PZU

LEPIEJ NIŻ W PROGNOZACH

Zysk grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł, wobec 880 mln zł w I kw. 2021 r. – podała spółka. Przypis składki brutto sięgnął 6.3 mld zł; to najwyższy dotychczas poziom w pierwszym kwartale roku

„W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do blisko 6.3 mld zł /wzrost o 1.7 proc. rok do roku/, co stanowi najwyższą wartość, w porównaniu z analogicznym okresem lat ubiegłych” – podało PZU
Jak dodano zysk netto grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł /wobec 880 mln zł w I kw. 2021 r./. Zwrot na kapitale /ROE/ uzyskał poziom 17.8 proc., co przekracza cel strategiczny

„Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami zarówno pod względem wielkości sprzedaży ubezpieczeń, jak i rentowności. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, oddziałującego na nastroje i decyzje konsumentów i firm, składka zebrana w pierwszym kwartale sięgnęła 6.3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku” – powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła

Jak wskazała o 12.1 proc. rok do roku wzrosła w Polsce sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w obszarze pozakomunikacyjnym, zwłaszcza w segmencie masowym. „W warunkach powracającej do przedpandemicznego poziomu częstości szkód i przy rosnącej z powodu inflacji ich wartości utrzymaliśmy wysoką rentowność ubezpieczeń majątkowych”

Spółka przekazała że z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego z I kw. ub.r. /wzrost wyceny akcji spółki z branży logistycznej/, zysk jest wyższy o 52.5 proc. rok do roku
„Trzeba pamiętać że choć w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynik był o kilkanaście procent wyższy, to aż 44 proc. tej kwoty stanowił wówczas zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU. Gdybyśmy pominęli to jednorazowe zdarzenie, to zysk po I kw. 2022 r. jest wyższy rok do roku o 52.5 proc.” – powiedział członek zarządu i CFO PZU Tomasz Kulik
Jak wskazał „mimo wzrostu częstości szkód w I kw. br. roku o 1.7 proc. r/r, wysokiej inflacji i rosnących kursów walut, wpływających m.in. na wzrost cen części do napraw, co przekłada się na wyższe koszty odszkodowań i świadczeń, PZU poprawił rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych”

„Wskaźnik mieszany /COR/ w I kw. wyniósł 92 proc. wobec 94 proc. rok wcześniej. Rentowność w całym obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w I kw. również pozostała wysoka – wskaźnik mieszany wyniósł 90 proc.. Poprawiliśmy także rentowność techniczną w ubezpieczeniach na życie, co świadczy o bardzo solidnych fundamentach działalności ubezpieczeniowej”- przekazał Kulik

Spółka przekazała że na polskim rynku najmocniej wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – o 6.1 proc. r/r do 3.6 mld zł. Szczególny wzrost nastąpił w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych /o 12.1 proc. r/r/, zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń masowych /o 12.6 proc. r/r do 1.1 mld zł/ oraz korporacyjnych /o 10.7 proc. r/r do ponad 370 mln zł/. Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, ubezpieczeń maszyn i sprzętu budowlanego, a także ubezpieczeń rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw

Przypis składki z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 2.3 proc. r/r. Stało się to przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń autocasco o 9.8 proc. rok do roku
Przypis składki w ubezpieczeniach na życie w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniósł blisko 2.1 mld zł /wobec 2.2 mld zł rok wcześniej/. Wzrosła sprzedaż ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych – o 1.8 proc. r/r do blisko 1.8 mld zł. W początku br. liczba zgonów w Polsce pozostawała na poziomie powyżej przeciętnych wartości dla tego okresu roku przed pandemią, ale była istotnie niższa niż w I kw. 2021 r. W rezultacie szkodowość segmentu ubezpieczeń grupowych i IK była niższa o 4.8 p.p. r/r

Wysoka była dynamika przychodów Grupy PZU w obszarze zdrowia, które w I kw. 2022 r. wzrosły o 14.7 proc. r/r do 323 mln zł. Wzrost dotyczył zarówno przychodów z rosnącej liczby placówek medycznych PZU Zdrowie /o 19.2 proc. r/r/, jak i ubezpieczeń i abonamentów zdrowotnych
Grupa PZU odnotowała zwrot na portfelu w I kw. br., który przekroczył 4.1 proc.
Jak podała spółka, w tym okresie banki z grupy PZU – Bank Pekao i Alior Bank – dodały do wyniku netto jednostki dominującej 241 mln zł, co stanowi wzrost o 180 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 r. Akcje spółki od 2010 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34.19-proc. akcji /za PAP/interia.pl/ /19.5.2022/

MOCNY WZROST

Wynik finansowy netto Grupy PZU w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 1.171 mld zł i był wyższy o 305.2 proc. od wyniku netto za analogiczny okres poprzedniego roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnął 897 mln zł wobec 116 mln zł w 2020 r.

