przyznawane są w dwóch podstawowych kategoriach: doceniamy tzw. „Znaczący efekt ekologiczny”, czyli uzyskanie przez firmę wyraźnego efektu ekologicznego przez inwestycję finansowaną lub współfinansowaną przez Bank, potwierdzonego opinią głównego ekologa
W kategorii „Innowacja ekologiczna” wyróżniamy innowacje zmierzające do znaczącego i widocznego postępu w ograniczaniu negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów środowiska
Jest także wyróżnienie specjalne – „Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana”. Przyznaje je Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Wyróżnienie to otrzymuje ten Klient Banku którego inwestycja podniosła jakość życia lokalnej społeczności w co najmniej jednym z następujących obszarów: zdrowie, kultura i rozwój osobisty, spędzanie wolnego czasu, utrzymywanie relacji międzyludzkich, spadek bezrobocia lub wzrost zatrudnienia
Wszystkie firmy z całej Polski które otrzymały wyróżnienia podczas gal regionalnych stają się automatycznie pretendentami do nagrody głównej. Uroczysta gala wręczenia Nagrody Głównej „Klon” odbędzie się jesienią tego roku /za BOŚ/ /28.6.2017/

PODATEK BANKOWY JUŻ JEST

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o podatku bankowym. 15 stycznia Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tej ustawy i tego samego dnia podpisał ją prezydent

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych przewiduje że od lutego 2016 m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone tzw. podatkiem bankowym, wynoszącym rocznie 0.44 proc. wartości ich aktywów
Celem ustawy o podatku bankowym jest, jak argumentowali autorzy – posłowie PiS – pozyskanie dodatkowego „źródła finansowania wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych”. Zgodnie z ustawą opodatkowaniem zostaną objęte banki /krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych/, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pożyczkowe
W przypadku banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wartość aktywów wolnych od podatku wynosi 4 mld zł. Dla ubezpieczycieli jest to 2 mld, a dla firm pożyczkowych – 200 mln. Zwolniony z tego podatku został Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ewentualnie inne banki państwowe które mogą powstać w przyszłości
Ustawa zakłada m.in. że firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe nie będą mogły się sztucznie dzielić by uniknąć podatku. Limit aktywów /odpowiednio 2 mld zł i 200 mln zł/ powyżej których będą płacić podatek dotyczy nie pojedynczych firm ale całej grupy kapitałowej
Pierwotnie zakładano że podstawa opodatkowania miesięcznie wyniesie 0.0325 proc. W trakcie prac posłowie PiS złożyli poprawkę by stawkę zwiększyć do poziomu 0.0366 proc. miesięcznie, czyli z 0.39 proc. do 0.44 proc. rocznie. Tłumaczyli tę podwyżkę utrzymaniem wpływów z tego podatku na zaplanowanym wcześniej poziomie. Obawiali się ich spadku wskutek wprowadzenia do ustawy innej autopoprawki; mówiła ona o wyłączeniu z podstawy opodatkowania kwot obligacji które zostały zakupione na finansowanie długu publicznego
Sejm w pierwszym głosowaniu zdecydował też że aktywa banków spółdzielczych, które są częścią zrzeszenia, nie będą sumować się przy wyliczaniu kwoty podatku. Ten zapis chciał zmienić senat ale sejm się na to nie zgodził
Zwolnione będą np. wszystkie banki spółdzielcze, a także towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Z kolei w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zwolnionych będzie 43 proc. aktywów, a „57 proc. aktywów sektora będzie podlegać opodatkowaniu”
Chodzi o Kasę Stefczyka która dysponuje aktywami w wysokości ok. 7 mld zł, stanowiącymi właśnie 57 proc. aktywów kas
Podatkiem będzie też objęta większość parabanków i firm pożyczkowych z racji niskiego, wynoszącego tylko 200 mln zł progu aktywów
Premier Beata Szydło mówiła niedawno że opodatkowanie sektora finansowego jest potrzebne by można było realizować projekty prospołeczne rządu, takie jak 500 zł na dziecko, obniżenie wieku emerytalnego, zwiększenie kwoty wolnej od podatku
– Uderzamy w korporacje finansowe bo dzisiaj Polacy mają najdroższe opłaty bankowe, najdroższe marże, usługi bankowe są jednymi z najdroższych w Europie – argumentowała. I dodała że podatek bankowy jest „stosowany w większości krajów europejskich” /za PAP/ /16.1.2016/

