PKN Orlen

PETROCHEMIA I BIZNES

PKN Orlen w połowie 2018 roku ogłosił program rozwoju petrochemii. Na wzmocnienie tego obszaru działalności grupa zamierza wydać do 2023 roku aż 8.3 mld zł. Świat idzie do przodu, zmieniają się trendy i technologie. Aby nie wypaść z torów trzeba patrzeć w dalszej perspektywie. Branżę rafineryjną czeka w najbliższym czasie wiele zmian. Rozbudowa części petrochemicznej największego krajowego giganta ma wyjść im naprzeciw

Biznes rafineryjny w ostatnich latach miał się bardzo dobrze. Niskie ceny ropy umożliwiały generowanie przez rafinerie wyższych marż na przerobie ropy. Korzystna była też sytuacja gospodarcza w kraju. Dobra kondycja polskich firm przekładała się na wzmożone zapotrzebowaniem na paliwa. Pozytywnie na branżę wpływała likwidacja szarej strefy. Oczywiście, przemysł rafineryjny, jak każdy inny, jest zakładnikiem koniunktury i powinien się liczyć z odwróceniem tendencji, jest to jednak wliczone w działalność każdej firmy. Pojawiają się natomiast trendy, które wskazują na długofalowe zmiany na rynku
Elektromobilność zmieni rynek
Świat wchodzi w erę elektromobilności. Przemawiają za tym coraz ostrzejsze wymogi środowiskowe i klimatyczne. Do tego dochodzi rozwój technologiczny, potrzeba kreowania nowych rozwiązań, marek itd. W efekcie obserwowany jest wzrost liczby samochodów o napędzie elektrycznym. W miarę jak nowa technologia będzie coraz bardziej oswojona, auta na prąd staną się bardziej dostępne cenowo i zaczną powoli wypierać pojazdy benzynowe czy diesle. To musi oznaczać spadek popytu na paliwa
Koncerny rafineryjne, licząc się z tym scenariuszem, dywersyfikują działalność, by zapewnić sobie możliwość rozwoju na przyszłość. Najbardziej naturalnym kierunkiem jest dalsze wydłużenie łańcucha wartości w kierunku produktów petrochemicznych. Tę ścieżkę rozwoju wybrał PKN Orlen. Spółka zdecydowała się umocnić ten segment swojej działalności
Przyjęty przez Orlen program zakłada rozbudowę kompleksu pochodnych aromatów, kompleksu olefin oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych fenolu. Koncern chce też zbudować drugie centrum badawczo-rozwojowe. W tej chwili posiada jedno, w Czechach, które świadczy usługi na rzecz całej grupy. Nowe inwestycje, jak zapowiada PKN Orlen, będą realizowane we Włocławku i Płocku. Realizacja inwestycji oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych w tym obszarze o około 30 proc.
Przedstawiciele spółki wskazują, że rozwój petrochemii umożliwi dywersyfikację przychodów koncernu. Wieloletni projekt przyniesie też korzyści polskiej gospodarce, umożliwi bowiem poprawę bilansu handlowego. Dzięki zwiększonej produkcji na terenie kraju zmaleje rola importu towarów petrochemicznych. Koncern szacuje, że zainwestowane środki zwrócą się w ciągu 5-6 lat po zakończeniu prac. Szacowany roczny wzrost EBITDA PKN Orlen po uruchomieniu nowych instalacji ma wynieść 1,5 mld zł
Spółka nie podaje na chwilę obecną więcej szczegółów. Nie wiemy, jakie konkretnie produkty będzie wytwarzać na nowych instalacjach. Ostrożność wynika ze wzmożonej konkurencji – Orlen chce zachować przewagę nad innymi firmami z branży. Informuje jedynie, że nastawia się na innowacyjne wyroby, nierzadko szyte na miarę, uwzględniające potrzeby konkretnych klientów
Inwestycje trwają
PKN Orlen już przed ogłoszeniem programu doinwestowywał segment petrochemii. W Płocku powstaje instalacja metatezy, która będzie wytwarzała propylen o jakości polimerowej. Po uruchomieniu nowych mocy, które jest planowane na drugą połowę 2018 r., wolumen produkcji propylenu wzrośnie do 550 tys. ton rocznie z 450 tys. ton obecnie. Wartość tego projektu wynosi ok. 400 mln zł. Orlen ma już zapewniony zbyt dodatkowych ilości surowca
Również w tym roku mają zostać ukończone dwa projekty petrochemiczne Orlenu poza Polską – w Unipetrolu w Czechach oraz w Możejkach na Litwie
W Czechach planowany jest rozruch instalacji do produkcji polietylenu zlokalizowanej w Litvinowie, o mocy ok. 270 tys. ton. Wartość inwestycji to 1,5 mld zł. Umożliwi ona większe wykorzystanie instalacji olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Zawarte są już umowy na część dostaw z nowej puli. Zainteresowane polietylenem z Litvinowa są podmioty z Czech, Niemiec i Węgier
