Fundusze Europejskie

WIELKOPOLSKA – ŁATWIEJSZE PODRÓŻE

No to w drogę! Po odmienionych trasach w Wielkopolsce
Na realizację 29 inwestycji drogowych w regionie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który działa w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pozyskał 593 mln zł ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2014-20, co – razem z wkładem własnym – daje niebagatelną sumę prawie 760 mln zł

Dzięki tym funduszom możliwa jest realizacja inwestycji które znacznie ułatwiają podróże między poszczególnymi gminami czy powiatami. Drogi wojewódzkie to także alternatywa dla autostrad, dróg ekspresowych czy krajowych. Na te inwestycje mieszkańcy czekają od lat. A chodzi o obwodnice mniejszych miast – takich jak Wronki czy Gostyń. W przypadku Wronek problemem jest nie tylko nadmierny ruch samochodów osobowych, ale przede wszystkim tranzyt, który przechodzi przez centrum miasta. Wszystko dlatego, że mieszczą się tam dwa ogromne zakłady przemysłowe. Dzięki inwestycji o wartości ponad 82 mln zł, przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w wysokości 66.5 mln zł, obwodnica połączy dwie drogi wojewódzkie i stanie się zupełnie nową arterią po południowo-wschodniej części Wronek

Z kolei w Gostyniu przecinają się dwa ważne szlaki komunikacyjne – droga wojewódzka 434 oraz droga krajowa nr 12. Wszystko to niemal w samym centrum miasta. Część obwodnicy Gostynia już powstała, dzięki czemu polepszył się dojazd do wielu firm. W kolejnych latach nowa droga całkowicie wyprowadzi ruch tranzytowy z ciasnego centrum w dwóch kierunkach: z północy na południe oraz z zachodu na wschód Wielkopolski. – To najważniejsza inwestycja w historii ziemi gostyńskiej – podsumowuje burmistrz Gostynia Jerzy Kulak

Z Funduszy Europejskich są możliwe także mniejsze inwestycje w regionie, jak przebudowa drogi wojewódzkiej 306, która łączy Buk ze Stęszewem. To alternatywa dla płatnego odcinka autostrady A2 i łącznik do drogi ekspresowej S5. Wysłużona droga lada moment zmieni się w nowoczesną trasę wraz ze ścieżkami rowerowymi
Ścieżki rowerowe powstają także w gminie Mosina. Połączą one Mosinę z pałacem w Rogalinku. To trasa często wykorzystywana na weekendowe rowerowe wycieczki przez mieszkańców regionu. Oprócz tego powstaje także zupełnie nowy most nad rzeką Wartą. Obiekt łączy dwie części gminy Mosina i zapewnia codzienną przeprawę przez rzekę w drodze do pracy /za www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ /20.4.2021/

GDYNIA – KOMUNIKACJA MIEJSKA

Interreg Europa Środkowa: projekt SMACKER poprawia komunikację miejską w Gdyni

Największą i dynamicznie rozwijająca się dzielnicą Gdyni jest Chwarzno-Wiczlino. Liczba mieszkańców tej dzielnicy szybko rośnie, a większość z nich dojeżdża do innych części miasta. Sytuacja ta wymagała dostosowania siatki połączeń komunikacji miejskiej do zmieniających się potrzeb. Obszar ten pod koniec 2019 r. wybrano do działań pilotażowych transnarodowego projektu SMACKER /ang. Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas/, którego Gdynia jest partnerem

Od tego czasu na wybranych przystankach w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zamontowano nowoczesne, elektroniczne rozkłady jazdy zasilane za pomocą paneli fotowoltaicznych. Przeprowadzono również badania potrzeb komunikacyjnych mieszkańców których analiza przełożyła się na realne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od 1 marca br. mieszkańcy mogą cieszyć się zwiększoną częstotliwością kursów podstawowych linii autobusowych łączących dzielnicę z centrum Gdyni

Zmiany będące efektem prac w projekcie SMACKER są promowane w Gdyni m.in. przez przygotowaną animację, plakaty oraz zakończony już konkurs fotograficzny „Komunikacja miejska – osobista satysfakcja”. Projekt planuje dalsze uatrakcyjnienie transportu publicznego, m.in. organizując parkingi przesiadkowe, czy buspas, a władze Gdyni zapowiadają również stworzenie nowatorskiego planu mobilności dla dzielnicy. Budżet na realizację gdyńskiej części projektu wynosi 219 210 EUR, z czego miasto otrzyma 85 proc. dofinansowania w formie refundacji

