USA – Polska

POLSKA WCIĄŻ INSPIRUJE

Polska wciąż inspiruje obrońców wolności na świecie; stała się przykładem nieustannego zaangażowania na rzecz dobrobytu, demokracji i bezpieczeństwa – oznajmił sekretarz stanu USA John Kerry w oficjalnym pozdrowieniu z okazji polskiego święta Konstytucji 3 maja

„Naród polski wie jak ważne i trudne jest to by przeciwstawić się tyranii. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za przywódczą rolę Polski we Wspólnocie Demokracji, i konkretne wsparcie jakie Polska okazała społeczeństwu obywatelskiemu kształtującemu się w krajach od Europy Wschodniej do Afryki Północnej. Cenimy sobie naszą szeroką współpracę w sferze bezpieczeństwa – w tym jako państw sojuszniczych NATO; z dumą służymy obok polskich żołnierzy w Afganistanie” – napisał Kerry w oświadczeniu.

Złożył je w imieniu prezydenta USA Baracka Obamy i narodu amerykańskiego.

„Kiedy świętujecie Dzień Konstytucji wiedzcie że Stany Zjednoczone są z wami” – dodał szef dyplomacji wskazując że sojusz amerykańsko-polski jest oparty na „umiłowaniu wolności i łączącej nas wizji opartej na wspólnych wartościach”. „Jest to inspiracją dla obu naszych narodów w pracy na rzecz wolnego, zamożnego i demokratycznego świata” – zakończył swoje oświadczenie sekretarz stanu USA.

Polska obchodzi w piątek 222 rocznicę Konstytucji 3 Maja. Uchwalona w 1791 r. była drugą konstytucją w świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.

pap /3.V.2013/

***

ŚWIAT POTRZEBUJE WOLNEJ POLSKI

Mija 95 lat od orędzia prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona który przedstawił warunki zakończenia I wojny światowej. Jeden z nich brzmiał: „Należy utworzyć wolne państwo polskie które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez polską ludność i zapewnić mu swobodny dostęp do morza”

USA nie były jeszcze wtedy światowym mocarstwem ale i tak patriotyczne kręgi polskie uznały że odrodzenie Polski jest bliskie!

W okresie PRL-u znaczenie tego wystąpienia dla sprawy polskiej pomniejszano. Eksponowano za to zapewnienia Lenina o „prawie narodów do samostanowienia”. Jeżeli tak to czego bolszewicy szukali pod Warszawą w roku 1920? Prezydent Wilson chciał by układy między państwami były jawne. Jakby przewidywał pakt Ribbentrop – Mołotow! Chciał wolności żeglugi na morzach – w czasie pokoju i w czasie wojny. Jakby przewidywał zbrodnicze ataki niemieckich U-botów! Chciał zapobiec wojnie w Europie, ale Sowiety i Niemcy miały inne plany.

Amerykanie uważają że Franklin Delano Roosevelt „zapewnił światu pokój” po II wojnie światowej. Pokój za cenę oddania na łaskę sowiecką wolnych narodów Europy, o państwowości znacznie starszej niż amerykańska? Prezydent który takie pakta spisywał nie zasłużył na naszą pamięć. Lektura orędzia prezydenta Wilsona pokazuje że on nie konferowałby ze Stalinem w Jałcie.

To Wilson reprezentuje amerykańskie ideały wolności bliskie Polakom. To on współtworzył podwaliny pod odrodzenie RP. Pamiętał o tym nasz wielki artysta i polityk – Ignacy Jan Paderewski, przyjaciel Wilsona. Po śmierci prezydenta ufundował mu pomnik w poznańskim parku Wilsona. Zniszczyli go Niemcy. Symbolizował „dyktat wersalski”, czyli niepodległość narodów Europy po roku 1918. Sowieccy komuniści byli tego samego zdania. Umieścili na cokole „działacza rewolucyjnego” Kasprzaka…

Piotr Szubarczyk /8.I.2013/