ŚDM

SZCZĘŚLIWY PAPIEŻ

Papieskie słowa z audiencji generalnej: „Polska przypomina dziś całej Europie że nie będzie przyszłości dla kontynentu bez jego wartości założycielskich, których centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka”
Zwracając się do Polaków Franciszek powiedział po włosku: „Bracia i siostry, za waszym pośrednictwem dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za to wielkie święto młodości jakie mogliśmy przeżywać w Krakowie”

Papież Franciszek życzy gospodarzom Światowych Dni Młodzieży w 2019 r. w Panamie by przygotowali się tak dobrze „jak krakowianie i Polacy”
Konferencja prasowa Franciszka na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Krakowa do Rzymu 31 lipca potwierdziła jak wysoko ocenia on przebieg i klimat spotkania z ponad 1.5 mln młodych ludzi z całego świata
Dziennikarze towarzyszący w podróży do Polski w tzw. locie papieskim byli zgodni co do tego że papież wraca szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Pytany w czasie konferencji o wrażenia, mówił że Polska jest „piękna i specjalna”, a Polacy to „szlachetny” naród
Franciszek żartował: „W Polsce była jeszcze jedna inwazja, ale tym razem dokonała jej młodzież”
„Kraków, z tego co widziałem, wydał mi się bardzo piękny, a Polacy bardzo entuzjastyczni” – zapewniał
Wspomniał że kiedy był dzieckiem poznał, w miejscu gdzie pracował jego ojciec, wielu Polaków w Argentynie którzy przyjechali tam po wojnie. „To byli dobrzy ludzie. Odnalazłem na nowo tę waszą dobroć” – mówił papież z zadowoleniem
Cała audiencja o Polsce
Trzy dni później całą audiencję generalną i przemówienia tłumaczone na kilka języków poświęcił na przedstawienie obszernej relacji i osobistych refleksji z podróży do Polski, którą odwiedził pierwszy raz w życiu
Zwracając się do Polaków powiedział po włosku: „Bracia i siostry, za waszym pośrednictwem dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za to wielkie święto młodości jakie mogliśmy przeżywać w Krakowie”
„Kolejny raz wyrażam moją wdzięczność prezydentowi Polski, innym przedstawicielom władz, kardynałowi arcybiskupowi Krakowa i całemu Episkopatowi Polski oraz tym wszystkim którzy na różne sposoby przygotowali i sprawili że stało się możliwe to wydarzenie, które dało Polsce, Europie i światu znak żywej wiary, znak braterstwa i pokoju” – oświadczył Franciszek
„Proszę Boga by ci młodzi ludzie których spotkałem w Krakowie zanieśli w swoich sercach iskrę jego miłosierdzia całemu światu” – dodał
„ŚDM proroczym znakiem”
W katechezie wygłoszonej w czasie audiencji papież powiedział że krakowskie ŚDM odbyły się ćwierć wieku po spotkaniu zorganizowanym w Częstochowie, wkrótce – jak dodał – po upadku „żelaznej kurtyny”. W ciągu tych 25 lat – mówił – zmieniła się Polska, Europa i zmienił się świat, a Światowe Dni Młodzieży stały się dla nich „proroczym znakiem”
„Nowe pokolenie młodych, spadkobierców i kontynuatorów pielgrzymki rozpoczętej przez świętego Jana Pawła II, dało odpowiedź na wyzwania dnia dzisiejszego, dało znak nadziei, a ten znak nosi imię: braterstwo” – wskazał Franciszek
Przypominał też że „w świecie znajdującym się w stanie wojny potrzebne są braterstwo, bliskość, dialog, przyjaźń”. „A kiedy jest braterstwo, to jest to znak nadziei” – mówił
Światowe Dni Młodzieży papież nazwał „świętem kolorów, różnych twarzy, języków, różnych dziejów”
O młodych ludziach powiedział: „Nie wiem jak oni to robią. Mówią różnymi językami ale udaje im się nawzajem zrozumieć, bo mają wolę by podążać razem, budować mosty, wolę braterstwa. Przybyli także ze swoimi ranami, ze swoimi pytaniami, ale przede wszystkim z radością spotkania”
Zdaniem Franciszka ŚDM były „mozaiką braterstwa”
„Symbolicznym obrazem Światowych Dni Młodzieży jest wielobarwne morze flag, powiewających w rękach młodzieży” – powiedział