Z kolei inwestycja w litewskich Możejkach pochłonie 200 mln zł. W efekcie tamtejszy zakład będzie mógł produkować 140 tys. ton polipropylenu, z którego będą następnie wytwarzane butelki do napojów
Większy popyt
Wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych do 2040 roku ma się podwoić. Ten, kto pierwszy zapewni sobie odpowiednią bazę produkcyjną, uszczknie największy kawałek tortu. Spodziewany wzrost napędzany ma być rosnącą liczbą ludności na świecie, dobrą sytuacją gospodarczą, ale też zmianą struktury popytu ze strony przemysłu
Zmiany klimatu i rosnące zapotrzebowanie na energię zmuszają do poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność wykorzystania energii. Tworzywa są lekkie i wytrzymałe. Dlatego są w coraz większym stopniu wykorzystywane przy produkcji pojazdów mechanicznych – mniejsza masa do przetransportowania oznacza mniejsze zużycie paliwa i energii, a to z kolei przekłada się na niższe emisje do atmosfery. Według szacunków rynkowych., po 2020 roku udział plastików w samochodach ma wynieść 25 proc., podczas gdy w 2000 r. było to 20 proc.
Inwestycja Orlenu wpisuje się w rozwój samochodów napędzanych alternatywnymi źródłami energii. W Polsce działa wielu dostawców części i podzespołów dla motoryzacji, jesteśmy w tej dziedzinie znaczącym graczem. Dodatkowo w zeszłym roku ogłoszony został plan rozwoju elektromobilności, wspierany wizją stworzenia polskiego samochodu elektrycznego. Wszystko to może otworzyć nowe możliwości dla krajowych firm
Polski rynek tworzyw wydaje się szczególnie rozwojowy na tle Europy. W kraju zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne ze strony firm przetwarzających tworzywa w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi ok. 85 kg. Tymczasem średnia unijna przekracza 95 kg, a w niektórych krajach zużycie tworzy sięga 200 kg na mieszkańca. Zużycie tworzyw do produkcji wyrobów w Polsce stale rośnie
Stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope szacuje, że w 2017 r. zużycie tworzyw sztucznych w Polsce wyniosło 3,5 mln ton, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Producenci wyrobów z tworzyw sztucznych w kraju muszą importować znaczące ilości surowców do produkcji. Uruchomienie dodatkowych mocy w Polsce pozwoli na poprawę bilansu handlowego kraju
Do tego marże petrochemiczne są dużo wyższe niż rafineryjne, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za rozwojem w tym kierunku. Tym bardziej, że Orlen nastawia się na produkty specjalistyczne, zaawansowane, tworzone na potrzeby konkretnych klientów. Potencjał marżowy jest tu dużo wyższy niż w przypadku produkcji standardowej
Pod jednym sztandarem
Rozwój petrochemii to niejedyne działanie, które ma umocnić pozycję Orlenu na rynku. PKN Orlen i Skarb Państwa w lutym tego roku podpisały list intencyjny w sprawie połączenia płockiego koncernu z Lotosem. Orlen ma przejąć bezpośrednio lub pośrednio min. 53 proc. udziałów gdańskiej firmy. Obecnie Skarb Państwa kontroluje 53,19 proc. akcji Lotosu. Orlen uzasadnia, że celem transakcji jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu, który będzie bardziej konkurencyjny na rynkach międzynarodowych
Transakcja ma przynieść firmom liczne synergie. Eksperci wskazują, że przejęcie, poza ułatwieniem ekspansji globalnej, wzmocni pozycję negocjacyjną koncernu przy zakupie surowców. Umożliwi też optymalizację inwestycji rozwojowych, pozwoli lepiej zaplanować produkcję, poprawi efektywność kosztową i usprawni procesy logistyczne
Lotos nie ma rozbudowanej działalności petrochemicznej. Włączenie gdańskiej spółki do grupy, która ma zdywersyfikowane źródła przychodów, jest uzasadnione w obliczu zmieniających się trendów rynkowych
Połączenie firm wzmocni też potencjał koncernu w obszarze wydobycia. Lotos ma aktywa wydobywcze w Norwegii, na Litwie i w Polsce, w tym na Morzu Bałtyckim. Z kolei Orlen prowadzi działalność upstreamową w Polsce i w Kanadzie. Dużemu koncernowi łatwiej będzie budować nogę wydobywczą na dużą skalę. A stworzenie długiego łańcucha, od pozyskania ropy i gazu, poprzez przerób i dalszą produkcję w kierunku produktów petrochemicznych, wydaje się optymalnym rozwiązaniem
/biznes.interia.pl/ /23.10.2018/

