Św. Jan Paweł II

PAMIĄTKI Z WATYKANU

DAR OD BENEDYKTA XVI

DO OGLĄDANIA W WADOWICACH

OD 11 LIPCA 2017

Benedykt XVI przekazał do Wadowic osobiste pamiątki po Janie Pawle II. Można je oglądać od 11 lipca
Dary papieża-seniora pierwszy raz udostępniono zwiedzającym Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Wśród nich m.in. pierścienie, korespondencja i fotografie. Benedykt XVI napisał że „ma nadzieję sprawić radość odwiedzającym muzeum i pogłębić ich miłość do Jana Pawła II i Kościoła”
Osobiste pamiątki, które papież Benedykt XVI przekazał do Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, udostępniono zwiedzającym pierwszy raz. Otwarcie ekspozycji z darami papieża-seniora odbyło się 11 lipca, w uroczystość św. Benedykta z Nursji, patrona Europy
Wśród cennych pamiątek przesłanych w tym roku do Wadowic przez papieża-emeryta są trzy pierścienie podarowane mu przez Jana Pawła II, w tym jeden związany z Wielkim Jubileuszem Roku 2000. Benedykt XVI przekazał wadowickiemu muzeum również korespondencję Jana Pawła II z kard. Josephem Ratzingerem oraz fotografię wykonaną w czasie Mszy św. z okazji 10 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, 30 października 1988 r.
W liście skierowanym do dyrektora muzeum Ojciec Święty Benedykt XVI napisał że swoimi podarunkami ma nadzieję sprawić radość odwiedzającym muzeum i pogłębić ich miłość do Ojca Świętego Jana Pawła II i do Kościoła. Wyraził też przekonanie że przekazane pamiątki będą ukazywać zwiedzającym wielkość i dobroć Jana Pawła II
Jak poinformowała Anna Czajkowska z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II dary można oglądać do końca wakacji w strefie gdzie prezentowana jest pobłogosławiona przez Benedykta XVI kopia Drzwi Świętych z bazyliki św. Piotra w Rzymie, a także encykliki Jana Pawła II
Benedykt XVI 27 maja 2007 r. odwiedził Wadowice i rodzinny dom swego wielkiego poprzednika, o czym przypomina przechowywany w papieskim muzeum wpis w Księdze Pamiątkowej oraz ofiarowana wtedy płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Bożą, opatrzona papieskim herbem
/KAI/

DARY BENEDYKTA XVI
11 lipca, w Święto Benedykta z Nursji – Patrona Europy, w Domu Rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach, pierwszy raz zaprezentowano osobiste dary papieża Benedykta XVI, które przekazał Muzeum
Wśród cennych pamiątek przesłanych przez Papieża Emeryta znajdują się trzy pierścienie podarowane kard. Ratzingerowi przez Jana Pawła II, w tym najcenniejszy – złoty pierścień związany z Wielkim Jubileuszem Roku 2000. Jest też pierścień z Dobrym Pasterzem, który od Jana Pawła II otrzymywali biskupi i kardynałowie oraz srebrny pierścień z symbolem Chrystusa. Benedykt XVI przekazał także listy które otrzymał od Papieża Polaka: dwa pisma z gratulacjami dla kardynała Ratzingera z 1992 i 2003 oraz list po łacinie wyznaczający Kardynała na legata papieskiego w czasie uroczystości jubileuszu 750-lecia kanonizacji św. Stanisława BM w Krakowie w 2003. Wśród darów jest też fotografia wykonana w czasie Mszy św. z okazji 10 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II 30 X 1988, przedstawiająca obu dostojników
W liście skierowanym do Dyrektora Muzeum Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: /…/ Przeglądając poszczególne pamiątki przewędrowałem jednocześnie przez wszystkie te lata które mogłem spędzić wspólnie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a które z perspektywy czasu stają się dla mnie jeszcze droższe i piękniejsze, gdyż z czasem coraz bardziej pojmuję wielkość Jego postaci. /…/ Mam nadzieję że swoimi podarunkami sprawię radość wielu odwiedzającym i jednocześnie będę w stanie w ten sposób pogłębić ich miłość do Ojca Świętego i do Kościoła
/domjp2.pl/