Następnie stwierdził: „Dziękuję wszystkim młodym którzy przyjechali do Krakowa i dziękuję tym którzy się z nami łączyli z każdego krańca Ziemi”.
Papież o wizycie w Częstochowie
Franciszek opowiedział wiernym także o swej wizycie w sanktuarium w Częstochowie, gdzie modlił się przed obrazem Matki Bożej. Jak zauważył „jest ona przede wszystkim matką narodu polskiego, tego szlachetnego narodu który wiele wycierpiał, a który dzięki mocy wiary i jej macierzyńskiej ręki zawsze podnosił się na nowo”
Zwracając się do Polaków zapewnił: „Jesteście wspaniali”
Przyznał że na Jasnej Górze „można zrozumieć duchowy sens pielgrzymowania narodu którego dzieje są nierozerwalnie związane z Krzyżem Chrystusa”
„Tu dotyka się namacalnie wiary świętego wiernego ludu Boga który strzeże nadziei wśród ciężkich prób i strzeże też mądrości która stanowi równowagę między tradycją a innowacją, między przeszłością a przyszłością” – powiedział papież
Watykaniści odnotowali że w Częstochowie ogromne wrażenie zrobiła na nich religijność Polaków i hołd jaki złożył jej Franciszek
Potwierdzają to, jak zauważono, także papieskie słowa z audiencji generalnej: „Polska przypomina dziś całej Europie że nie będzie przyszłości dla kontynentu bez jego wartości założycielskich których centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka”
Milczenie w Auschwitz
Franciszek położył nacisk na to że jego podróż miała też perspektywę globalną w świecie wezwanym do odpowiedzi na wyzwania związane z zagrażającą mu „wojną w kawałkach”
Ocenił że „wielkie milczenie wizyty w Auschwitz-Birkenau było bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa”
Zaledwie kilkoro wybranych dziennikarzy którzy mogli w tym przejmującym momencie z bliska obserwować papieża stojącego przy ścianie śmierci przekonało się jak ogromnym przeżyciem była dla niego wizyta na terenie niemieckiego obozu zagłady i przejście przez jego bramę
Franciszek siedział w miejscu egzekucji pogrążony w modlitwie i pocałował słupek który hitlerowcy wykorzystywali jako szubienicę. W każdej z tych chwil był sam, zgodnie ze swym życzeniem. Światowa prasa w relacjach z Auschwitz komentowała że milczenie papieża miało większą siłę niż krzyk
Franciszek wyznał w trakcie audiencji w Watykanie: „W tym milczeniu słuchałem, czułem obecność ducha wszystkich którzy zginęli, odczuwałem współczucie, miłosierdzie Boga jakie niektóre święte dusze potrafiły wnieść i do tej otchłani”
„W tym wielkim milczeniu modliłem się za wszystkie ofiary przemocy i wojny. I tam, w tym miejscu zdałem sobie sprawę bardziej niż kiedykolwiek z wartości pamięci nie tylko jako wspomnienia wydarzeń minionych, ale jako ostrzeżenia i odpowiedzialności za dziś i za jutro, by ziarno nienawiści i przemocy nie zakorzeniło się w bruzdach historii” – oświadczył
„W tej pamięci wojen, wielu ran i przeżytych cierpień jest też wielu mężczyzn i kobiet dnia dzisiejszego, którzy cierpią z powodu wojny, wielu naszych braci i sióstr. Patrząc na okrucieństwo w tym obozie koncentracyjnym pomyślałem o okrucieństwie dnia dzisiejszego. Jest ono podobne, choć nie tak skoncentrowane jak w tym miejscu” – wyznał
Watykaniści zachwyceni organizacją
Watykaniści, wysłannicy największych mediów z kilkunastu krajów świata, towarzyszący papieżowi w podróży byli pod wrażeniem znakomicie funkcjonującej machiny organizacyjnej i systemu bezpieczeństwa które dostrzegali na każdym kroku. W relacjach zwracali uwagę na imponujące wręcz pod względem liczby rozmieszczenie sił porządkowych. Zdumienie tej grupy dziennikarzy było największe kiedy autokarem jechała z Krakowa do Częstochowy. Na poboczach na całej trasie, którą jechał też papież, stały setki policjantów, niekiedy w odległości kilku metrów od siebie
Zwracano także uwagę na wyjątkowo skrupulatne kontrole, co dziennikarze przyjmowali ze zrozumieniem czy nawet podziwem dla pracy wszystkich zaangażowanych służb. Niewielka grupa wysłanników mediów została na przykład bardzo dokładnie sprawdzona przed wejściem do tramwaju którym pojechała razem z papieżem na krakowskie Błonia