DOBRY II KWARTAŁ PKO BP

Rozmowa ze Zbigniewem Jagiełłą, prezesem PKO BP

Z czego jest pan najbardziej zadowolony po pierwszym półroczu 2014?
Nie ma takiego jednego elementu, który byłby najważniejszy jeżeli chodzi o wyniki naszego banku. I dobrze, bo uważam że suma wielu drobnych spraw składających się na dobry wynik banku świadczy o tym że jesteśmy odporni na potencjalne zawirowania, zmiany. Bo wyniku nie tworzy jeden obszar, jedno śmiałe działanie, ale wiele drobnych usprawnień, które powodują że PKO BP jest niekwestionowanym liderem polskiej bankowości. A jak popatrzymy na wyniki drugiego kwartału 2014 roku, które są pod wpływem wyników związanych z integracją z Nordeą, to widzimy że nie jest to tylko ten wpływ, ale również organicznej pracy naszego banku. Nasz bank w drugim kwartale poprawiał się w swoich segmentach, zwłaszcza w segmentach detalicznych
Z czegoś jest pan niezadowolony?
Nie mamy powodów do niezadowolenia z wyników drugiego kwartału. To był dobry kwartał dla naszego banku. To podsumowanie drugiego kwartału to też dobra okazja by podziękować naszym pracownikom, menedżerom, współpracownikom za to że realizują w sposób zdyscyplinowany zadania przed nimi stawiane
Nordea to dla PKO BP same plusy, czy i jakieś minusy?
Trudno byśmy po prawie dwuletnim procesie angażowania się w zakup tych aktywów byli czymś zaskoczeni. Przypomnę że rozmowy z Nordeą rozpoczęliśmy jesienią 2012 roku, następnie w 2013 roku podpisaliśmy umowę zakupu Nordei. Potem pracowaliśmy nad uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego, co osiągnęliśmy na początku tego roku. 1 kwietnia bieżącego roku te aktywa przeszły w nasze ręce. I gdybyśmy teraz stwierdzili że nagle coś się dzieje w tej sprawie nie tak jak sobie wyobrażaliśmy, to znaczyłoby że ta wcześniejsza praca był źle wykonana. Nic takiego nie nastąpiło. Co jest zawsze przeciwnikiem w takich sprawach, to upływający czas. Bo im szybciej będziemy dostawać zgodę na kolejne kroki związane z tą akwizycją, tym lepiej będzie dla naszego banku. Bo czasu nie można cofnąć, a w tym okresie dzieją się rzeczy na które nie mamy wpływu takiego jak byśmy chcieli
Przy wsparciu PKO BP i z pana przedmową ukazała się książka „Gospodarka za 100 lat”. To tłumaczenie książki pod redakcją Ignacia Palacios-Huerty zatytułowanej „In 100 years. Leading economists predict the future”. Co to za książka i dlaczego ją promujecie?
Kilka lat temu rozpoczęliśmy promocję ciekawych pozycji ekonomicznych ze świata. Dwa lata temu z naszą pomocą wydawnictwo Kurhaus wydało „Linie uskoku” Raghurama G. Rajana, opartą na jego obserwacjach z czasu kiedy był głównym ekonomistą Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli bardzo wpływowej światowej organizacji. W międzyczasie Rajan został prezesem Narodowego Banku Indii, w kraju z jedną z najważniejszych gospodarek świata. To świadczy że nasz wybór był dobry. W zeszłym roku ukazała się książka Nassima Nicholasa Taleba „Antykruchość”. Ten autor zasłynął z opublikowania spektakularnej książki „Czarny łabędź”, mówiącej o kryzysach finansowych. Polecam te książki, warto je przeczytać. Można dowiedzieć się z nich wielu rzeczy nie tylko o finansach, ale także o cywilizacji, ludzkości, co jest ważne by to co robimy miało wartość ponadczasową. A obecnie udostępniamy polskiemu czytelnikowi, we współpracy z wydawnictwem Kurhaus, książkę „Gospodarka za sto lat”. Zawiera ona kilkanaście esejów laureatów Nagrody Nobla, znanych ekonomistów, komentatorów życia ekonomicznego. Jej lektura pozwala wybiec z naszej teraźniejszości daleko do przodu, by dowiedzieć się co będzie za sto lat, albo co może być za sto lat, bo tego nikt przecież nie przewidzi… Warto ją przeczytać by się zainspirować z perspektywy 25 lat naszych przemian gospodarczych, dowiedzieć się co będzie ważne w kolejnych 25 latach, kolejnych 50 latach, czy stu…
/Cezary Dąbrowski/zawszepolska.eu/ /2.IX.2014/

PKO BP NIE ZWALNIA TEMPA

W II kwartale Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 855.6 mln zł zysku netto, o 6.6 proc. więcej niż w poprzednim kwartale

Skonsolidowane wyniki pierwszy raz uwzględniają akwizycję spółek Nordei, która pozytywnie wpłynęła na wypracowane przychody, skokowe umocnienie pozycji lidera polskiej bankowości i zwiększenie udziałów rynkowych w głównych segmentach
Przychody uzyskane w II kwartale wzrosły o 16 proc. q/q w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego, prowizyjnego i pozostałego. Dzięki przejęciu udział w rynku bankowym wzrasta do 17 proc. Skonsolidowane aktywa wzrosły o 22.5 proc. r/r do 242.3 mld zł
PKO Bank Polski utrzymał znacząco wyższą dochodowość i efektywność od średniej w sektorze bankowym
Skonsolidowany wynik finansowy za I półrocze 2014 r. w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wzrósł o 7.7 proc. do 1658.1 mln zł
Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w I półroczu ukształtował się na poziomie 5.5 mld zł, czyli o 9.8 proc. wyższym r/r, w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego o 8.8 proc. r/r oraz prowizyjnego o 3.8 proc. r/r. Przy czym wzrost przychodów aż o 16 proc. w samym II kwartale wynikał ze wzrostu wyniku odsetkowego o 11.4 proc. q/q i prowizyjnego o 11.1 proc. q/q
– Nie zwalniamy tempa, tworząc solidną podstawę do budowy trwałych przewag konkurencyjnych i nowych źródeł przychodów. Proces integracji spółek Nordei przebiega zgodnie z planem i jest już na bardzo zaawansowanym etapie, koncentrujemy się na wypracowaniu synergii. Wyniki i aktywa integrowanych spółek zwiększyły przychody i pozycję rynkową Grupy PKO. Jednocześnie realizujemy inne ważne projekty zawarte w naszej nowej strategii, jakimi są rozwój nowego modelu bancassurance, utworzenie banku hipotecznego i wspólnego standardu płatności mobilnych – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego /za www.pkobp.pl/ /1.9.2014/