Zysk netto PZU w pierwszym kwartale 2021 r. wzrósł o 673 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku i o 24 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2020 r. – Co ważne, za tymi liczbami stoją nie tylko dobre rentowności w ubezpieczeniach i inwestycjach, ale także szybko rosnące wpływy ze sprzedaży oferty usług medycznych /wzrost o 22 proc. licząc rok do roku/ i coraz większa kontrybucja części bankowej – skomentowała wyniki prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła

Składka przypisana brutto grupy wzrosła w pierwszym kwartale 2021 r. o 1 proc. do 6.148 mld zł w porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku, kiedy wyniosły 6.097 mld zł. Przypis składki w ubezpieczeniach na życie wzrósł o 3.2 proc. w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku 2.2 mld zł. Spółka tłumaczy go głównie rozwojem sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, z poziomu 416 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r. do 487 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r. Motorem wzrostu były tu ubezpieczenia ochronne na życie – wzrost przypisu składki o 31 proc.

PZU poinformowało też, że wpływ na ubezpieczenia komunikacyjne ma rosnąca konkurencyjność rynku i spadające ceny. Wysoka rentowność tych ubezpieczeń to głównie efekt częstości szkód utrzymującej się na niskich poziomach ze względu na niską mobilność
W ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych marża w pierwszym kwartale była niższa o 12.4 pkt proc. licząc rok do roku i wyniosła 10.2 proc. – Głównym czynnikiem wpływającym na spadek marży była zwiększona śmiertelność związana z pandemią COVID-19 – wyjaśniła spółka

PZU podało przy tym że w związku z niższymi prognozami dotyczącymi śmiertelności w kolejnych okresach rozwiązało 11.9 mln zł rezerwy na ryzyka niewygasłe. Rezerwa w wysokości 51 mln zł została utworzona z końcem poprzedniego roku w celu pokrycia ewentualnego deficytu przyszłych składek w efekcie zwiększonej śmiertelności spowodowanej pandemią COVID -19
Odszkodowania netto w pierwszym kwartale zamknęły się w kwocie 3,926 mld zł i były o 20 proc. wyższe niż rok wcześniej
Spółka tłumaczy wyższe wyniki Grupy m.in. wynikami z działalności bankowej. W pierwszym okresie zeszłego roku miał miejsce jednorazowy odpis z tytułu nabycia Alior Banku /516 mln zł/. Do tego teraz doszły niższe niż przed rokiem koszty ryzyka związane z zawiązaniem dodatkowych rezerw na oczekiwane straty kredytowe. Na plus zadziałał też wyższy wynik na działalności inwestycyjnej /za rp.pl/ /27.5.2021/

PZU WKRACZA W NOWĄ ERĘ

9 stycznia 2018 zarząd PZU SA w nowoczesny i widowiskowy sposób ogłosił aktualizację strategii spółki do roku 2020