Ta przejażdżka była dla Franciszka wielkim przeżyciem i zarazem niezwykłą atrakcją, która sprawiła mu radość. Mówiono że uśmiechnięty, zadowolony papież mógł przez chwilę znów poczuć się jak jeszcze kilka lat temu w Buenos Aires, gdzie chętnie jako stołeczny metropolita korzystał ze środków komunikacji miejskiej
Widać było że siedząc w tramwaju który przejeżdżał wśród tysięcy wiwatujących młodych ludzi, pozdrawiających go piskiem i krzykiem, ale i wzruszeniem, Franciszek był szczęśliwy. Wcześniej, zanim wygodnie usiadł na siedzeniu, długo i serdecznie witał się z podróżującymi pojazdem chorymi i niepełnosprawnymi oraz ich opiekunami
To był jeden z tych momentów wizyty o wyjątkowo dużym natężeniu emocji; radości ze zwykłej – dla papieża niedostępnej – przejażdżki, a także spotkania z cierpieniem i chorobą
Franciszek jak ojciec
Papież wzruszał swymi gestami i słowami, zachęcał do refleksji, rozśmieszał i podbijał serca swym prostym językiem, przemawiał jak wychowawca, radził
„Rozmawiał z nami jak ojciec z dziećmi przy stole” – tak obiad z Franciszkiem w siedzibie krakowskiej kurii na ulicy Franciszkańskiej podsumowała jedna z trzynaściorga jego uczestniczek Małgorzata Krupnik
Niemal na każdym kroku Jorge Bergoglio musiał zmierzyć się z postacią Jana Pawła II, kochanego bezgranicznie w swym mieście – zauważali wysłannicy mediów
Najbardziej wymownym symbolem tej swoistej konfrontacji były spontaniczne przemówienia jakie wygłaszał z okna na ulicy Franciszkańskiej. Jak zauważono nie obawiał się stanąć w miejscu z którego wiele razy przemawiał papież Polak
Jak mówiono przed pielgrzymką, z okna z którego Jan Paweł II przemawiał przede wszystkim do Polaków Franciszek kierował przemówienia do całego świata i był entuzjastycznie przyjmowany
Podróż do Polski była dla papieża mozaiką uczuć i bardzo dużym emocjonalnym wyzwaniem, także ze względu na kontekst wydarzeń na świecie
Podczas lotu z Rzymu do Krakowa Franciszek stanął przed dziennikarzami zasmucony i poruszony po śmierci sędziwego proboszcza, zamordowanego w Normandii. Wiele mówił wtedy o „stanie wojny” na świecie, przestrzegając zarazem że nie mówi o wojnie religijnej. Mówił że ufa iż nadzieję dadzą młodzi ludzie, na spotkanie z którymi jechał
Polski Episkopat nie nadąża?
Uważnie przyglądano się oficjalnym spotkaniom które zagraniczni dziennikarze niekiedy postrzegali jako konfrontację z władzami kraju, mającymi inne spojrzenie na problem kryzysu migracyjnego w Europie. Duże zainteresowanie wywołała też rozmowa z polskimi biskupami, przy okazji której zwracano uwagę nie tylko na różnice uwydatnione w czasie synodu biskupów na temat rodziny, ale i na to że Episkopat Polski podobnie jak wielu innych krajów niekiedy „nie nadąża” za głową Kościoła
Papież zaskakiwał od pierwszych chwil wizyty w Polsce, a gospodarzy ujmował znaną wszystkim z Watykanu skromnością i bezpośredniością
Radosne chwile spotkań z młodzieżą i przemówień wygłaszanych doskonale trafiającym do niej nowoczesnym językiem łączył z poruszającymi duszpasterskimi gestami miłosierdzia. Już na początku wizyty odwiedził umierającego wówczas kardynała Franciszka Macharskiego. Złożył też wizytę w szpitalu pediatrycznym, gdzie stanął w obliczu cierpienia najmłodszych
Wśród watykanistów którzy polecieli z papieżem do Krakowa byli i tacy pamiętający podróże z Janem Pawłem II. Była w tej grupie wysłanniczka meksykańskiej telewizji Valentina Alazraki. To ona w czasie pierwszej podróży polskiego papieża do Meksyku w 1979 r. podarowała mu sombrero
W czasie lotu do Krakowa Franciszek dostał typowy kapelusz polskich górali, a wracając do Rzymu panamę, co było nawiązaniem do miejsca następnych Światowych Dni Młodzieży
/Z Rzymu Sylwia Wysocka/PAP/ /14.8.2016/

