Pielgrzymki

MIESIĄC PIELGRZYMEK

IDZIEMY NA JASNĄ GÓRĘ

SIERPIEŃ 2017

Sierpień – miesiąc pielgrzymek na Jasną Górę
„Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach, i laska w waszym ręku”
/Wj 12, 11/

Lud Boży spożywający baranka paschalnego przy wyjściu z niewoli egipskiej otrzymał takie polecenie Boga, by uświadomił sobie iż jest ludem pielgrzymującym. Droga do Ziemi Obiecanej była czterdzieści lat trwającą pielgrzymką. Już później sam Jezus wysłał siedemdziesięciu dwóch uczniów „przed sobą, do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” /Łk 10,1/. I rzeczywiście, po nich, „Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i słabości” /Mt 9, 35-36/. Już jako dziecko szedł z Rodzicami którzy „chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy” /Łk 2, 41/. Była to piesza pielgrzymka wielu pątników z Galilei. To właśnie wśród nich Rodzice dwunastoletniego Jezusa szukali Go, gdy się zagubił, jak sądzili
Tych kilka faktów z Historii Zbawienia przypomina nam że życie każdego człowieka jest swoistą pielgrzymką od poczęcia do śmierci: od początku do końca ziemskiego pielgrzymowania. W tę historię wpisuje się życiorys każdego z nas, z jego zmaganiami, porażkami i zwycięstwami. Pielgrzymka to pokonywanie etapów w dążeniu do celu; stąd jej wychowawcza rola: do jakiego celu dążę i w jaki sposób, poprzez jakie wysiłki ten cel osiągnę? Pielgrzymka uczy wytrwania i cierpliwości, pokonywania zmęczenia. Uczy dostrzegania drugich wokół, ich wysiłków, ich potrzeb, ich słabości i siły
Jednak wartość pielgrzymki sięga dalej. Ona otwiera nowe horyzonty, otwiera duchowe oczy i uszy. Pielgrzym zaczyna dostrzegać i słyszeć, to co niewidzialne i to co niesłyszalne. Dostrzega Boga jako kres ludzkiej wędrówki. W pielgrzymce idziemy do Domu Ojca, nie sami lecz z innymi którzy idą z nami lub ich nie ma a idziemy za nich. Na drodze pątniczego szlaku spotykamy Jezusa, jak uczniowie idący do Emmaus. Słyszymy Jego poruszające słowa, rozpoznajemy Go w sakramentach i w „łamaniu chleba”, tj. w Eucharystii. Odkrywamy Go w drugim człowieku spotkanym na życiowej drodze
Święty Jan Paweł II, już pod koniec życia, udał się śladami Zbawiciela do Ziemi Świętej z okazji Roku Jubileuszowego 2000. Napisał „List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z Historią Zbawienia” jak mówi „do «miejsc» Bożych, do przestrzeni które On wybrał, by na nich rozbić swój «namiot» między nami /por. J 1, 14; Wj 40, 34-35; 1 Krl 8, 10-13/, a przez to umożliwić człowiekowi bardziej bezpośrednie spotkanie z Nim”. Mijane kościoły i świątynie, sanktuaria na trasie i u celu „tworzą też święte przestrzenie gdzie spotkanie z rzeczywistością Boską może stać się przeżyciem głębszym niż to jakie dostępne jest zwykle w niezmierzonych obszarach kosmosu”
Ojciec Święty przypomina że „W Jezusie z Nazaretu Bóg przyjął cechy właściwe ludzkiej naturze, w tym także nieuniknioną przynależność człowieka do określonego narodu i określonego kraju”. Z tego narodu wyrośliśmy, w tym kraju żyjemy, jest on naszą Ojczyzną i niech będzie ona naszą Ziemią Świętą. Kościół w Polsce też jest „naszym” Kościołem, skoro go tworzymy jako jego żywe kamienie
A więc niech modlitwa pielgrzymia obejmie wszystkie sprawy własne i wszystkie sprawy wspólne. Społeczeństwo jest rozrywane histerycznymi podziałami które bolą i niczego dobrego nie wróżą. Zamiast manifestować na ulicach lepiej iść nimi w przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, pamiętając o słowach Psalmisty które ostrzegają i przypominają:
„Jeżeli Pan domu nie zbuduje
na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże
strażnik czuwa daremnie” /Ps. 127,1/
W sierpniowe pielgrzymowanie do stóp Jasnej Góry, by znaleźć się przed tronem Matki Bożej 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP lub 26 sierpnia, na „imieniny” MB Częstochowskiej, wyrusza ponad trzydzieści diecezjalnych pielgrzymek z różnych krańców Ojczyzny. Idą kilka, kilkanaście, a najwytrwalsi – ponad dwadzieścia dni. Mają do przemierzenia od ponad stu, do prawie sześciuset pięćdziesięciu kilometrów. Opasują Polskę wszerz i wzdłuż modlitwą, radością, świadectwem żywej wiary. Setki tysięcy idą bezpośrednio, ale nie mniejsze rzesze towarzyszą pielgrzymkom duchowo; podejmują program pielgrzymkowy pozostając w miejscu zamieszkania, pracując, wykonując swoje codzienne obowiązki stanu
Z Warszawy 5 sierpnia wychodzi z kościoła św. Anny Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, a z parafii św. Józefa na Kole Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Następnego dnia, 6 sierpnia, wyrusza pielgrzymka paulińska – Warszawska Pielgrzymka Piesza – która rozpoczyna pątniczy szlak w kościele Świętego Ducha na Nowym Mieście; należące do niej grupy studenckie rozpoczynają wędrówkę podobnie jak WAPM w Kościele Akademickim św. Anny; są to znane wszystkim tzw. „siedemnastki”, z własną trasą, programem i tradycją. W pielgrzymkach tych licznie uczestniczą kapłani i wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej
Do Pani Jasnogórskiej wyrusza również nasza, diecezjalna Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin, która rozpoczyna się 5 sierpnia Mszą Święta o godz. 7 w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej i prowadzi przez teren Diecezji przez parafie w Zerzniu, Błotach, Otwocku-Kresach, Karczewie, Otwocku Wielkim do Glinek w Archidiecezji Warszawskiej
Na uroczystości 26 sierpnia wędrują pątnicy szlakiem wytyczonym przez Praską Pielgrzymkę Pieszą, organizowaną przez środowisko Pomocników Matki Kościoła. Ci pielgrzymi rozpoczynają wędrówkę 16 sierpnia o godz. 6 Eucharystią w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku i idą przez Gocław /parafia św. Ojca Pio/, Zerzeń, Błota, Świdry Wielkie i Otwock Wielki. Również te dwie pielgrzymki łączą wiernych obu diecezji warszawskich
Przed uroczystościami 15 sierpnia przez parafie naszej Diecezji prowadzą także trasy pielgrzymek diecezjalnych: Drohiczyńskiej oraz Łomżyńskiej. Pielgrzymi z Drohiczyna nawiedzają Kałuszyn, Mrozy, Cegłów, Łękawicę, Siennicę i Kołbiel. Pątnicy łomżyńscy idą trasą przez Pniewnik, Dobre, Mlęcin, Jakubów, Mińsk Mazowiecki, Rudzienko, Kołbiel, i Celestynów
Parafie w Błotach, Kołbieli i Zerzniu witają pielgrzymów dwukrotnie
Pielgrzymujący pątnicy spotykają się zawsze z serdeczną gościnnością mieszkańców miejscowości które mijają oraz tych w których zatrzymują się na postoje, posiłki, noclegi
Proszę wszystkich parafian którzy także w tym roku będą organizować pątnikom postoje etapowe, posiłki lub będą użyczali noclegów o otwartość serc na potrzeby braci i sióstr wędrujących do Matki Bożej. Oni niosą Jej w swych modlitwach i pamięci nie tylko swoje własne intencje, ale dołączają także nasze prośby, dziękczynienia i nadzieje
Z serca błogosławię wszystkim którzy w jakikolwiek sposób włączają się w pątniczy trud dziesiątek tysięcy pielgrzymów, którzy wyruszą lub przejdą przez naszą Diecezję
/+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski/

