Trzeźwość

WIĘCEJ ZAKAZÓW I MNIEJ REKLAM

Wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym przewiduje projekt przygotowany przez resort zdrowia. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach: na ulicach, placach, w parkach. MZ chce też by emisja reklam piwa była możliwa dopiero po godzinie 23

Autorzy projektu argumentują że konieczne jest wprowadzenie „skutecznych działań” które pomogą zmniejszyć spożycie alkoholu w Polsce, które przewyższa średnią w krajach UE
Według danych Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nadmiernie i szkodliwie alkohol pije ponad 3 mln Polaków, a z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia /WHO/ wynika że spożycie alkoholu w Polsce ma rosnąć
Przygotowany przez MZ projekt przewiduje wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie picie alkoholu zabronione jest w konkretnie wymienionych w ustawie miejscach: na ulicach, placach i w parkach. Ponadto alkoholu nie można spożywać m.in. na terenie szkół, domów studenckich, zakładów pracy i w środkach komunikacji publicznej /z wyjątkiem wagonów restauracyjnych w pociągu, gdzie można pić piwo i napoje do 4.5 proc. zawartości alkoholu/
Dotychczasowe brzmienie przepisów zabraniających picia alkoholu na ulicach, placach i w parkach budziło wątpliwości
Resort zdrowia chce także wydłużyć czas w którym obowiązuje zakaz emisji reklam piwa, tak by było to możliwe dopiero po godzinie 23. Teraz reklama piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze może być prowadzona między godziną 20 a 6
Ministerstwo chce też zakazać wprowadzania do obrotu alkoholu w postaci proszku, kryształu, żelu lub pasty. Z kolei na etykietach piwa i napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1.2 proc. będzie musiał znaleźć się wykaz składników oraz informacja o wartości odżywczej i energetycznej
Projekt przewiduje też że sprzedawca byłby zobowiązany, a nie tylko „uprawniony” – jak obecnie – do żądania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy napoju alkoholowego, w przypadku kiedy jego wygląd nie wskazuje w sposób niebudzący wątpliwości że jest on pełnoletni
Planowane jest także zwiększenie uprawnień rad gminy w zakresie uchwalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczania sprzedaży między godziną 22 a 6 napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
„Podniesienie świadomości konsumentów oraz ułatwienie podejmowania właściwych wyborów, a także wprowadzenie rozwiązań umożliwiających ograniczenie dostępności fizycznej napojów alkoholowych bez wątpienia przyczyni się do zmniejszenia skali problemów wywoływanych przez alkohol wśród Polaków” – oceniają autorzy projektu
Przygotowany przez MZ projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
/PAP/RIRM/ /28.9.2017/

*****

NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI

ZAKOŃCZENIE / MODLITWA

MSZE ŚW. W WARSZAWIE

24 WRZEŚNIA 2017

24 września
Niedziela Modlitw o Trzeźwość Narodu w świątyniach całej Polski
9.00 Transmisja radiowa Mszy Św. z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie z homilią bp. Tadeusza Bronakowskiego
11.00 Msza św. dziękczynna za Narodowy Kongres Trzeźwości pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza /w Archikatedrze Warszawskiej, Stare Miasto/
/www.kongrestrzezwosci.pl/