******************

0 NIM MÓWIŁ PAPIEŻ

Kim był wolontariusz o którym mówił papież Franciszek
Maciej Szymon Cieśla – to o nim mówił papież Franciszek na ul. Franciszkańskiej 3 podczas spotkania z wiernymi
Maciej zmarł na raka tuż przed przyjazdem Ojca Świętego do Polski. Był wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży
Dlaczego papież Franciszek wspomniał właśnie o nim? Historia Maćka nie miała w dodatku szczęśliwego zakończenia. Kilka miesięcy wcześniej wolontariusz ŚDM napisał o swoim największym marzeniu: „Chciałbym po prostu żyć”…
Dlaczego Franciszek o nim mówił? Bo historia 27-latka z Katowic poruszyła Ojca Świętego
Maciej był u progu kariery zawodowej kiedy dowiedział się że ma raka. We wrześniu 2015 r. lekarze poinformowali go że jego kość udową zaatakował nowotwór złośliwy. Potem komórki rakowe zajęły również płuca. Maciej podczas walki z chorobą skupił się na pracy. Dołączył do grafików pracujących nad oprawą Światowych Dni Młodzieży. Zwolnił się ze swojej poprzedniej pracy by móc w pełni poświęcić się przygotowaniom do wizyty papieża w Polsce
To właśnie Maciej Cieśla odpowiadał za tworzenie m.in. plakatów z Janem Pawłem II i siostrą Faustyną Kowalską które do dziś zdobią Kraków. Zaprojektował ornaty dla wszystkich kapłanów uczestniczących w ŚDM. Przyjmując chemię pracował z domu, szykował animacje, projekty
Marzył o jednym: chciał tylko żyć. W maju 2016 na Facebooku umieścił następujące słowa:
– Jak szybko zmienia się życie i priorytety… I jak mamy najróżniejsze marzenia. Jedni marzą o karierze i sławie, awansie, nowej pracy, wielkim majątku, czy nawet by największa impreza tego roku w Krakowie /ŚDM/ okazała się sukcesem. Ja od 150 dni marze o jednym: chciałbym po prostu żyć
PS. Boże, Ci których kocham nie zasłużyli na to wszystko. Nie mam prawa oczekiwać od Ciebie cudu, ale dziś Cię o niego błagam
Maciej Szymon Cieśla jako wolontariusz ŚDM bardzo liczył że w Krakowie na własne oczy zobaczy papieża. Miał zarezerwowane miejsce w tramwaju którym miał przejechać Franciszek
Niestety jego największe marzenie się nie spełniło. Maciej Szymon Cieśla zmarł 2 lipca 2016 r.

Papież Franciszek o wolontariuszu ŚDM Macieju Cieśli
Kiedy Ojciec Święty pojawił się w oknie na Franciszkańskiej poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci o zmarłym Maćku Cieśli. We wzruszających słowach opowiedział o jego chorobie i pracowitości
– Uczcijmy chwilą ciszy tego chłopaka który tak bardzo pracował dla przygotowania Światowych Dni Młodzieży. On jest tutaj z nami. Ktoś pomyśli: papież psuje nam wieczór. A prawda jest taka że powinniśmy się przyzwyczaić do dobrych i do złych rzeczy. Życie jest właśnie takie, kochani. Ale jest jedna rzecz w którą nigdy nie powinniśmy wątpić. Wiara naszego przyjaciela który pracował tak bardzo dla ŚDM. Wiara zaprowadziła go do Jezusa i on jest teraz w niebie, patrzy na nas – mówił do młodzieży papież Franciszek
/31.7.2016/