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stron poszczególnych Pielgrzymek:
Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna
www.wapm.waw.pl
Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych
www.ksnaw.pl/article,105,.html
Paulini – WPP: Warszawska Pielgrzymka Piesza
paulini.com.pl
Paulini – „siedemnastki”
www.17-ka.org.pl
Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin
pielgrzymkarodzin.waw.pl
Praska Pielgrzymka Piesza
pielgrzymka.info.pl
/dw-p.pl/5423/

*****

„PER MARIAM AD JESUM”

XI PIESZA PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA

WARSZAWA – GIETRZWAŁD

30 CZERWCA-8 LIPCA 2017

XI Piesza Pielgrzymka Różańcowa Warszawa /Milanówek/ – Gietrzwałd A.D. 2017 pod corocznym hasłem PER MARIAM AD JESUM odbędzie się od piątku 30 czerwca do soboty 8 lipca

Ta dziewięciodniowa pielgrzymka, pokonująca ok. 230 km, to dziewięć nowennowych dni, przygotowujących pątników na spotkanie z Matką Bożą w Gietrzwałdzie na Warmii. Gietrzwałd to jedyne miejsce objawień maryjnych w Polsce, których autentyczność została potwierdzona przez Kościół. W tym roku pielgrzymować będziemy wspominając rocznice objawień maryjnych: 140 w Gietrzwałdzie oraz 100 w Fatimie
Podczas pielgrzymki uczestniczymy w tradycyjnej Mszy świętej, a zgodnie z życzeniem objawiającej się Matki Bożej w Gietrzwałdzie: „ODMAWIAJCIE CODZIENNIE, GORLIWIE RÓŻANIEC”, podstawową modlitwą pątniczego dnia są poszczególne części świętego różańca, jak również godzinki, litanie, koronki oraz rozważania. Pielgrzymkowy dzień kończy wieczorny apel maryjny
Na pielgrzymi szlak zapraszamy młodzież, dorosłych i starszych oraz księży, kleryków i siostry zakonne
KSIĘŻY, KLERYKÓW oraz SIOSTRY ZAKONNE prosimy o kontakt z o. Krzysztofem – tel. 22 578 42 00
UMIEJĄCYCH SŁUŻYĆ DO MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ ORAZ PIELGRZYMÓW KTÓRZY POSIADAJĄ ODPOWIEDNI APARAT FOTOGRAFICZNY I MOGĄ ZOSTAĆ FOTOGRAFICZNYM KRONIKARZEM prosimy również o kontakt
PROSIMY O WSPIERANIE PRAGNĄCYCH PIELGRZYMOWAĆ A NIE MAJĄCYCH DOSTATECZNYCH MATERIALNYCH ŚRODKÓW. OFIARY MOŻNA PRZEKAZAĆ ORGANIZATOROM. BÓG ZAPŁAĆ – Z PAMIĘCIĄ W MODLITWIE!
DO WSPÓLNEGO PIELGRZYMOWANIA W INTENCJACH POWIERZONYM PIELGRZYMOM A OGARNIAJĄCYCH CAŁY KOŚCIÓŁ, OJCZYZNĘ, NASZE RODZINY ORAZ TRADYCYJNE ŚRODOWISKA – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
W DNIU DOJŚCIA PIELGRZYMÓW GIETRZWAŁD NA WARMIŃSKIEJ ZIEMI MOŻE STANIE SIĘ KOLEJNYM MIEJSCEM MODLITWY, SPOTKANIA I ŚWIADECTWA TRADYCYJNYCH ŚRODOWISK Z PÓŁNOCNEJ I ŚRODKOWEJ POLSKI
ORGANIZATORÓW AUTOKAROWYCH PIELGRZYMEK W TYM DNIU, BY POWITAĆ PIELGRZYMÓW I UCZESTNICZYĆ WE MSZY ŚWIĘTEJ, PROSIMY O KONTAKT NA PONIŻEJ PODANE NUMERY TELEFONÓW
Wydrukowanie plakaty oraz ulotki będą dostępne u o. Krzysztofa na Karolkowej. Zapraszamy po odbiór, by je rozpowszechniać i zapraszać do udziału w pielgrzymce!