Zmienia ona model działania całej Grupy PZU, stawia nowe akcenty i powołuje konkretne inicjatywy, by uczynić z PZU jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji w branży finansowej w Europie
Prezentacja odbyła się w hali EXPO XXI w Warszawie. Strategię PZU ogłosili na scenie Paweł Surówka, prezes PZU, Tomasz Kulik CFO PZU, Roger Hodgkiss, członek zarządu PZU odpowiedzialny za sprzedaż, Roman Pałac, prezes PZU Życie, Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU odpowiedzialna za bancassurance oraz Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie
W spektakularny sposób zarząd PZU przedstawił licznie zgromadzonym gościom i dziennikarzom nowy model działania spółki, który łączy wszystkie aktywności Grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. Grupa definiuje się jako firma pomagająca klientom dbać o ich przyszłość. Tym samym chce uwolnić potencjał jaki tkwi w największej instytucji finansowej w regionie
– Chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, w którym jedyny kontakt z firmą po zakupie polisy mają oni dopiero po zaistnieniu szkody. Chcemy zrobić znacznie więcej i efektywnie pomagać w rozwiązywaniu ich problemów w wielu obszarach i na każdym etapie życia. W sercu tej zmiany jest nowe podejście PZU do budowania relacji z klientem – mówi Paweł Surówka, prezes PZU SA
Nowe PZU stawia na sztuczną inteligencję i lepsze wykorzystanie baz danych. W celu zwiększenia liczby interakcji z klientami stworzy klub lojalnościowy oraz rozbuduje portal moje.pzu.pl, który będzie integrować usługi Grupy PZU w jednym miejscu i pozwoli klientom m.in. kontrolować posiadaną ochronę ubezpieczeniową, kupić nowe polisy, zlikwidować szkodę, zarządzać opieką zdrowotną, w tym terminami wizyt lekarskich, a także inwestować oraz korzystać z usług bankowych
Dodatkowo już wkrótce PZU jako pierwszy ubezpieczyciel w Europie przedstawi swoim klientom PZU GO – innowacyjne rozwiązanie telematyczne, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców. Aplikacja mobilna połączona z niewielkim urządzeniem typu beacon pozwoli na automatyczne wezwanie pomocy w razie kolizji lub wypadku. Zestaw czujników pozwoli na wykrycie sytuacji awaryjnej i wysłanie sygnału do centrum alarmowego PZU, które skontaktuje się z kierowcą w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia
W przypadku braku możliwości kontaktu na miejsce wypadku wysłane zostaną służby ratunkowe. Dodatkowo, w ramach programów partnerskich, PZU GO zapewni pakiet benefitów dla kierowców z polisą PZU, a w przyszłości również tańsze polisy komunikacyjne dla najlepszych z nich. Beacon jest samowystarczalny i działa przez trzy lata
Podczas wydarzenia ogłoszono również nawiązanie współpracy pomiędzy PZU SA a PLL LOT oraz Allegro.pl. Współpraca strategiczna PZU z PLL LOT opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest zapewnienie przez PZU pełnego spektrum ubezpieczeń i usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów PLL LOT w podróży. Będą to ubezpieczenia podróżne oraz inne usługi assistance i concierge w kanałach dystrybucji biletów lotniczych PLL LOT. Ubezpieczenia podróżne będą wzbogacone o elementy związane z usługami medycznymi. Drugim obszarem partnerstwa strategicznego PZU z PLL LOT będzie szeroko rozumiana współpraca korporacyjna
PZU wchodzi także w partnerstwo strategiczne z Allegro, które będzie opierać się na kilku elementach. Najważniejszy z nich to sprzedaż i dystrybucja innowacyjnych, w pełni zdigitalizowanych, produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do specyfiki potrzeb kupujących oraz sprzedawców w serwisie allegro.pl, zgodnych z najlepszymi praktykami rynkowymi oraz odpowiadającymi najlepszym standardom jakościowym. Kolejnymi obszarami współpracy będą sprawy związane z obsługą i likwidacją szkód
– Zdefiniowanie PZU jako spółki, która na co dzień pomaga klientom, wymaga znaczących inwestycji w rozwój całej Grupy. Naszą główną wartością staje się relacja z klientem i wiedza o nim, a naszym głównym produktem – umiejętność odpowiadania na jego potrzeby budowania stabilnej przyszłości. Dlatego tak dużo miejsca poświęcamy w tej strategii inicjatywom, które wzbogacą naszą wiedzę o kliencie i pomogą nam do niego jeszcze szybciej dotrzeć – mówi Paweł Surówka
Prezentacja pokazała że nowa strategia Grupy PZU zawiera bardzo ambitne cele. W stosunku do ostatniego zamkniętego roku spółka ma ambicję podwyższenia ROE Grupy o ponad 7 p.p. do przeszło 22 proc. w roku 2020. Liczy również na pozyskanie miliarda złotych składki ubezpieczeniowej ze współpracy z bankami, miliona nowych klientów dla banków oraz zwiększenie przychodów w segmencie „zdrowie” do miliarda złotych w 2020 r. Poprzez konsolidację rynku zarządzania aktywami i pomnażając oszczędności klientów prognozowane jest zwiększenie ponad dwukrotnie portfela jakim dysponuje Grupa PZU, osiągając 65 mld złotych w zarządzaniu
– 22 mln Klientów, 80 proc. gospodarstw domowych w Polsce, 165 mld zł udzielonych kredytów. To nie tylko imponujące liczby, to zupełnie nowe możliwości – mówi Paweł Surówka
Po zakończeniu prezentacji nowego modelu działania przedstawiciele spółki odpowiedzieli na liczne pytania zaproszonych dziennikarzy. Największe zainteresowanie wzbudził innowacyjny i pierwszy w Europie projekt PZU GO, program lojalnościowy, zacieśnienie współpracy z bankami Alior i Pekao oraz nowe rozwiązania w zakresie PZU Zdrowie – symptom checker czy video konsultacje lekarskie
/10.1.2018/