„Maciej chciał żyć kiedy przyjedzie papież”. Pierwszy dzień wizyty Franciszka w Polsce
W środę do Krakowa przyleciał papież Franciszek. Nieco po 21 pojawił się w oknie papieskim na ul. Franciszkańskiej 3, skąd przemówił do tłumnie zgromadzonych pielgrzymów. Mówił głównie o tragicznie zmarłym wolontariuszu Światowych Dni Młodzieży Macieju Szymonie Cieśli
– Muszę powiedzieć jedną rzecz która zasmuci wasze serca. Proszę o ciszę. To coś o jednym z was – rozpoczął papież wspominając Macieja, który jako wolontariusz przygotował oprawę graficzną ŚDM. Maciej zmarł 2 lipca na raka
W listopadzie u wolontariusza lekarze zdiagnozowali raka. – Nie mogli nic zrobić. Jedynie amputować nogę. Chciał żyć podczas przyjazdu papieża. Miał zarezerwowane miejsce w tramwaju papieża. Zmarł 2 lipca – powiedział Franciszek w Krakowie
– Miał 22 lata, studiował grafikę i porzucił pracę by być wolontariuszem ŚDM. I wszystkie te rysunki na flagach są jego. Obrazy świętych patronów, odznaki pielgrzymów które ozdabiają miasto. Właśnie w tym odnalazł swoją wiarę – mówił do uczestników spotkania Franciszek

Maciej umarł zanim się spotkali
Nie doczekał spotkania z Franciszkiem
Maciej skończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Kiedy tylko dowiedział się że pod Wawelem odbędą się Światowe Dni Młodzieży od razu zgłosił się jako wolontariusz
– Maciek rzucił pracę by zaangażować się w ŚDM – wspominał Franciszek. Jednak we wrześniu 2015 r. okazało się że cierpi na raka kości. Wtedy rozpoczął dramatyczną walkę o życie
– Ludzie mają różne marzenia. Ja chciałbym po prostu żyć – dzielił się ze znajomymi na Facebooku. Nagrał wzruszający filmik w którym opowiadał co go spotkało. Dziękował w nim swojej rodzinie i kolegom za modlitwy, słowa wsparcia
– Bardzo chcę żyć. Przeżyję. Słowo harcerza – mówił. Mimo choroby nie zwalniał tempa. Stworzył logo ŚDM i prawie wszystkie grafiki i animacje. Jego dzieła ozdabiają niemal każdą krakowską ulicę. Niestety, choroba szybko postępowała. Na początku czerwca lekarze amputowali Maćkowi nogę, ale on wciąż wierzył, modlił się o cud
Marzył by spotkać się z Franciszkiem. Miał zarezerwowane miejsce w tramwaju którym papież przejechał na Błonia razem z niepełnosprawnymi
Tymczasem było coraz gorzej. – Maciek nie jadł, wpadł w depresję. Chore płuca nie pozwalały mu dużo mówić. Po lekach które dostawał pocił się i musiał się przebierać nawet kilka razy dziennie – wspominają jego przyjaciele z komitetu organizacyjnego ŚDM
Ponownie trafił do szpitala. Napisał znajomym że jeszcze nigdy nie było tak źle
Zmarł 2 lipca. Trzy dni później rodzina pochowała go na cmentarzu w Katowicach, skąd pochodził. Teraz, dzięki Franciszkowi, usłyszał o nim cały świat
/m.se.pl/ /29.7.2016/

Co to są Światowe Dni Młodzieży
To spotkania młodych katolików. Odbywają się co dwa-trzy lata. To spotkania z papieżem w formie festiwalu religijnego. Ich pomysłodawcą był Jan Paweł II. Pierwsze odbyły się w 1985 r. w Rzymie i zgromadziły ok. 300 tys. osób. Ostatnie w 2013 r. w Rio de Janeiro, gdzie zgromadziło się 3.7 mln osób. ŚDM w Polsce trwały od 26 do 31 lipca
/jsx/PAP/ /27.7.2016/

