Pielgrzymki

BIAŁYSTOK – GRODNO – WILNO

XXIV EKUMENICZNA PIESZA PIELGRZYMKA

16-25 SIERPNIA 2016

Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, czas na modlitwę, refleksję, rozmowę, duchową przemianę, radość spotkania z Chrystusem i Jego Matką w Duchu Świętym. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym. To forma wędrownych rekolekcji w czasie których pragniemy dać świadectwo naszej wiary, nadziei, miłości i przywiązania do Maryi i Kościoła
Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna jest wyjątkowa. Trasa pątniczej drogi wiedzie przez trzy państwa – Polskę, Białoruś, Litwę. Po drodze spotykamy się z wielką uprzejmością ludzi którzy dzielą się też swoim świadectwem wiary
Pielgrzymka rozpoczyna się 16 sierpnia Mszą świętą o godz. 5:30 w katedrze białostockiej. Pielgrzymi zakończą swój trud pielgrzymowania 24 sierpnia. Po dojściu do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej zostanie tam odprawiona Msza św., a 25 sierpnia podczas wspólnej Eucharystii o godz. 10 w katedrze wileńskiej nastąpi uroczyste zakończenie. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi wyjazd autokarami do Białegostoku i Warszawy. Powrót przewidziany w godzinach wieczornych
Osoby spoza Białegostoku mające pragnienie z nami pielgrzymować, doświadczyć znakomitych przeżyć w duchu wiary, serdecznie zapraszamy. Dla nich przewidziany jest nocleg /zaznaczamy w zgłoszeniu/. Wiek pielgrzymów jest określony na 10-70 lat /po 70-tym roku życia potrzebna zgoda lekarza/. Nie mogą być nimi ludzie poważnie chorzy
Dzieci mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej

REGULAMIN PIELGRZYMKI
W Pielgrzymce może wziąć udział ten kto akceptuje ideę Pielgrzymki, przyjmuje religijno-pokutny charakter pielgrzymowania oraz zobowiązuje się przestrzegać następujące zasady:
1. Udział w pielgrzymce może wziąć ten kto:
zgłosi swój udział w pielgrzymce wypełniając formularz zgłoszeniowy;
uważnie słucha głoszonych konferencji i włącza się we wspólną modlitwę oraz codziennie uczestniczy we Mszy św.;
na czas pielgrzymki powstrzymuje się od picia alkoholu i palenia tytoniu;
podporządkowuje się zarządzeniom kierownika pielgrzymki i służby porządkowej;
nosi znaczek i książeczkę pielgrzyma;
nie opuszcza swojej grupy pielgrzymkowej bez pozwolenia przewodnika;
nosi właściwy strój dla religijno-pokutnego charakteru
2. Podczas pielgrzymowania zabrania się:
uczestnictwa w Pielgrzymce osobom nie posiadającym intencji pragnienia wzięcia udziału w wydarzeniu religijnym;
noclegów koedukacyjnych;
używania odbiorników radiowych i telewizyjnych;
wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego i znaku grupy;
kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych;
posiadania własnego transportu towarzyszącego. Prawo udziału w Pielgrzymce będą mieć tylko pojazdy posiadające specjalną przepustkę wydaną przez kierownika pielgrzymki;
posiadania więcej niż jedną torbę na osobę;
używania roweru, deskorolki, hulajnogi, kijków do nordic walkingu, itp.
wszelkich innych postaw i zachowań które zakłóciłyby pokutno-religijny charakter Pielgrzymki
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:
wskazań służby porządkowej i służby medycznej;
przepisów o ruchu drogowym;
zachowania czystości; śmieci należy składać tylko w przeznaczonych do tego miejscach
4. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU PIELGRZYMKI WYKLUCZA UCZESTNIKA ZE WSPÓLNOTY PIELGRZYMKOWEJ. W TAKIEJ SYTUACJI KOSZTY UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI

UWAGI ORGANIZACYJNE
Pielgrzymka ma charakter pokutny i religijny. Dlatego by owocnie i dobrze przeżyć te rekolekcje w drodze Drogi Pielgrzymie musisz się dobrze do tego przygotować. Pielgrzymka to nie zawody do których trzeba się specjalnie kondycyjnie przygotowywać, ale pewne sprawy warto wspomnieć. Przygotowanie do pielgrzymki to przede wszystkim przygotowanie duchowe. Wybór intencji w której podejmujemy pielgrzymkę, spowiedź która umożliwi nam w pełnym stopniu przeżywanie codziennej Mszy św.
W czasie pątniczej wędrówki zatrzymujemy się u ludzi dobrej woli, noclegi są w domach prywatnych i szkołach, musisz pamiętać by ze sobą koniecznie zabrać śpiwór i karimatę
Bagaż musi być dobrze oznaczony; każdy pielgrzym bagaż dostanie po dojściu na miejsce. Jako bagaż podręczny radzę zabrać mały lekki plecak na szerokich, elastycznych nie ocierających szelkach. Torby noszone w rękach i chlebaki przewieszone przez ramię mogą być przyczyną przykrych dolegliwości w okolicy stawu biodrowego
Bardzo często przed wyruszeniem zastanawiamy się nad ubiorem. Ubiór przede wszystkim ma być wygodny; rozchodzone buty, skarpety bawełniane lub wełniane, peleryna przeciwdeszczowa, podręczne lekarstwa, nakrycie głowy, krem
Idziemy cały czas asfaltem w grupie. Miesiąc przed pielgrzymką zrezygnuj z samochodu, tramwaju, autobusu – maszeruj codziennie minimum jedną godzinę
Jeżeli używasz lekarstw nie zapomnij ich zabrać i regularnie zażywać