ETAPY PIELGRZYMKI i MIEJSCA SPRAWOWANIA MSZY ŚWIĘTEJ /orientacyjne godz./:
Etap I – 30 VI /piątek/ Milanówek – Leszno. Msza święta: Leszno – godz. 19.45
Etap II – 1 lipca /1 sobota/ Leszno – Zakroczym. Msza święta: Leszno – godz. 6 – INTENCJE ZBIOROWE
Etap III – 2 lipca /niedziela/ Zakroczym – Nowe Miasto. Msza święta: Zakroczym – godz. 6.15
Etap IV – 3 lipca /poniedziałek/ Nowe Miasto – Gumowo. Msza święta: Nowe Miasto – godz. 6
Etap V – 4 lipca /wtorek/ Gumowo – Stupsk. Msza święta: Sulerzyż – po dojściu około godz. 9
Etap VI – 5 lipca /środa/ Stupsk – Wieczfnia Kościelna. Msza święta: Stupsk – godz. 6.15
Etap VII – 6 lipca /1 czwartek/ Wieczfnia Kościelna – Nidzica. Msza święta: Wieczfnia Kościelna – godz. 6.15 – INTENCJE ZBIOROWE
Etap VIII – 7 lipca /1 piątek/ Nidzica – Olsztynek. Msza święta: Łyna – godz. 11 – INTENCJE ZBIOROWE
Etap IX – 8 lipca /sobota/ Olszynek – Gietrzwałd. Msza święta: Gietrzwałd – godz. 14. Po Mszy świętej modlitwa przy cudownym źródełku i Droga Krzyżowa

Z REGULAMINU PIELGRZYMKI:
1. Uczestnikiem tej pielgrzymki tj. Pielgrzymem jest ten kto mając odpowiednią fizyczną kondycję do przejścia pielgrzymkowego szlaku akceptuje niniejszy regulamin, zapisze się, uiści przewidzianą opłatę oraz nosi identyfikator z wypisanym swoim imieniem, a na odwrocie numerem telefonu do wybranej osoby, na ewentualność powiadomienia
2. Osoba niepełnoletnia /do lat 18/ uczestniczy w pielgrzymce razem z rodzicem opiekunem prawnym/ lub razem z osobą pełnoletnią sprawującą nad nią pieczę, upoważnioną pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, na podstawie złożonego przy zapisie upoważnienia
3. Pielgrzym zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, zarządzeń władz terenowych, policji oraz okazuje posłuszeństwo księdzu przewodnikowi i służbom pielgrzymki
4. Pielgrzymka rozpoczyna się wyjściem z Milanówka a kończy się Mszą świętą w Gietrzwałdzie
5. Pielgrzym uczestniczy w duchowym programie pielgrzymki oraz włącza się w różne posługi i funkcje
6. Pielgrzym idzie w pielgrzymkowej grupie. Zabrania się iść poza grupą bez zgody odpowiednich służb pielgrzymki
7. Pielgrzyma obowiązuje odpowiedni do charakteru pielgrzymki strój oraz winien być przygotowany na każdą pogodową ewentualność
8. Pielgrzym posiada przy sobie lub w bagażu wszystkie zażywane przez siebie lekarstwa
9. Organizatorzy starają się zapewnić podstawowe wyżywienie rano, w obiad i wieczorem
10. Za nieprzestrzeganie regulaminu oraz za postawę niezgodną z duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie lub natychmiastowe usunięcie. Usunięty pielgrzym opuszcza pielgrzymkę na swój koszt bez zwrotu dokonanej wcześniej wpłaty

WSZELKIE INFORMACJE oraz ZAPISY na PIELGRZYMKĘ:
tel. 536 601 190, e-mail gietrzwald@o2.pl