********************

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

KRAKÓW

26-31 LIPCA 2016

– Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie towarzyszy ogromne zainteresowanie. W pierwszym miesiącu rejestracji chęć udziału w tym wydarzeniu zadeklarowało 220 tys. osób – informował 25 sierpnia 2015 r. metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz
Kard. Dziwisz wyraził też nadzieję że Papież Franciszek który weźmie udział w tym spotkaniu z młodzieżą znajdzie czas by odwiedzić nie tylko Kraków, ale też inne miejsca w Polsce
‚Mówi się +Kraków 2016+, a ja mówię +Polska+, ponieważ cała Polska w tym będzie uczestniczyć’ – mówił metropolita krakowski zachęcając zarówno do udziału w wydarzeniu, jak i do przyjmowania młodzieży która przyjedzie na to spotkanie
Poinformował też że zaledwie miesiąc po uruchomieniu rejestracji uczestników już było 220 tys. zgłoszeń z całego świata. ‚Dla porównania w Madrycie dopiero w styczniu mieli 200 tys.’ – mówił /ŚDM w Madrycie odbyły się 16-21 sierpnia 2011 – PAP/. ‚To mówi o wielkim zainteresowaniu młodzieży i nie tylko młodzieży na całym świecie’
Kard. Dziwisz mówił że w Krakowie dla młodzieży zostaną przygotowane trzy główne miejsca – Błonia, Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Na obrzeżach miasta zostanie przygotowany olbrzymi, 240-hektarowy kampus
‚Możemy więc całą młodzież, i nie tylko młodzież, zaprosić. Jan Paweł II powiedział kiedyś: +Kto kocha nie starzeje się+, więc możemy przyjść wszyscy którzy kochamy.  Myślę że dla każdego miejsce się znajdzie i otwarte drzwi u ludzi w całej diecezji krakowskiej i sąsiednich diecezjach’ – mówił kard. Dziwisz
Nie chciał przewidywać ilu gości przyjedzie do Krakowa, według niektórych szacunków może ich być nawet powyżej dwóch milionów. ‚Jak powiem że 2.5 mln, a będzie 2.4 mln, to powiedzą że się nie udało’ – żartował metropolita
Charakter Światowych Dni Młodzieży zmienił się po spotkaniu w Częstochowie w 1991 r. z udziałem Jana Pawła II. Stały się one odtąd – jak powiedział kardynał – ‚bardziej międzynarodowe, bardziej religijne, a mniej rozrywkowe’
Wyraził też nadzieję że Papież Franciszek podczas wizyty w Polsce poza Krakowem odwiedzi także inne miejsca. Wspominał o Częstochowie, b. obozie Auschwitz, Poznaniu, Gnieźnie i Warszawie. Dodał że są to jedynie ‚pragnienia’ i wszystko zależy od możliwości i czasu Ojca Świętego

/PAP/kon/ann/

*********************

PAPIEŻ FRANCISZEK W POLSCE

27-31 LIPCA 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce
Papież będzie w Polsce od 27 do 31 lipca. Odwiedzi Kraków, Jasną Górę i Oświęcim – poinformował koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży bp Damian Muskus. Nowym punktem jest m.in. spotkanie z dziećmi w szpitalu w Krakowie-Prokocimiu
Papież przyjeżdża do Polski w związku ze Światowymi dniami Młodzieży
W stosunku do wstępnego, ogłoszonego w marcu programu jest kilka nowości. Franciszek spotka się z chorymi dziećmi i ich rodzinami w szpitalu w Krakowie-Prokocimiu, przejedzie tramwajem z niepełnosprawną młodzieżą, odwiedzi siostry prezentki oraz pobłogosławi dwa budynki, w których udzielana jest pomoc potrzebującym

27 lipca
Samolot z Franciszkiem wyląduje na lotnisku w Balicach w środę 27 lipca ok. godz. 16
– Dla prezydenta Andrzeja Dudy każde spotkanie z Ojcem Świętym jest ogromną radością – powiedziała szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Sadurska. Przypomniała że w Krakowie Andrzej Duda trzeci raz spotka się z Franciszkiem. Prezydent z małżonką powitają papieża na wojskowym lotnisku w Balicach. Oficjalna ceremonia powitania papieża planowana jest później na Wawelu. Tam Franciszek spotka się znów z prezydentem, a następnie polskimi biskupami
Wieczorem papież Franciszek stanie w tzw. oknie papieskim; ten punkt wizyty będzie się powtarzać w inne dni