*****

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA W EUROPIE

​PKN ORLEN udostępnił klientom pierwszą stację paliw w formacie drive-through. To unikatowe na skalę europejską rozwiązanie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów w zakresie szybkiej i sprawnej obsługi. O zaletach ORLEN Drive, na którym zatankujecie, zamówicie produkty gastronomiczne i zapłacicie za wszystkie usługi bez konieczności wysiadania z auta można się przekonać w Miejscu Obsługi Podróżnych w Michałowicach, na trasie Łódź – Wrocław

– Segment detaliczny stanowi bardzo ważny obszar naszej działalności. Jako lider na wymagającym i konkurencyjnym rynku sprzedaży detalicznej wsłuchujemy się w głosy klientów i wprowadzamy nowoczesne rozwiązania. Sukcesywnie zwiększając wolumeny sprzedaży paliw musimy również pamiętać o poszerzaniu oferty pozapaliwowej. Kluczem do sukcesu jest dbałość o jakość oraz nowoczesne podejście we wdrażaniu nowych produktów i usług – powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN
Wdrożenie usługi ORLEN Drive poprzedziły badania Kantar TNS, które wykazały duży potencjał do rozwoju formatów drive through w Polsce. Z badań wynika, że ten rodzaj usługi identyfikuje 100% kierowców. Z kolei aż 8 na 10 respondentów uznało, że koncept drive through pasuje lepiej do marki ORLEN, w porównaniu z innymi firmami mającymi stacje paliw na polskim rynku. Natomiast 85% badanych zadeklarowało skorzystanie z tego rozwiązania, gdyby pojawiło się w ofercie stacji paliw. Z badania wynika również, że kierowcy mając do wyboru opcję drive through lub klasyczną formę obsługi nieco częściej zdecydowaliby się właśnie na ten pierwszy wariant
– Jednym z filarów naszej strategii jest dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Realizujemy go poprzez poszerzanie dwóch obszarów działalności. Odpowiadając na oczekiwania kierowców, koncentrujemy się na sprzedaży jak najlepszych paliw, wprowadzając na stacje nowoczesne paliwa EFECTA i VERVA. Z drugiej strony poszerzamy naszą ofertę pozapaliwową i usługową, w tym gastronomiczną, na którą sukcesywnie rośnie zapotrzebowanie. Obserwujemy rynkowe trendy, analizujemy możliwości i zamierzamy je z sukcesem wdrażać na naszych stacjach. Oddanie do dyspozycji klientów pierwszej w Europie stacji typu drive through to przykład otwartego podejścia ORLENu do biznesu detalicznego. Jestem przekonana, że wdrażane przez nas rozwiązania spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów – powiedziała Patrycja Klarecka, członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej. – Kierowcy wjeżdżając na stacje paliw oczekują szerokiej oferty. Dlatego poszerzanie usług na stacjach to dziś konieczność dla utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku sprzedaży detalicznej. Duże znaczenie, oprócz jakości paliw, mają: asortyment produktów dostępnych w sklepach na stacjach, a także usługi, w tym właśnie oferta gastronomiczna
W ramach rozwiązania ORLEN Drive, na MOP w Michałowicach dostępne będą dwie tzw. linie drive, które umożliwią zakup gastronomii i zatankowanie auta bez konieczności wysiadania z pojazdu. W celu rozładowania ruchu na stacji paliw, jedna z nich będzie dedykowana wyłącznie klientom korzystającym z usług gastronomicznych. Projekt wpisuje się w ten sposób w innowacyjny wymiar strategii PKN ORLEN w obszarze sprzedaży detalicznej. Jej celem jest bowiem m.in. dalsza rozbudowa sieci detalicznej, prowadząca do rozwoju QSR /Quick Service Restaurants/ na stacjach paliw i transformacji w kierunku punktów kompleksowej obsługi klientów. Dodatkowo klienci będą mogli skorzystać z kiosku samoobsługowego wewnątrz stacji. Docelowo skróci to czas obsługi i zwiększy komfort zakupów. Samoobsługowe ekrany będzie wspierał kolejkowy system numerowania
PKN ORLEN dysponuje siecią około 2800 nowoczesnych stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej. To stanowi duży potencjał do dalszego rozwoju nowoczesnych usług. Koncern planuje dalsze wdrażanie rozwiązań proklienckich zarówno na rynku polskim, jak i w pozostałych europejskich lokalizacjach, w tym także kolejnych punktów typu drive through
/www.orlen.pl/ /23.10.2018/