Z PRAKTYCZNYCH INFORMACJI:
1. Na pielgrzymkę zapisujemy się w czerwcu kontaktując się na powyższy numer telefonu czy adres mailowy. W niedziele 18 i 25 czerwca przyjmujemy osobiste zapisy przy kościele św. Klemensa w Warszawie; przed i po Mszy świętej o godz. 14
W Warszawie można zapisać się również w tygodniu, przed i po Mszy świętej tradycyjnej /patrz: TERMINARZ MSZY TRYDENCKICH/. Po uprzednim, choćby tylko telefonicznym zgłoszeniu, zapisać się można także w dniu wyjścia oraz na całej trasie pielgrzymki
2. Można dołączyć do pielgrzymki idąc jeden lub tylko kilka dni
3. Przy zapisie, idąc całą pielgrzymkę, uiszczamy opłatę w wysokości 180 zł
4. Zapraszamy do pielgrzymowania nawet w sytuacji możności uiszczenia tylko części tej kwoty. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorem
5. Pielgrzymka wyruszy z Milanówka w piątek 30 VI o godz. 12. Do Milanówka /kościół św. Jadwigi, ul. Kościuszki 41/ każdy dociera indywidualnie
6. Dla przyjezdnych pątników w przeddzień pielgrzymki /z 29 na 30 VI/ możliwy jest nocleg w Milanówku, po wcześniejszym zgłoszeniu tego u organizatorów tel. kom. 536 601 190
7. Pragnący dołączyć do pielgrzymki tylko na jeden lub kilka dni uiszczają za każdy dzień opłatę 20 zł
8. Powrót do Warszawy lub Milanówka. W sobotę /8 VII/ możliwy jest autokarowy powrót do Warszawy lub Milanówka. Wyjazd z Gietrzwałdu ok. godz. 18. Powrót wspólnym transportem zgłaszamy organizatorom najpóźniej tydzień przed pielgrzymką. Koszt przejazdu /40 zł/ opłacamy przy zapisie
9. Ewentualny nocleg w Gietrzwałdzie z 8 na 9 VII /z soboty na niedzielę lub dni następne/ dla pragnących zostać w Gietrzwałdzie każdy organizuje już indywidualnie
/www.mszatrydencka.waw.pl/

*****

BIAŁYSTOK – GRODNO – WILNO

XXIV EKUMENICZNA PIESZA PIELGRZYMKA

16-25 SIERPNIA 2016

Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, czas na modlitwę, refleksję, rozmowę, duchową przemianę, radość spotkania z Chrystusem i Jego Matką w Duchu Świętym. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym

To forma wędrownych rekolekcji w czasie których pragniemy dać świadectwo naszej wiary, nadziei, miłości i przywiązania do Maryi i Kościoła
Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna jest wyjątkowa. Trasa pątniczej drogi wiedzie przez trzy państwa – Polskę, Białoruś, Litwę. Po drodze spotykamy się z wielką uprzejmością ludzi którzy dzielą się też swoim świadectwem wiary
Pielgrzymka rozpoczyna się 16 sierpnia Mszą świętą o godz. 5:30 w katedrze białostockiej. Pielgrzymi zakończą swój trud pielgrzymowania 24 sierpnia. Po dojściu do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej zostanie tam odprawiona Msza św., a 25 sierpnia podczas wspólnej Eucharystii o godz. 10 w katedrze wileńskiej nastąpi uroczyste zakończenie. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi wyjazd autokarami do Białegostoku i Warszawy. Powrót przewidziany w godzinach wieczornych
Osoby spoza Białegostoku mające pragnienie z nami pielgrzymować, doświadczyć znakomitych przeżyć w duchu wiary, serdecznie zapraszamy. Dla nich przewidziany jest nocleg /zaznaczamy w zgłoszeniu/. Wiek pielgrzymów jest określony na 10-70 lat /po 70-tym roku życia potrzebna zgoda lekarza/. Nie mogą być nimi ludzie poważnie chorzy
Dzieci mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej

REGULAMIN PIELGRZYMKI
W Pielgrzymce może wziąć udział ten kto akceptuje ideę Pielgrzymki, przyjmuje religijno-pokutny charakter pielgrzymowania oraz zobowiązuje się przestrzegać następujące zasady:
1. Udział w pielgrzymce może wziąć ten kto:
zgłosi swój udział w pielgrzymce wypełniając formularz zgłoszeniowy;
uważnie słucha głoszonych konferencji i włącza się we wspólną modlitwę oraz codziennie uczestniczy we Mszy św.;
na czas pielgrzymki powstrzymuje się od picia alkoholu i palenia tytoniu;
podporządkowuje się zarządzeniom kierownika pielgrzymki i służby porządkowej;
nosi znaczek i książeczkę pielgrzyma;
nie opuszcza swojej grupy pielgrzymkowej bez pozwolenia przewodnika;
nosi właściwy strój dla religijno-pokutnego charakteru
2. Podczas pielgrzymowania zabrania się:
uczestnictwa w Pielgrzymce osobom nie posiadającym intencji pragnienia wzięcia udziału w wydarzeniu religijnym;
noclegów koedukacyjnych;
używania odbiorników radiowych i telewizyjnych;
wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego i znaku grupy;
kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych;
posiadania własnego transportu towarzyszącego. Prawo udziału w Pielgrzymce będą mieć tylko pojazdy posiadające specjalną przepustkę wydaną przez kierownika pielgrzymki;
posiadania więcej niż jedną torbę na osobę;
używania roweru, deskorolki, hulajnogi, kijków do nordic walkingu, itp.
wszelkich innych postaw i zachowań które zakłóciłyby pokutno-religijny charakter Pielgrzymki
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:
wskazań służby porządkowej i służby medycznej;
przepisów o ruchu drogowym;
zachowania czystości; śmieci należy składać tylko w przeznaczonych do tego miejscach
4. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU PIELGRZYMKI WYKLUCZA UCZESTNIKA ZE WSPÓLNOTY PIELGRZYMKOWEJ. W TAKIEJ SYTUACJI KOSZTY UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI

UWAGI ORGANIZACYJNE
Pielgrzymka ma charakter pokutny i religijny. Dlatego by owocnie i dobrze przeżyć te rekolekcje w drodze Drogi Pielgrzymie musisz się dobrze do tego przygotować. Pielgrzymka to nie zawody do których trzeba się specjalnie kondycyjnie przygotowywać, ale pewne sprawy warto wspomnieć. Przygotowanie do pielgrzymki to przede wszystkim przygotowanie duchowe. Wybór intencji w której podejmujemy pielgrzymkę, spowiedź która umożliwi nam w pełnym stopniu przeżywanie codziennej Mszy św.
W czasie pątniczej wędrówki zatrzymujemy się u ludzi dobrej woli, noclegi są w domach prywatnych i szkołach, musisz pamiętać by ze sobą koniecznie zabrać śpiwór i karimatę
Bagaż musi być dobrze oznaczony; każdy pielgrzym bagaż dostanie po dojściu na miejsce. Jako bagaż podręczny radzę zabrać mały lekki plecak na szerokich, elastycznych nie ocierających szelkach. Torby noszone w rękach i chlebaki przewieszone przez ramię mogą być przyczyną przykrych dolegliwości w okolicy stawu biodrowego
Bardzo często przed wyruszeniem zastanawiamy się nad ubiorem. Ubiór przede wszystkim ma być wygodny; rozchodzone buty, skarpety bawełniane lub wełniane, peleryna przeciwdeszczowa, podręczne lekarstwa, nakrycie głowy, krem
Idziemy cały czas asfaltem w grupie. Miesiąc przed pielgrzymką zrezygnuj z samochodu, tramwaju, autobusu – maszeruj codziennie minimum jedną godzinę
Jeżeli używasz lekarstw nie zapomnij ich zabrać i regularnie zażywać