28 lipca
W czwartek 28 lipca rano Franciszek pojedzie do klasztoru na Jasnej Górze. Tu odbędzie się ogólnonarodowa Msza św. z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Mszę św. koncelebrować będą biskupi i księża w obecności prezydenta i najwyższych władz
Wieczorem papież wróci do Krakowa, otrzyma symboliczne klucze do miasta i przejedzie tramwajem na Błonia. Będzie mu towarzyszyć niepełnosprawna młodzież. Wspólnie dojadą na ceremonię rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży na Błoniach

29 lipca
W piątek 29 lipca głównym punktem będzie wizyta Franciszka w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Po południu tego dnia papież uda się do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu i spotka z chorymi dziećmi i ich rodzicami

30 lipca
Sobota 30 lipca to dzień wizyty w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Tego dnia Franciszek będzie też spowiadać młodzież, odprawi Mszę św. w Sanktuarium Jana Pawła II razem z polskim duchowieństwem. Wieczorem przejedzie na Campus Misericordiae w Brzegach gdzie odbędzie się czuwanie modlitewne ŚDM

31 lipca
Ostatniego dnia pobytu w Polsce najważniejszym punktem dnia jest Msza św. tzw. posłania, skierowana do uczestników ŚDM. A po południu, jeszcze przed wylotem do Włoch, spotkanie z wolontariuszami ŚDM

570 tys. zarejestrowanych pielgrzymów, w tym 170 tys. z Polski
Na Światowe Dni Młodzieży zarejestrowało się 570 tys. pielgrzymów ze 185 krajów, w tym 170 tys. z Polski. Zgłosiło się także 841 biskupów z całego świata – podała rzeczniczka komitetu organizacyjnego ŚDM Dorota Abdelmoula
– To także 20 tys. wolontariuszy którzy będą posługiwać podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To 40 tys. wolontariuszy którzy od dwóch lat przygotowują polskie diecezje na przyjęcie pielgrzymów – mówiła Abdelmoula na konferencji prasowej w Warszawie

Standardy zabezpieczenia ŚDM
– Standardy zabezpieczenia wizyty papieża w Polsce i ŚDM są najwyższej jakości, zarówno pod względem procedur które zostały urealnione, unowocześnione i dostosowane do obecnych potrzeb, jak i sprzętu – powiedziała podczas konferencji w episkopacie szefowa kancelarii premiera Beata Kempa
– Mogę z pełną odpowiedzialnością – wsparta przez pana pełnomocnika Majewskiego – powiedzieć że w fazie planów i w przeważającej fazie realizacji jesteśmy gotowi i zapraszamy młodzież bardzo serdecznie – zapewniła Kempa
/PAP/interia.pl/

********************

MUZYKA – DOBRY KONCERT

STREFA CHWAŁY POLSKA 1050

KONCERT Z OKAZJI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

KRAKÓW /BŁONIA/

29 LIPCA /PIĄTEK/

New Life’m, 2Tm2,3, Maleo Reggae Rockers, TU/Mate.O i ks. Jakub Bartczak to tylko część wykonawców którzy wystąpią podczas koncertu Strefa Chwały Polska 1050 – 29 lipca na Błoniach w Krakowie
Koncert – nazwą nawiązujący do 1050 rocznicy chrztu Polski – organizowany jest z okazji Światowych Dni Młodzieży w Polsce
Celem koncertu Strefa Chwały Polska 1050 jest ukazanie wszystkiego co najlepsze na chrześcijańskiej scenie muzycznej. Organizatorzy planują zaprezentować młodzieży z całego świata dorobek tych polskich muzyków którzy tworzą i działają z misją, by głosić Boga
W piątek 29 lipca na Błoniach w Krakowie tuż po Drodze Krzyżowej z papieżem Franciszkiem na specjalnej scenie zagrają Deus Meus, New Life’m, Full Power Spirit, 2Tm2,3, Maleo Reggae Rockers, TU/Mate.O, Play&Pray, Arkadio, ks. Jakub Bartczak i Poldek Twardowski. Całość koncertu poprowadzą Dorota Chotecka-Pazura i Radosław Pazura oraz Patrycja Hurlak i Dariusz Kowalski
„Wykorzystując nowoczesną, multimedialną scenografię wyświetlane będą wizualizacje nawiązujące do dziedzictwa cywilizacji chrześcijańskiej, a także idei Światowych Dni Młodzieży. Dlatego to nie będzie zwykły występ, ale koncert na Chwałę Boga jakiego dotąd nie było!” – zapraszają organizatorzy
/muzyka.interia.pl/

