Zamek Królewski

JÓZEF PIŁSUDSKI – 1 KOMPANIA KADROWA

WYSTAWA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM

WARSZAWA

6 SIERPNIA-12 PAŹDZIERNIKA 2017

Wystawa IPN „O Niepodległą. Rok 1914” na Zamku Królewskim w Warszawie – 6 sierpnia-12 października
Na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum w 103 rocznicę wymarszu 1 Kompanii Kadrowej z podkrakowskich Oleandrów została otwarta wystawa plenerowa IPN „O Niepodległą. Rok 1914”
Wystawa przypomina o czynie zbrojnym Legionów Polskich w I wojnie światowej i wpisuje się w obchody roku Józefa Piłsudskiego, ogłoszonego uchwałą Sejmu RP w związku ze 150 rocznicą jego urodzin
Podczas uroczystego otwarcia wystawy na Dziedzińcu Wielkim koncertowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, która zaprezentowała wiązankę melodii legionowych. Spotkaniu towarzyszyła także prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich
Współautor wystawy dr Jerzy Kirszak napisał:
6 sierpnia 1914 r. wyruszyła z Krakowa do walki o niepodległość Polski 1 Kompania Kadrowa będąca pierwszym od czasów Powstania Styczniowego regularnym oddziałem Wojska Polskiego. Na przestrzeni kolejnych lat nastąpiły przemiany dziejowe, takie jak radosny listopad 1918 r., zwycięski sierpień 1920 r., tragiczny wrzesień 1939 r., zakłamany luty 1945 r. /skutkujący niemal półwieczną niewolą środkowo-wschodniej Europy/ i pełen nadziei czerwiec 1989 r.
Naród z przeszło 1000-letnią tradycją państwową, 150-letnim doświadczeniem rozbiorów i walk o niepodległość, powinien w trosce o swoją przyszłość szukać wskazań w wielkich momentach swej przeszłości. Jednym z takich wydarzeń był czyn zbrojny Józefa Piłsudskiego z 1914 r. i wynikające z niego następstwa
Józef Piłsudski, który w chwili wybuchu I wojny światowej nie chciał dopuścić by „na szalach losów ważących się nad naszymi głowami, na szalach na które miecze rzucono, zabrakło polskiej szabli”, doprowadził do podniesienia sprawy polskiej do poziomu zagadnień europejskich. Ponieważ przewidział już znacznie wcześniej że pierwszym zaborcą który odpadnie z gry będzie carska Rosja, pobita przez państwa centralne, tj. Austro-Węgry i Niemcy, które później
ulegną koalicji anglo-francuskiej /lub anglo-amerykańsko-francuskiej/, wskazał kierunek w którym mieli podążać jego żołnierze
Początkowo, z powodu zobojętnienia większości społeczeństwa i niezrozumienia tej idei, mógł liczyć tylko na garstkę swoich strzelców. Wojsko to bezgranicznie mu ufało i wierzyło że pod jego przewodem uda się wywalczyć wolność dla całej Polski, podzielonej przez drapieżnych sąsiadów
Strzelcy, którzy stali się legionistami, mieli być iskrą która wznieci powstanie. Ich trud i walka doprowadziły do stopniowego rozszerzenia działań niepodległościowych, co razem ze zgodnym z przewidywaniami Piłsudskiego zakończeniem Wielkiej Wojny przyniosło wolność Polsce
Kazimierz Sosnkowski, nieodłączny z Piłsudskim współtwórca i współwykonawca oraz jego zastępca, charakteryzując żołnierzy Legionów Polskich pisał: „Było to zbiorowisko młodzieży gorącej, szlachetnej, ożywionej rzadko spotykanym w dziejach, bezgranicznym umiłowaniem ideałów, gotowej do wszelkich poświęceń i ofiar, na wskroś bezinteresownej, wyzbytej wszelkiej myśli o zaszczytach, stanowiskach, rekompensatach, karierach osobistych. Było to wojsko wesołe, rozśpiewane, pełne owej bujnej żywotności jaką obrazują płótna Kossaka”
Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu w 2014 r. Prezentacji wystawy na Zamku towarzyszą zajęcia edukacyjne IPN dla grup szkolnych, prowadzone od 12 września do 12 października. Ich elementem są warsztaty plastyczno-historyczne pt. „Plakat dla Niepodległej” /kontakt dla zainteresowanych: tel. 22 581 86 75, e-mail: Pawel.Rokicki@ipn.gov.pl/
Wystawę można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie-Muzeum do 12 października. Wstęp bezpłatny
/www.ipn.gov.pl/

