Fundusze Europejskie

3.2 MLN NA WIELKOPOLSKĄ KOLEJ

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego podpisał z PKP PLK umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2014-20 /WRPO 2014+/ projektu „Budowa drugiego toru kolejowego z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp. – prace projektowe”

PKP PLK podpisało także umowę z konsorcjum firm Infrares Sp. z o.o. oraz Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej ww. projektu
„Musimy cofnąć się do czasu realizacji największego – wartego 600 mln zł – projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z funduszy unijnych jakim była rewitalizacja linii z Poznania do Piły, ponieważ już wtedy było wiadomo że będzie trzeba doprowadzić brakującą linię dwutorową przynajmniej do stacji Oborniki i zbudować przeprawę przez Wartę” – powiedział Jankowiak

„Wtedy nie było nas stać na tę inwestycję. Teraz przystępujemy do realizacji tego planu razem z PKP PLK. Z programu regionalnego w nowej perspektywie unijnej – a liczę że pojawią się na to środki finansowe – planujemy zrealizować już samą inwestycję – dodał Jankowiak. – Jej koszty szacujemy na ponad 100 mln zł
Umowę z wicemarszałkiem podpisali Piotr Bruss – dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni i Zbigniew Miliński – zastępca dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 4.6 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego to blisko 3,2 mln zł. Projekt nad którym prace potrwają około roku dotyczy opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, dopuszczeń, warunków oraz decyzji niezbędnych do budowy wskazanego fragmentu linii kolejowej nr 354. Jednym z najważniejszych elementów nowego projektu – dobudowania drugiego toru od stacji Oborniki Wlkp. Miasto do stacji Oborniki Wlkp. oraz drugiego mostu przez Wartę – jest budowa mijanki w Parkowie, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych pociągów z Poznania Gł. w kierunku Rogoźna Wlkp.
Realizacja projektu pozwoli w przyszłości usprawnić połączenia w transporcie zbiorowym oraz towarowym /za www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ /11.4.2022/

MILIONY DLA WROCŁAWIA

O prawie 65 milionów zł zwiększy się dofinansowanie unijne budowy trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia. Fundusze będą przekazane dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

W trakcie inwestycji wybudowane zostanie 6.8 km trasy. Na całej długości planowanego ciągu transportowego zainstalowany będzie inteligentny system transportowy. Powstanie również obiekt „parkuj i jedź” na 50 miejsc postojowych
Z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20 przeznaczonych zostało ok. 10 miliardów zł na rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Realizowane projekty obejmują: budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i autobusowej, zakup nowego taboru tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego, elementy inteligentnych systemów transportowych, budowę węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę II linii metra warszawskiego

Dzięki Funduszom Europejskim powstanie ponad 200 kilometrów nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra. Docelowo zakupionych lub zmodernizowanych zostanie ponad 1100 sztuk jednostek taboru pasażerskiego. Inwestowanie w komunikację miejską przynosi wymierne efekty. Poprawia się płynność ruchu. Ograniczony zostaje negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. W miastach rośnie liczba pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Wybór komunikacji zbiorowej w podróżach po mieście pozwala nie tylko oszczędzać czas, ale i pieniądze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana z Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są 4 projekty o łącznej wartości 920.86 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 412.27 mln zł. Inwestycje obejmują budowę trasy autobusowo-tramwajowej i tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą, zakup taboru tramwajowego oraz budowę centrów przesiadkowych /za www.pois.gov.pl/ /26.11.2021/

ŚWIĘTOKRZYSKIE – MAUZOLEUM W MICHNIOWIE

12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, symboliczna ale zarazem bolesna data upamiętniająca masowy mord ludności we wsi Michniów w woj. świętokrzyskim, dokonany podczas niemieckiej okupacji
W celu upamiętnienia ofiar dwudniowej pacyfikacji powstało wyjątkowe muzeum historyczno-martyrologiczne – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Obiekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, w Programie Infrastruktura i Środowisko, ponad 10 mln zł
Michniów stał się symbolem pamięci o 817 wsiach spacyfikowanych przez Niemców podczas II wojny światowej
Wyjątkowa bryła budynku mauzoleum tworzy 11 segmentów: 5 zamkniętych i 6 otwartych, a wśród nich wymowne pęknięcia. Po zapaleniu świateł całość obiektu ma tworzyć wizerunek Domu-Chaty który nocą będzie przypominać płonące wsie