ZAPISY
Zapisy na pielgrzymkę będą w parafii Ducha Świętego, ul. Sybiraków 2 w Białymstoku i będą trwać od 18 lipca do 10 sierpnia
Zapisać się będzie można:
osobiście /w Biurze Pielgrzymki, na plebanii/;
drogą korespondencyjną /Parafia Ducha Świętego w Białymstoku, ul. Sybiraków 2, 15-204 Białystok/
Każdy pielgrzym przy zapisach powinien dostarczyć:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy
Wypełniony wniosek wizowy
Ważny paszport
Ksero strony ze zdjęciem z paszportu
Opiekunowie osób niepełnoletnich dodatkowo dostarczają jeszcze jedną kopię strony ze zdjęciem z paszportu bądź kopię dowodu osobistego
JEDNO zdjęcie paszportowe /KOLOROWE/
Wiza
Wzorem lat ubiegłych obowiązywać będzie wiza grupowa. W związku z tym każdy z pielgrzymów zobowiązany jest dostarczyć do biura pielgrzymkowego swój ważny paszport
WAŻNE!!
Paszporty proszę dostarczać osobiście lub przesyłką poleconą. W żadnym wypadku ksiądz kierownik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie paszportu w czasie drogi do biura pielgrzymkowego. Wraz z paszportem należy dostarczyć wypełniony komputerowo wniosek wizowy wraz ze zdjęciem /KOLOROWYM/ oraz ksero strony ze zdjęciem z paszportu
Do wydania wizy potrzebne jest także obowiązkowe ubezpieczenie dla cudzoziemców przebywających na terenie Republiki Białoruś. Ubezpieczenie te będzie wykupione grupowo przed wyrobieniem wizy
Ubezpieczenie
Każdy pielgrzym może wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę taką za darmo wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje o karcie można znaleźć na stronach NFZ
Opłata
Opłata podstawowa za udział w Pielgrzymce wynosi 200 zł
Dzieci do lat 14 – 130 zł
Składa się na nią:
opłata za udział w pielgrzymce;
obowiązkowe ubezpieczenie medyczne na terenie Republiki Białoruś;
ubezpieczenie pielgrzymów i pojazdów;
wypożyczenie pojazdów towarzyszących pielgrzymce;
modernizacje nagłośnienia;
opłata za informację w środkach masowego przekazu;
druk informatorów, plakatów, znaczków pielgrzymkowych;
zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych;
zorganizowanie kuchni polowej /gorąca kawa, herbata, zupa/;
koszt oznakowania grup oraz pojazdów służbowych;
koszt dokumentacji całej pielgrzymki
Dla osób które zechcą pozostać w Wilnie po pielgrzymce oraz wrócić do Polski na własną rękę koszt pielgrzymki wynosi 200 zł lub 130 zł /dzieci do lat 14/. Prosimy również z dokumentami przesłać ksero dowodu wpłaty
Powrót
Oficjalne zakończenie pielgrzymki ma miejsce na Mszy Świętej w Katedrze Wileńskiej o godz. 10. Po zakończonej Eucharystii pielgrzymi zajmują miejsce w autokarze powrotnym do Białegostoku lub do Warszawy
Koszt autokaru powrotnego do Białegostoku – 50 zł
Koszt autokaru powrotnego do Warszawy – 90 zł
Powyższą kwotę pieniężną należy doliczyć do opłaty podstawowej i uiścić przy zapisywaniu na pielgrzymkę

TRASA PIELGRZYMKI
I dzień pielgrzymki
Białystok – Szudziałowo, etap dzienny 38 km
II dzień pielgrzymki
Szudziałowo – Kuźnica, etap dzienny 33 km
III dzień pielgrzymki
Kuźnica – Grodno, etap dzienny 21 km
IV dzień pielgrzymki
Grodno – Jeziory, etap dzienny 27 km
V dzień pielgrzymki
Jeziory – Nowy Dwór, etap dzienny 34 km
VI dzień pielgrzymki
Nowy Dwór – Raduń, etap dzienny 44 km
VII dzień pielgrzymki
Raduń – Butrymańce, etap dzienny 35 km
VIII dzień pielgrzymki
Butrymańce – Jaszuny, etap dzienny 28 km
IX dzień pielgrzymki
Jaszuny – Ostra Brama, etap dzienny 28 km

DANE KONTAKTOWE
Ekumeniczna Pielgrzymka Białystok – Grodno – Wilno, ks. Łukasz Żuk, Parafia Ducha Św., ul. Sybiraków 2, 15-204 Białystok, tel. 788 920 208, pielgrzymka@wilenska.bialystok.pl
BGŻ BNP PARIBAS
numer konta: 92160014621849459920000001
/za www.wilenska.bialystok.pl/