ZAPISY
Zapisy na pielgrzymkę będą w parafii Ducha Świętego, ul. Sybiraków 2 w Białymstoku i będą trwać od 18 lipca do 10 sierpnia
Zapisać się będzie można:
osobiście /w Biurze Pielgrzymki, na plebanii/;
drogą korespondencyjną /Parafia Ducha Świętego w Białymstoku, ul. Sybiraków 2, 15-204 Białystok/
Każdy pielgrzym przy zapisach powinien dostarczyć:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy
Wypełniony wniosek wizowy
Ważny paszport
Ksero strony ze zdjęciem z paszportu
Opiekunowie osób niepełnoletnich dodatkowo dostarczają jeszcze jedną kopię strony ze zdjęciem z paszportu bądź kopię dowodu osobistego
JEDNO zdjęcie paszportowe /KOLOROWE/
Wiza
Wzorem lat ubiegłych obowiązywać będzie wiza grupowa. W związku z tym każdy z pielgrzymów zobowiązany jest dostarczyć do biura pielgrzymkowego swój ważny paszport
WAŻNE!!
Paszporty proszę dostarczać osobiście lub przesyłką poleconą. W żadnym wypadku ksiądz kierownik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie paszportu w czasie drogi do biura pielgrzymkowego. Wraz z paszportem należy dostarczyć wypełniony komputerowo wniosek wizowy wraz ze zdjęciem /KOLOROWYM/ oraz ksero strony ze zdjęciem z paszportu
Do wydania wizy potrzebne jest także obowiązkowe ubezpieczenie dla cudzoziemców przebywających na terenie Republiki Białoruś. Ubezpieczenie te będzie wykupione grupowo przed wyrobieniem wizy
Ubezpieczenie
Każdy pielgrzym może wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę taką za darmo wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje o karcie można znaleźć na stronach NFZ
Opłata
Opłata podstawowa za udział w Pielgrzymce wynosi 200 zł
Dzieci do lat 14 – 130 zł
Składa się na nią:
opłata za udział w pielgrzymce;
obowiązkowe ubezpieczenie medyczne na terenie Republiki Białoruś;
ubezpieczenie pielgrzymów i pojazdów;
wypożyczenie pojazdów towarzyszących pielgrzymce;
modernizacje nagłośnienia;
opłata za informację w środkach masowego przekazu;
druk informatorów, plakatów, znaczków pielgrzymkowych;
zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych;
zorganizowanie kuchni polowej /gorąca kawa, herbata, zupa/;
koszt oznakowania grup oraz pojazdów służbowych;
koszt dokumentacji całej pielgrzymki
Dla osób które zechcą pozostać w Wilnie po pielgrzymce oraz wrócić do Polski na własną rękę koszt pielgrzymki wynosi 200 zł lub 130 zł /dzieci do lat 14/. Prosimy również z dokumentami przesłać ksero dowodu wpłaty
Powrót
Oficjalne zakończenie pielgrzymki ma miejsce na Mszy Świętej w Katedrze Wileńskiej o godz. 10. Po zakończonej Eucharystii pielgrzymi zajmują miejsce w autokarze powrotnym do Białegostoku lub do Warszawy
Koszt autokaru powrotnego do Białegostoku – 50 zł
Koszt autokaru powrotnego do Warszawy – 90 zł
Powyższą kwotę pieniężną należy doliczyć do opłaty podstawowej i uiścić przy zapisywaniu na pielgrzymkę

TRASA PIELGRZYMKI
I dzień pielgrzymki
Białystok – Szudziałowo, etap dzienny 38 km
II dzień pielgrzymki
Szudziałowo – Kuźnica, etap dzienny 33 km
III dzień pielgrzymki
Kuźnica – Grodno, etap dzienny 21 km
IV dzień pielgrzymki
Grodno – Jeziory, etap dzienny 27 km
V dzień pielgrzymki
Jeziory – Nowy Dwór, etap dzienny 34 km
VI dzień pielgrzymki
Nowy Dwór – Raduń, etap dzienny 44 km
VII dzień pielgrzymki
Raduń – Butrymańce, etap dzienny 35 km
VIII dzień pielgrzymki
Butrymańce – Jaszuny, etap dzienny 28 km
IX dzień pielgrzymki
Jaszuny – Ostra Brama, etap dzienny 28 km

DANE KONTAKTOWE
Ekumeniczna Pielgrzymka Białystok – Grodno – Wilno, ks. Łukasz Żuk, Parafia Ducha Św., ul. Sybiraków 2, 15-204 Białystok, tel. 788 920 208, pielgrzymka@wilenska.bialystok.pl
BGŻ BNP PARIBAS
numer konta: 92160014621849459920000001
/za www.wilenska.bialystok.pl/