Dzięki Funduszom Europejskim stworzono obiekt o nieregularnych kształtach z wykorzystaniem betonu, drewna oraz czarnej stali. We wnętrzu budynku betonowe ściany posłużą m.in. do wyświetlania projekcji multimedialnych. Niezwykle ciekawym elementem wystawy są rzeźby wykończone drewnem ze starych chat i stodół. Budynek jest ogrzewany proekologicznie, pompami ciepła, które nie emitują szkodliwych substancji do środowiska. Przesuwne ściany w sali wystaw czasowych pozwalają na dostosowanie pomieszczenia do aktualnych potrzeb. Całości narracji muzeum dopełnia wyjątkowa muzyka skomponowana na potrzeby ekspozycji, która będzie słyszalna w całym obiekcie
Uroczystość otwarcia odbyła się 12 lipca
Więcej informacji o mauzoleum na str. internet. Muzeum Wsi Kieleckiej /za www.pois.gov.pl/ /12.7.2021/

PRABUTY – DWORZEC

Zabytkowy Dworzec w Prabutach po niemal półtora roku intensywnych prac modernizacyjnych został oddany do użytkowania dla podróżnych

Jest to jeden z dworców w projekcie pn. Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna Osobowa. Projekt jest dofinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko
Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę ponad 177 mln zł, z czego aż 120 mln zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej

Dworzec w Prabutach jest objęty ochroną konserwatorską. Dzięki tej inwestycji wzniesiony w latach 20 XX wieku obiekt przeszedł prawdziwą metamorfozę. Elementy historyczne zostały połączone z nowoczesnością i współczesnymi standardami obsługi podróżnych. Prace budowlane objęły zarówno elewację budynku jak i detale architektoniczne. Najciekawszym elementem dworca w Prabutach jest wieżyczka nad wejściem do obiektu od strony miasta. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich przywrócono na nią zegar kolejowy. Uzyskany efekt podkreśla nowa iluminacja świetlna dworca

Za sprawą inwestycji hol dworca zyskał całkowicie nowe wyposażenie, m.in. ławki, gabloty z rozkładami jazdy pociągów, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów oraz nowy system informacji głosowej. Dzięki przebudowie dworzec stał się bardziej funkcjonalny także dla osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano istniejące bariery architektoniczne, a w zamian powstały usprawnienia w postaci ścieżek dla osób niewidomych i niedowidzących, oznaczeń w alfabecie Braille’a czy map dotykowych. Dzięki inwestycji do budynku dworca można dostać się z pomocą dwóch nowych pochylni zlokalizowanych przy wejściu od strony peronów oraz przy elewacji od strony przejścia podziemnego na perony

Nowa zaaranżowana przestrzeń obsługi podróżnych zachowała swój pierwotny wystrój z oryginalną ceramiczną okładziną ścienną. Na parterze dworca, poza holem, swoją przestrzeń mają rodzice z dziećmi. W budynku przewidziano także lokale na wynajem, na parterze przestrzeń handlową, a na piętrze powierzchnie biurowe
Dworzec w Prabutach i jego otoczenie zostało objęte systemem monitoringu, co poprawi bezpieczeństwo podróżnych. Dworzec stał się bardziej przyjazny środowisku poprzez jego termomodernizację /ocieplenie dachu i ścian, wymianę okien/ oraz zastosowanie energooszczędnego oświetlenia. Prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń w budynku zapewnia ponadto specjalny system BMS /Building Management System/

Przebudowa dworca Prabuty rozpoczęła się na początku 2020 r. Łączny koszt zakończonej inwestycji to 13.2 mln zł brutto. Dworzec w Prabutach to kolejny budynek oddany do użytkowania ze 114 dworców, w których prace budowlane są wspierane z Funduszy Europejskich w 12 projektach realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko /za www.pois.gov.pl/ /17.6.2021/