Strefa Chwały Polska 1050 – koncert dla młodych duchem – Festiwal Młodych
– Mimo że pochodzimy z różnych krajów, modlimy się w różny sposób, mamy różne charaktery, przez muzykę chcemy pokazać że łączy nas jedność kościoła prawdziwego, młodego duchem – powiedziała Agnieszka Chmielowiec współorganizatorka koncertu
Koncert który odbędzie się w 29 lipca na Błoniach nawiązuje do odbywającego się co roku w Nowym Sączu festiwalu Strefa Chwały. To projekt którego celem jest stworzenie przestrzeni do spotkania dla osób kierujących się w życiu codziennym chrześcijańskimi wartościami. W jednym miejscu i czasie gromadzą się artyści, sportowcy, politycy, dziennikarze, przedsiębiorcy
W tym roku festiwal odbył się już na początku lipca, ale atmosfera muzycznego uwielbienia z Festiwalu Młodych zostanie przywołana w piątek 29 lipca na Błoniach zaraz po Drodze Krzyżowej z papieżem Franciszkiem. Koncert Strefa Chwały Polska 1050 nawiązuje do ważnej dla Polski rocznicy chrztu
– Chcemy z jednej strony pokazać muzykę chrześcijańską, a z drugiej że jesteśmy tacy sami. Bez względu na to skąd jesteś, jaki masz kolor skóry, łączy nas jedno serce, jeden Bóg, jeden Duch, jeden żywy Kościół – tłumaczyła Agnieszka Chmielowiec
Artyści przybliżą zgromadzonym z całego świata polską muzykę chrześcijańską. Wystąpią Maleo Reggae Rockers, New Life’m łączący pop, soul, blues, i jazz, Play&Pray z fuzją wielu gatunków nowoczesnej muzyki rozrywkowej. Wystąpi również raper ks. Jakub Bartczak, Poldek Twardowski tworzący uwielbieniowe pieśni, hip-hopowa grupa muzyczna Full Power Spirit, ponadto Mateo, Tymoteusz, Deus Meus
Całość wydarzenia poprowadzi Radosław Pazura z żoną Dorotą /ambasadorzy ŚDM/. Drugą parą prowadzących będzie Patrycja Hurlak, znana dziś jako „nawrócona wiedźma”, a z nią Dariusz Kowalski – wielokrotny uczestnik festiwalu
– Muzyka pokonuje granice, ma ogromną moc, tak jak miłość – dodała Agnieszka. – Muzyka porusza nas, budzi emocje i Bóg również przez nie do nas przychodzi. On jest miłością i chce być też uwielbiany pieśniami czy psalmami
Organizatorem koncertu „Strefa Chwały Polska 1050” jest Narodowe Centrum Kultury i ŚDM, a producentem wykonawczym Bonart Managment
/Ewelina Słomka/www.krakow2016.com/

Ks. Jakub Bartczak:
Mam wielki zaszczyt być jednym z ambasadorów ŚDM w związku z tym zapraszam na koncerty:
28 lipca, Kalwaria Zebrzydowska, godz. 20
29 lipca, Kraków – Koncert Strefa Chwały Polska 1050, bezpośrednio po drodze krzyżowej z Papieżem Franciszkiem 🙂
A tak poza tym będę na całych ŚDM: mam pakiet bez śniadania i śpię gdzieś na polu, w jakiejś wiosce z moją wspólnotą, będzie git! Do zobaczenia!
/www.facebook.com/KsiadzJakubBartczak/