*****

NAGRODY

​Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016 i sprawozdawczość finansowa realizowana przez Spółkę zostały bardzo wysoko ocenione w konkursie „The Best Annual Report 2016”

PKN ORLEN otrzymał nagrodę specjalną za najlepszy raport online, nagrodę specjalną za raport zintegrowany, wyróżnienie za wysoką jakość sprawozdawczości finansowej i tytuł Best of The Best, przyznawany firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie
Koncern już trzeci raz zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania
– Bardzo nas cieszy że nasz raport zintegrowany został trzeci raz z rzędu uznany za najlepszy na polskim rynku. Potwierdza to że utrzymujemy najwyższe standardy, wpisując się w światowe trendy w raportowaniu i komunikacji, co jest bardzo ważne dla naszych interesariuszy. Raportowanie zintegrowane to bardzo efektywna i skuteczna metoda komunikacji pokazująca Grupę ORLEN nie tylko w liczbach i sprawozdaniach ale przede wszystkim w kontekście wpływu na otoczenie prowadzonej działalności – powiedział Wojciech Jasiński, prezes Zarządu PKN ORLEN
Konkurs The Best Annual Report 2016 odbył się dwunasty raz. Organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR
/Biuro Prasowe PKN ORLEN/

*****

ZNAKOMITE PIERWSZE PÓŁROCZE 2017

PKN Orlen odnotował 3.46 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2017 r. wobec 1.95 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

„To kolejny kwartał w którym wypełnianie celów przyjętych w strategii rozwoju Koncernu przynosi znakomite rezultaty. Pierwsze półrocze zakończyliśmy ogromnym sukcesem: po wielu latach sporu zawarliśmy ugodę z Kolejami Litewskimi, która otwiera drogę do wzmocnienia efektywności Orlen Lietuva. Ponadto zrealizowaliśmy inwestycję energetyczną we Włocławku, która nie tylko pozytywnie przełoży się naszą działalność biznesową, ale poprawi również
bezpieczeństwo energetyczne kraju. Efekty naszych dotychczasowych działań pozwalają ze spokojem myśleć o realizacji strategicznych celów spółki w perspektywie kolejnych lat” – mówi prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński
Zysk operacyjny wyniósł 4.4 mld zł wobec 2.97 mld zł zysku rok wcześniej
„Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację /tzw. EBITDA/ za 6 miesięcy 2017 r. wyniósł 5 539 mln zł i był wyższy o 1 547 mln zł /r/r/. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów /tzw. EBITDA LIFO/ za 6 miesięcy 2017 r. wyniósł 5 364 mln zł i był wyższy o 844 mln zł /r/r/” – podał Orlen w raporcie
Dodatni wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów za 6 miesięcy 2017 r. wyniósł 175 mln zł i był wyższy o 703 mln zł /r/r/
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45.9 mld zł w I półroczu 2017 r. wobec 35.57 mld zł rok wcześniej
„Sprzedaż wolumenowa w okresie 6 miesięcy 2017 r. była wyższa we wszystkich segmentach operacyjnych i łącznie wzrosła o 7 proc. /r/r/, co wpłynęło na dodatni efekt wolumenowy w kwocie 540 mln zł /r/r/” – poinformował Orlen
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 2.95 mld zł wobec 2.07 mld zł zysku rok wcześniej
PKN Orlen zrealizował w I półroczu nakłady inwestycyjne w kwocie 1 921 mln zł, wobec 5.5 mld zł zaplanowanych na cały 2017 r., poinformowała spółka
CAPEX zrealizowany w II kw. 2017 r. wyniósł 1 198 mln zł, z czego na rafinerie przypadało 292 mln zł, petrochemię 317 mln zł, energetykę 69 mln zł, detal 124 mln zł, wydobycie 339 mln zł, a FK 57 mln zł, wynika z prezentacji spółki
„Otwarto 13 stacji /w tym kolejnych 5 przejętych od OMV w Czechach oraz 6 w Niemczech/, zamknięto 7, zmodernizowano 17. Otwarto 5 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro /w tym 2 w Polsce/” – podano w części poświęconej inwestycjom zrealizowanym w II kw. 2017 r.
Największe nakłady inwestycyjne zrealizowano w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2017 r. w segmencie Downstream /1 124 mln zł/. Głównymi projektami w tym segmencie była budowa instalacji polietylenu w Czechach, budowa CCGT w Płocku wraz z infrastrukturą oraz budowa instalacji metatezy w Płocku
Nakłady w segmencie wydobycie wyniosły 492 mln zł, z czego na Kanadę przypadło 313 mln zł, a na Polskę 26 mln zł
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami, w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79.55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
/www.isbnews.pl/ /21.7.2017/