KRAKÓW – ZEROEMISYJNE AUTOBUSY

Transport odpowiada za prawie jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Europie i jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w europejskich miastach. Gospodarka niskoemisyjna jest jednym z filarów polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej która szczególnie duży nacisk kładzie na zrównoważony rozwój

Ponad 9 mld zł środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczono na wspieranie niskoemisyjnego transportu publicznego w Polsce. Z tych pieniędzy skorzystał m.in. Kraków którego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne realizowało projekt Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie
31 maja na krakowskie ulice wyjechał ostatni z 50 autobusów elektrycznych zakupionych w ww. projekcie z funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakupione autobusy to 18-metrowe przegubowce elektryczne. Każdy wyposażony jest w ładowarkę typu plug-in która umożliwia wolne ładowanie w zajezdni. Ponadto autobusy będą wykorzystywały punkty ładowania pantografowego zlokalizowane na końcach tras linii
Autobusy są w całości niskopodłogowe i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, tj. uwzględniają takie rozwiązania jak rampa dla wózków czy wydzielona wewnątrz pojazdów przestrzeń przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach i dla wózków dziecięcych. Przewidziane zostały również udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu; kontrastowe barwy poręczy, uchwytów, przycisków, oznaczeń różnicy poziomów na progach schodów, zapowiedzi głosowe i system wizualnych zapowiedzi przystanków wewnątrz pojazdów

W wyniku realizacji projektu wycofane zostały 42 przegubowe autobusy z napędem diesla o normie emisji Euro V które eksploatowane były na elektryfikowanych liniach. Realizacja projektu poprawi jakość życia w mieście przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i CO2 oraz podwyższy jakość usług transportu miejskiego
Koszt całkowity inwestycji to niemal 165.5 mln zł, z czego prawie 109.7 mln zł to unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko /za www.pois.gov.pl/ /31.5.2021/

STALOWA WOLA, NISKO – OBWODNICA

Ponad 15-kilometrowa obwodnica Stalowej Woli i Niska, w ciągu drogi krajowej nr 77, została 15 maja oficjalnie oddana do użytku. Do polepszenia komfortu życia mieszkańców przyczyniły się Fundusze Europejskie

Obwodnica powstała w projekcie Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu dk nr 77, zrealizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jej całkowity koszt wyniósł ponad 297 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 194 mln zł
W projekcie powstało 5 skrzyżowań, obiekty inżynierskie, urządzenia z zakresu ochrony środowiska oraz urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego niezbędne do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji
Obwodnica ma swój początek w Stalowej Woli, w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina, a koniec i połączenie z istniejącą drogą krajową nr 77 – w gminie Nisko na węźle Rudnik, umożliwiając połączenie z drogą ekspresową S19

Realizacja inwestycji pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze krajowej 77 oraz skróci czas przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. Dzięki Funduszom Europejskim przeznaczonym na budowę obwodnicy nastąpi znaczna poprawa warunków życia mieszkańców miasta poprawi się poziom bezpieczeństwa, zmniejszy zanieczyszczenie powietrza oraz hałas. Zaprojektowane w ramach przedmiotowej inwestycji skrzyżowania w postaci rond umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu
Do chwili obecnej GDDKiA udostępniła do ruchu w projektach POIiŚ w sumie ok. 1200 km dróg, w tym 81 km autostrad, 972 km dróg ekspresowych i 147 km dróg krajowych. Powstały też obwodnice 26 miast /za www.pois.gov.pl/ /15.5.2021/

WIELKOPOLSKA – ŁATWIEJSZE PODRÓŻE

No to w drogę! Po odmienionych trasach w Wielkopolsce
Na realizację 29 inwestycji drogowych w regionie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który działa w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pozyskał 593 mln zł ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2014-20, co – razem z wkładem własnym – daje niebagatelną sumę prawie 760 mln zł

