Włochy

TYLKO 500 EURO KARY

500 euro będzie wynosić we Włoszech kara dla rodziców którzy nie wywiążą się z obowiązku zaszczepienia dzieci. Tak postanowił senat pracujący nad rządowym dekretem w tej sprawie. Grzywna została obniżona bo w poprzedniej wersji wynosiła od 500 do 7500 euro

Izba wyższa parlamentu jednomyślnie przyjęła poprawkę o obniżeniu kary finansowej zgłoszoną przez opozycyjne ugrupowanie Forza Italia do dekretu wprowadzającego obowiązek przedstawienia świadectwa szczepień w chwili zapisu dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej
Także jednomyślnie senat przyjął poprawkę przewidującą że rodzice i prawni opiekunowie będą wzywani do lokalnych oddziałów służby zdrowia, gdzie będą musieli wyjaśnić dlaczego nie zaszczepili dzieci
Podczas prac wykreślono natomiast zapis na mocy którego instytucje służby zdrowia i oświaty musiałyby zawiadamiać sąd dla nieletnich o przypadkach dzieci które nie zostały zaszczepione
Na rządowej liście jest 10 obowiązkowych szczepień, m.in. przeciw odrze, różyczce, tężcowi, kokluszowi, polio, śwince i ospie
/PAP/ /15.7.2017/