O projekcie: Projekt SMACKER koncentruje się na problemach i wyzwaniach transportu publicznego i mobilności z którymi zmagają się obszary położone z dala od głównych szlaków komunikacyjnych w państwach Europy Środkowej. Usługi transportowe i związane z nimi koszty wymagają reorganizacji. Użytkownicy potrzebują aktualnej informacji o połączeniach. W projekcie bierze udział dziewięciu partnerów z Austrii, Czech, Słowenii, Węgier, Włoch i Polski. Liderem projektu jest SRM Reti e Mobilita SRL – włoska organizacja odpowiadająca za transport publiczny w Bolonii i okolicach. Jedynym polskim partnerem projektu jest Miasto Gdynia – Zarząd Dróg i Zieleni. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa /za www.ewt.gov.pl/ /8.4.2021/

KRAKÓW – KLASZTOR FRANCISZKANÓW

Zakończenie prac w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Krakowie
Klasztor Franciszkanów – przez prace budowlane, digitalizację i zakup nowoczesnych technologii zyskał na atrakcyjności jako ważny element dziedzictwa kulturowego regionu, a także przestrzeni kulturalnej i edukacyjnej w Krakowie

„Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych przyczyni się do zwiększonego wykorzystania walorów kulturowych Małopolski i uruchomienia wirtualnej galerii znakomitych księgozbiorów klasztornych za pomocą urządzeń multimedialnych” – powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka
Wykonano prace konserwatorskie krużganków, przeprowadzono digitalizację zasobów oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie niezbędne do ich prezentacji. Na powierzchni krużganków będzie prowadzona regularna działalność kulturalna przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu

Nadano nowe funkcje kulturalne krużgankom dzięki włączeniu ich do takich wydarzeń jak Dni Franciszkańskie, Dni Małopolski Szlak Kulturowy, Szlak Młodej Polski, Szlak Historii Starego Miasta, Cracovia Sacra, Muzyka w Starym Krakowie, Szlak Historii Metropolii Krakowskiej /odnowiona galeria biskupów/, promocja historycznych bractw Krakowa: Bractwa Męki Pańskiej, Bractwa Matki Bożej
„Unia Europejska nieustannie wspiera polską kulturę. To dzięki funduszom europejskim możliwe jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, co przyczyni się do zachowania polskiego, chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. Szczególnie przez nowoczesne technologie i digitalizację przestrzeń kulturalna i edukacyjna będzie bardziej dostępna, co ma szczególnie znaczenie w czasach pandemii, kiedy często jedynie za pomocą komputera mamy dostęp do dóbr kultury. Ten projekt to wyraz solidarności pozostałych obywateli Unii Europejskiej z Polakami. Prawie 50 proc. kosztów inwestycji to bezzwrotna pomoc z budżetu Unii. Ta inwestycja będzie służyć nie tylko mieszkańcom Krakowa, ale także gościom z Polski i Europy którzy chcą odkrywać skarby kulturowe klasztoru” – powiedział Christopher Todd, dyr. Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

Projekt obejmował także prace konserwatorskie elementów wystroju, wyposażenia oraz wymianę oświetlenia w krużgankach Klasztoru OO. Franciszkanów. Przeprowadzono także digitalizację księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów oraz udostępniono ją w cyfrowej bibliotece
„Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła wdrożyć unowocześnioną ofertę kulturową klasztoru przez zwiększenie przestrzeni o 661 mkw. na cele kulturalne” – dodał wicemarszałek Ł. Smółka. Wartość projektu – 3561621.86 zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 1619933.60 zł /za www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ /4.2.2021/