Dzięki tym funduszom możliwa jest realizacja inwestycji które znacznie ułatwiają podróże między poszczególnymi gminami czy powiatami. Drogi wojewódzkie to także alternatywa dla autostrad, dróg ekspresowych czy krajowych. Na te inwestycje mieszkańcy czekają od lat. A chodzi o obwodnice mniejszych miast – takich jak Wronki czy Gostyń. W przypadku Wronek problemem jest nie tylko nadmierny ruch samochodów osobowych, ale przede wszystkim tranzyt, który przechodzi przez centrum miasta. Wszystko dlatego, że mieszczą się tam dwa ogromne zakłady przemysłowe. Dzięki inwestycji o wartości ponad 82 mln zł, przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w wysokości 66.5 mln zł, obwodnica połączy dwie drogi wojewódzkie i stanie się zupełnie nową arterią po południowo-wschodniej części Wronek

Z kolei w Gostyniu przecinają się dwa ważne szlaki komunikacyjne – droga wojewódzka 434 oraz droga krajowa nr 12. Wszystko to niemal w samym centrum miasta. Część obwodnicy Gostynia już powstała, dzięki czemu polepszył się dojazd do wielu firm. W kolejnych latach nowa droga całkowicie wyprowadzi ruch tranzytowy z ciasnego centrum w dwóch kierunkach: z północy na południe oraz z zachodu na wschód Wielkopolski. – To najważniejsza inwestycja w historii ziemi gostyńskiej – podsumowuje burmistrz Gostynia Jerzy Kulak

Z Funduszy Europejskich są możliwe także mniejsze inwestycje w regionie, jak przebudowa drogi wojewódzkiej 306, która łączy Buk ze Stęszewem. To alternatywa dla płatnego odcinka autostrady A2 i łącznik do drogi ekspresowej S5. Wysłużona droga lada moment zmieni się w nowoczesną trasę wraz ze ścieżkami rowerowymi
Ścieżki rowerowe powstają także w gminie Mosina. Połączą one Mosinę z pałacem w Rogalinku. To trasa często wykorzystywana na weekendowe rowerowe wycieczki przez mieszkańców regionu. Oprócz tego powstaje także zupełnie nowy most nad rzeką Wartą. Obiekt łączy dwie części gminy Mosina i zapewnia codzienną przeprawę przez rzekę w drodze do pracy /za www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ /20.4.2021/

GDYNIA – KOMUNIKACJA MIEJSKA

Interreg Europa Środkowa: projekt SMACKER poprawia komunikację miejską w Gdyni

Największą i dynamicznie rozwijająca się dzielnicą Gdyni jest Chwarzno-Wiczlino. Liczba mieszkańców tej dzielnicy szybko rośnie, a większość z nich dojeżdża do innych części miasta. Sytuacja ta wymagała dostosowania siatki połączeń komunikacji miejskiej do zmieniających się potrzeb. Obszar ten pod koniec 2019 r. wybrano do działań pilotażowych transnarodowego projektu SMACKER /ang. Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas/, którego Gdynia jest partnerem

Od tego czasu na wybranych przystankach w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zamontowano nowoczesne, elektroniczne rozkłady jazdy zasilane za pomocą paneli fotowoltaicznych. Przeprowadzono również badania potrzeb komunikacyjnych mieszkańców których analiza przełożyła się na realne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od 1 marca br. mieszkańcy mogą cieszyć się zwiększoną częstotliwością kursów podstawowych linii autobusowych łączących dzielnicę z centrum Gdyni

Zmiany będące efektem prac w projekcie SMACKER są promowane w Gdyni m.in. przez przygotowaną animację, plakaty oraz zakończony już konkurs fotograficzny „Komunikacja miejska – osobista satysfakcja”. Projekt planuje dalsze uatrakcyjnienie transportu publicznego, m.in. organizując parkingi przesiadkowe, czy buspas, a władze Gdyni zapowiadają również stworzenie nowatorskiego planu mobilności dla dzielnicy. Budżet na realizację gdyńskiej części projektu wynosi 219 210 EUR, z czego miasto otrzyma 85 proc. dofinansowania w formie refundacji