*****

BARDZO DOBRY I KWARTAŁ 2017

Wynik EBITDA wg LIFO Koncernu za I kwartał 2017 wyniósł 2.3 mld zł i był o blisko 400 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na rezultat pozytywny wpływ miał przede wszystkim wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 4 proc. /r/r/, które osiągnęły historyczny poziom dla I kwartału, zwiększony przerób ropy o 0.5 mln ton, wzrost średniej produkcji o 1.2 tys. boe/d w Wydobyciu oraz wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w Detalu
W minionym kwartale Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2016 r. w wysokości 3 zł za akcję
W kwietniu br. agencja Moody’s przyznała Koncernowi najwyższy rating w historii na poziomie Baa2 z perspektywą stabilną. PKN Orlen po raz kolejny otrzymał również wyróżnienia The World’s Most Ethical Company oraz Top Employer Polska
W I kwartale 2017 PKN Orlen wypracował:
• 2.3 mld zł EBITDA wg LIFO
• Łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 4 proc. /r/r/
• Wzrost przychodów o 41 proc. /r/r/
• Wzrost przerobu ropy o 7 proc. /r/r/
• Wzrost średniego wydobycia o 8 proc. /r/r/
Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2.3 mld zł, na który złożyły się rekordowe dla I kwartału wyniki wszystkich segmentów, osiągnięto przy wzroście marży downstream o 0.4 USD/bbl /r/r/ oraz jednoczesnym wzroście średniej cen ropy Brent o 20 USD/bbl /r/r/, a także osłabieniu średniego kursu PLN względem USD i umocnieniu względem EUR
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa. Konsumpcja benzyn była wyższa /r/r/ na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim
– Mimo mniej sprzyjającego otoczenia bieżący rok rozpoczęliśmy bardzo dobrze. W pierwszym kwartale ponownie nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę. Nasza sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42 procent /r/r/ i 11 procent /r/r/, co przyczyniło się także do większych o 1.2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy. To z pewnością cieszy, ale nie zapominamy o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów. W minionym kwartale zainicjowaliśmy projekt budowy instalacji Visbreakingu, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy, kontynuujemy także wcześniej rozpoczęte inwestycje energetyczne w Polsce i petrochemiczne w Polsce i Czechach oraz modernizacyjne w segmencie detalicznym na wszystkich rynkach macierzystych. Nieustannie rozwijamy się utrzymując stabilną pozycję finansową dzięki czemu możemy elastycznie reagować na pojawiające się rynkowe wyzwania – mówi Wojciech Jasiński, prezes Zarządu PKN Orlen
Wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego PKN Orlen wyniósł w pierwszym kwartale 2017 roku 372 mln zł i był o 71 mln zł wyższy /r/r/
Było to możliwe przede wszystkim dzięki dalszym wzrostom sprzedaży, łącznie o 2 procent /r/r/, na które składał się wzrost w Polsce o 5 procent, w Czechach o 20 procent i na Litwie o 12 procent, przy spadku w Niemczech o 7 procent. Wynik wsparły również wzrosty /r/r/ marż paliwowych na rynkach polskim, niemieckim i czeskim, a także marż pozapaliwowych na rynkach polskim i czeskim. Efekt ten był ograniczony przez wyższe koszty funkcjonowania stacji paliw związane ze wzrostem wolumenów sprzedaży /r/r/. W minionym kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał sieć sprzedaży pozapaliwowej, na koniec raportowanego okresu uzyskując łącznie 1726 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, co oznacza wzrost o 135 punktów /r/r/. W I kwartale 2017 do sieci Benzina w Czechach włączono kolejnych 16 stacji przejętych od OMV