ŚCIGAMY NAJLEPSZYCH

Sprawnie inwestujemy Fundusze Europejskie. Ścigamy najlepszych
Polska osiągnęła najwyższą w historii członkostwa w UE pozycję w wykorzystaniu środków unijnych
„Polska jest „zawodniczką wagi ciężkiej” w Unii Europejskiej – jesteśmy największym beneficjentem Funduszy Europejskich. Ostatnio weszliśmy też do „pierwszej ligi” w refundacji środków w ramach aktualnej perspektywy budżetowej /absorpcja/. Co czwarte euro wypłacone z Unii Europejskiej trafiło do Polski” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Polska liderką w UE
Polska jest aktualnie na 5 pozycji w UE w wykorzystaniu środków unijnych
„Nigdy jeszcze Polska nie była tak wysoko. Od listopada ubiegłego roku przeskoczyliśmy aż 2 miejsca do góry”- powiedziała Jarosińska-Jedynak oraz dodała że „w ramach wysokości otrzymanych funduszy Polska była i jest niekwestionowanym liderem. Od początku obecnej perspektywy finansowej Komisja Europejska wypłaciła Polsce łącznie 41.5 mld euro”
Saldo rozliczeń w przepływach finansowych – budżet UE a Polski /transfery po odjęciu składek/ – jest nadal wyraźnie na korzyść Polski. Na podstawie danych Ministerstwa Finansów na koniec listopada 2020 r. jest to na plus już blisko 129 mld euro, a więc blisko 4.4 tys. euro lub 15.5 tys. zł na każdego mieszkańca Polski i – co warto podkreślić – kwota ta ciągle przyrasta
Obecnie wyprzedzamy Litwę, Węgry, Portugalię i Irlandię. Ustępujemy tylko Luksemburgowi, Finlandii, Grecji, Estonii, które jednak mają kilkakrotnie mniejsze budżety do dyspozycji niż Polska. W Funduszu Spójności otrzymaliśmy już 13.1 mld euro refundacji, osiągnęliśmy 56.5 proc. wykorzystania środków i mamy tu rekordowe 3 miejsce. Wyprzedzamy Czechy czy Węgry, przed nami już tylko dwa „tygrysy bałtyckie” – Litwa oraz Estonia z symbolicznymi alokacjami w porównaniu do Polskiej

Na inwestycje współfinansowane z Funduszy Europejskich przeznaczymy też miliardy z funduszy krajowych – budżetu państwa, budżetu samorządów, firm czy organizacji pozarządowych. W perspektywie 2014-20 do każdej złotówki z UE dokładamy ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oddziałują więc na pobudzanie całej polskiej gospodarki
Inwestujemy fundusze unijne
W Polsce z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest aktualnie ponad 84 tys. inwestycji o łącznej wartości ponad 515 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to ponad 313 mld zł, czyli ponad 91 proc. wszystkich dostępnych środków dla naszego kraju
Czas na inwestowanie funduszy unijnych na lata 2014-20 mamy do końca 2023 r. Polska jest dokładnie w tym miejscu w którym powinniśmy być zgodnie z założeniami dotyczącymi tempa wydatkowania środków unijnych

Najwięcej pieniędzy unijnych, bo ponad 94 mld zł, przeznaczyliśmy na inwestycje transportowe. Na kolejnych miejscach uplasowały się projekty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej z kwotą ponad 40 mld zł, badania i rozwój, na które trafiło ze środków unijnych prawie 32 mld zł oraz wsparcie konkurencyjności małych i średnich firm, którego wysokość to 29 mld zł
W obszarze gospodarki niskoemisyjnej zakontraktowano już ponad 90 proc. środków, badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje – już ponad 95 proc., a technologie informacyjne i komunikacyjne to przeszło 99 proc. zakontraktowanych środków, które pracują w polskiej gospodarce

Funduszowy Pakiet Antywirusowy
Od kwietnia zeszłego roku duża część funduszy UE została skierowana na walkę z pandemią. Z Funduszy Europejskich na działania antywirusowe przekierowaliśmy około 15 mld zł. Blisko 8.6 mld zł z programów krajowych i około 6.4 mld zł z programów regionalnych
Duża część tych pieniędzy trafiła do przedsiębiorców. Uruchomiliśmy dopłaty do wynagrodzeń pracowników, pożyczki płynnościowe i dotacje na kapitał obrotowy dla małych i średnich firm. Fundusze skierowaliśmy na zabezpieczenie kadr i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Szpitale zakupiły respiratory, tomografy komputerowe, ambulanse oraz środki ochrony indywidualnej i do dezynfekcji. Dodatkowe komputery otrzymali uczniowie w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Wszystkie te inwestycje przeprowadziliśmy pod szyldem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia rządowe Tarcze Antykryzysowe /za www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ /29.1.2021/