O projekcie: Projekt SMACKER koncentruje się na problemach i wyzwaniach transportu publicznego i mobilności z którymi zmagają się obszary położone z dala od głównych szlaków komunikacyjnych w państwach Europy Środkowej. Usługi transportowe i związane z nimi koszty wymagają reorganizacji. Użytkownicy potrzebują aktualnej informacji o połączeniach. W projekcie bierze udział dziewięciu partnerów z Austrii, Czech, Słowenii, Węgier, Włoch i Polski. Liderem projektu jest SRM Reti e Mobilita SRL – włoska organizacja odpowiadająca za transport publiczny w Bolonii i okolicach. Jedynym polskim partnerem projektu jest Miasto Gdynia – Zarząd Dróg i Zieleni. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa /za www.ewt.gov.pl/ /8.4.2021/

KRAKÓW – KLASZTOR FRANCISZKANÓW

Zakończenie prac w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Krakowie
Klasztor Franciszkanów – przez prace budowlane, digitalizację i zakup nowoczesnych technologii zyskał na atrakcyjności jako ważny element dziedzictwa kulturowego regionu, a także przestrzeni kulturalnej i edukacyjnej w Krakowie

„Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych przyczyni się do zwiększonego wykorzystania walorów kulturowych Małopolski i uruchomienia wirtualnej galerii znakomitych księgozbiorów klasztornych za pomocą urządzeń multimedialnych” – powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka
Wykonano prace konserwatorskie krużganków, przeprowadzono digitalizację zasobów oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie niezbędne do ich prezentacji. Na powierzchni krużganków będzie prowadzona regularna działalność kulturalna przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu

Nadano nowe funkcje kulturalne krużgankom dzięki włączeniu ich do takich wydarzeń jak Dni Franciszkańskie, Dni Małopolski Szlak Kulturowy, Szlak Młodej Polski, Szlak Historii Starego Miasta, Cracovia Sacra, Muzyka w Starym Krakowie, Szlak Historii Metropolii Krakowskiej /odnowiona galeria biskupów/, promocja historycznych bractw Krakowa: Bractwa Męki Pańskiej, Bractwa Matki Bożej
„Unia Europejska nieustannie wspiera polską kulturę. To dzięki funduszom europejskim możliwe jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, co przyczyni się do zachowania polskiego, chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. Szczególnie przez nowoczesne technologie i digitalizację przestrzeń kulturalna i edukacyjna będzie bardziej dostępna, co ma szczególnie znaczenie w czasach pandemii, kiedy często jedynie za pomocą komputera mamy dostęp do dóbr kultury. Ten projekt to wyraz solidarności pozostałych obywateli Unii Europejskiej z Polakami. Prawie 50 proc. kosztów inwestycji to bezzwrotna pomoc z budżetu Unii. Ta inwestycja będzie służyć nie tylko mieszkańcom Krakowa, ale także gościom z Polski i Europy którzy chcą odkrywać skarby kulturowe klasztoru” – powiedział Christopher Todd, dyr. Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

Projekt obejmował także prace konserwatorskie elementów wystroju, wyposażenia oraz wymianę oświetlenia w krużgankach Klasztoru OO. Franciszkanów. Przeprowadzono także digitalizację księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów oraz udostępniono ją w cyfrowej bibliotece
„Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła wdrożyć unowocześnioną ofertę kulturową klasztoru przez zwiększenie przestrzeni o 661 mkw. na cele kulturalne” – dodał wicemarszałek Ł. Smółka. Wartość projektu – 3561621.86 zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 1619933.60 zł /za www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ /4.2.2021/