W segmencie downstream Koncernu odnotowano dobry wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, co oznacza wzrost o 266 mln zł /r/r/
Wynik został osiągnięty przy większych łącznych wolumenach sprzedaży o 4 procent /r/r/ oraz wyższym o 7 procent /r/r/, rekordowym dla I kwartału w Polsce i Czechach, przerobie, głównie w efekcie uruchomienia po awaryjnym postoju instalacji FKK i Steam Cracker w Czechach w 4Q16
Rezultat wspierał także wzrost modelowej marży downstream o 0.4 USD/bbl /r/r/, wzrost marż na oleju napędowym oraz poziom dyferencjału Brent/Ural. Pozytywny efekt na wyniki segmentu, w wysokości 200 mln zł /r/r/, miało również odszkodowanie z tytułu ubiegłorocznej awarii w czeskich Kralupach
Wpływ tych czynników był ograniczony przede wszystkim przez wzrost cen ropy i gazu, co przełożyło się na wyższe koszty zużyć własnych na potrzeby energetyczne. Na początku kwietnia zawarto umowę, na mocy której PKN Orlen dostarczy do Basell Orlen Polyolefins propylen w ilości do 100 tys. ton rocznie. Umowa dotyczy wolumenu produkcji budowanej obecnie w Płocku Instalacji Metatezy, która zostanie oddana do eksploatacji w drugiej połowie 2018
W I kwartale tego roku Koncern kontynuował realizację inwestycji, dzięki którym jeszcze w tym roku stanie się największym w kraju wytwórcą energii elektrycznej i ciepła, produkowanych w kogeneracji
We Włocławku zakończono pomiary gwarancyjne na budowanym bloku. W połowie kwietnia br. rozpoczęto ruch próbny, a przejęcie bloku parowo-gazowego do eksploatacji planowane jest na II kwartał tego roku. W Płocku prace trwają zgodnie z harmonogramem, a oddanie bloku planowane jest na IV kwartał
W obszarze wydobycia w I kwartale 2017 konsekwentnie realizowano plany obejmujące aktywa polskie i kanadyjskie
Segment kolejny raz pozytywnie wpłynął na wynik Koncernu, osiągając EBITDA wg LIFO na poziomie 80 mln zł, co stanowi wzrost o 53 mln zł /r/r/. Na koncesjach krajowych prowadzono procesy pozyskiwania danych sejsmicznych, kontynuowano wiercenia poszukiwawcze, a także prace przygotowawcze dla kolejnych otworów i akwizycji danych. Wycofano się również z 3 koncesji poszukiwawczych po dokonaniu oceny potencjału obszaru
W Kanadzie rozpoczęto wiercenie nowych otworów produkcyjnych, podłączono do produkcji wcześniej wykonane odwierty, kontynuowano także zabiegi szczelinowania. Realizowane były również prace związane z rozwojem infrastruktury do oczyszczania gazu zasiarczonego /Amine Skid/ oraz budową rurociągów i infrastruktury przyotworowej. Średnie wydobycie w raportowanym okresie z aktywów PKN ORLEN wynosiło 14.4 tys. boe/d
– Coraz lepsze rezultaty osiągane przez Koncern zostały zauważone przez agencję Moody’s, która przyznała Koncernowi historycznie najwyższy rating Baa2 z perspektywą stabilną oraz podwyższyła ocenę kredytową Spółki. To najlepsze potwierdzenie że jesteśmy solidnie przygotowani do dalszej realizacji naszych założeń strategicznych – mówi Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Zarządu PKN Orlen ds. Finansowych
W minionym kwartale Koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, zachowując bezpieczny poziom zadłużenia i dźwigni finansowej, wynoszącej 11.6 procent
Zgodnie ze strategią, przewidującą konsekwentny wzrost wartości dywidendy przypadającej na akcję, Zarząd Koncernu zarekomendował wypłatę w wysokości 3 zł
W I kwartale 2017 PKN Orlen został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, a akcje Koncernu zostały zakwalifikowane do londyńskiego FTSE4Good Emerging Index, skupiającego spółki z ponad 20 krajów wyróżniające się w działaniach z zakresu ESG /Environmental, Social, Governance/
/www.orlen.pl/ /27-04-2017/