ŚCIGAMY NAJLEPSZYCH

Sprawnie inwestujemy Fundusze Europejskie. Ścigamy najlepszych
Polska osiągnęła najwyższą w historii członkostwa w UE pozycję w wykorzystaniu środków unijnych
„Polska jest „zawodniczką wagi ciężkiej” w Unii Europejskiej – jesteśmy największym beneficjentem Funduszy Europejskich. Ostatnio weszliśmy też do „pierwszej ligi” w refundacji środków w ramach aktualnej perspektywy budżetowej /absorpcja/. Co czwarte euro wypłacone z Unii Europejskiej trafiło do Polski” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Polska liderką w UE
Polska jest aktualnie na 5 pozycji w UE w wykorzystaniu środków unijnych
„Nigdy jeszcze Polska nie była tak wysoko. Od listopada ubiegłego roku przeskoczyliśmy aż 2 miejsca do góry”- powiedziała Jarosińska-Jedynak oraz dodała że „w ramach wysokości otrzymanych funduszy Polska była i jest niekwestionowanym liderem. Od początku obecnej perspektywy finansowej Komisja Europejska wypłaciła Polsce łącznie 41.5 mld euro”
Saldo rozliczeń w przepływach finansowych – budżet UE a Polski /transfery po odjęciu składek/ – jest nadal wyraźnie na korzyść Polski. Na podstawie danych Ministerstwa Finansów na koniec listopada 2020 r. jest to na plus już blisko 129 mld euro, a więc blisko 4.4 tys. euro lub 15.5 tys. zł na każdego mieszkańca Polski i – co warto podkreślić – kwota ta ciągle przyrasta
Obecnie wyprzedzamy Litwę, Węgry, Portugalię i Irlandię. Ustępujemy tylko Luksemburgowi, Finlandii, Grecji, Estonii, które jednak mają kilkakrotnie mniejsze budżety do dyspozycji niż Polska. W Funduszu Spójności otrzymaliśmy już 13.1 mld euro refundacji, osiągnęliśmy 56.5 proc. wykorzystania środków i mamy tu rekordowe 3 miejsce. Wyprzedzamy Czechy czy Węgry, przed nami już tylko dwa „tygrysy bałtyckie” – Litwa oraz Estonia z symbolicznymi alokacjami w porównaniu do Polskiej

Na inwestycje współfinansowane z Funduszy Europejskich przeznaczymy też miliardy z funduszy krajowych – budżetu państwa, budżetu samorządów, firm czy organizacji pozarządowych. W perspektywie 2014-20 do każdej złotówki z UE dokładamy ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oddziałują więc na pobudzanie całej polskiej gospodarki
Inwestujemy fundusze unijne
W Polsce z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest aktualnie ponad 84 tys. inwestycji o łącznej wartości ponad 515 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to ponad 313 mld zł, czyli ponad 91 proc. wszystkich dostępnych środków dla naszego kraju
Czas na inwestowanie funduszy unijnych na lata 2014-20 mamy do końca 2023 r. Polska jest dokładnie w tym miejscu w którym powinniśmy być zgodnie z założeniami dotyczącymi tempa wydatkowania środków unijnych

Najwięcej pieniędzy unijnych, bo ponad 94 mld zł, przeznaczyliśmy na inwestycje transportowe. Na kolejnych miejscach uplasowały się projekty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej z kwotą ponad 40 mld zł, badania i rozwój, na które trafiło ze środków unijnych prawie 32 mld zł oraz wsparcie konkurencyjności małych i średnich firm, którego wysokość to 29 mld zł
W obszarze gospodarki niskoemisyjnej zakontraktowano już ponad 90 proc. środków, badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje – już ponad 95 proc., a technologie informacyjne i komunikacyjne to przeszło 99 proc. zakontraktowanych środków, które pracują w polskiej gospodarce

Funduszowy Pakiet Antywirusowy
Od kwietnia zeszłego roku duża część funduszy UE została skierowana na walkę z pandemią. Z Funduszy Europejskich na działania antywirusowe przekierowaliśmy około 15 mld zł. Blisko 8.6 mld zł z programów krajowych i około 6.4 mld zł z programów regionalnych
Duża część tych pieniędzy trafiła do przedsiębiorców. Uruchomiliśmy dopłaty do wynagrodzeń pracowników, pożyczki płynnościowe i dotacje na kapitał obrotowy dla małych i średnich firm. Fundusze skierowaliśmy na zabezpieczenie kadr i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Szpitale zakupiły respiratory, tomografy komputerowe, ambulanse oraz środki ochrony indywidualnej i do dezynfekcji. Dodatkowe komputery otrzymali uczniowie w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Wszystkie te inwestycje przeprowadziliśmy pod szyldem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia rządowe Tarcze Antykryzysowe /za www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ /29.1.2021/