Na uroczystym otwarciu wystawy obecny był – a jakże – sam Piłsudski – może nie zaraz Józef – ale Tomasz Jamróz-Piłsudski, komendant Pułku Legionów Polskich z Krakowa
/Cezary Dąbrowski/www.zawszepolska.eu/

*****

WYDARZENIE – WYSTAWA

KORONACJA OBRAZU MBC

300 ROCZNICA

3 SIERPNIA-12 WRZEŚNIA 2017

Koronacja papieska obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze w 1717 r. i jej jubileusz

Jubileuszowa wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie
3 sierpnia-12 września – Galeria Owalna
Wystawa upamiętnia ważne wydarzenie w dziejach polskiego Kościoła, ale też jeden z najbardziej wymownych epizodów w polskiej historii. 8 września 1717 r., za zgodą papieża Klemensa XI, dokonano koronacji obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który od 1382 r. otoczony był czcią na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie znajdował się pod opieką paulinów. Obraz, według tradycji uważany za dzieło św. Łukasza Ewangelisty namalowane na desce ze stołu Świętej Rodziny z Nazaretu, w rzeczywistości powstał w XIII w. na terenie Bizancjum, a następnie, po częściowym zniszczeniu, został odtworzony w XIV w. we Włoszech na dawnej desce
W Polsce obraz otaczany był ogromną czcią, a w XVII w. zyskał szczególną rangę, gdyż ze wstawiennictwem Matki Boskiej z Jasnej Góry łączono korzystny dla Polaków przełom w wojnie ze Szwedami w 1655 r.
1 kwietnia 1656 r. we Lwowie król Polski Jan II Kazimierz oficjalnie uznał Matkę Boską za Królową Korony Polskiej oraz powierzył Jej państwo i naród
W początkach XVIII w., w czasie poważnego kryzysu politycznego, uzyskano zgodę papieża na koronację wizerunku. Wielka uroczystość, na którą przybyło około 150 000 pielgrzymów, była pierwszą tego rodzaju w Europie poza Włochami. Korony wykonał w Rzymie złotnik Giovanni Giardini, a fundatorem była Kapituła św. Piotra, dysponująca przeznaczonym na ten cel legatem księcia Sforza /niestety, korony te skradziono w 1909 r. – rok później miała miejsce ponowna koronacja/
Wystawa pokazuje dzieje kultu Matki Boskiej jako królowej, starania o koronacje i osoby w nią zaangażowane, przebieg i następstwa uroczystości, wreszcie fundacje artystyczne dokonane przy tej okazji. Zobaczymy także m.in. wykonany w Wiedniu w 1703 r. relikwiarz Krzyża Świętego. Pochodzi on z daru polskiej królowej Marii Józefy, żony Augusta III, przekazany został na Jasną Górę w 1744 r. Ofiarodawcą relikwii był papież Klemens XI, za którego zgodą dokonano koronacji w 1717 r. Relikwiarz został z okazji jubileuszu poddany gruntownej konserwacji
Wstęp na wystawę na podstawie biletu wstępu na ekspozycje stałe
Wystawa czynna w godzinach otwarcia Zamku
/www.zamek-krolewski.pl/

Jubileuszowa wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie
„Jubileusz trzechsetlecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej” – to tytuł niezwykłej wystawy, która 2 sierpnia została otwarta na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja została przygotowana z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, a jej organizatorami są Zakon Ojców Paulinów i Zamek Królewski w Warszawie
Wystawa pokazać ma dzieje kultu Matki Boskiej jako królowej, starania o koronację i osoby w nią zaangażowane, przebieg i następstwa uroczystości, wreszcie fundacje artystyczne dokonane przy tej okazji. Zwiedzający zobaczą także m.in. wykonany w Wiedniu w 1703 r. relikwiarz Krzyża Świętego
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w środę 2 sierpnia w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie
Na wystawę zapraszają: Przemysław Mrozowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum; o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów i o. Marian Waligóra, przeor klasztoru na Jasnej Górze
Wystawa, przygotowana w Galerii Owalnej Zamku Królewskiego, należy do cyklu wydarzeń, jakimi ojcowie paulini czczą Jubileusz 300-lecia koronacji wizerunku jasnogórskiego papieskimi koronami, dokonanej za zgodą Ojca Świętego Klemensa XI, co miało miejsce 8 września 1717 roku. Główna wystawa jubileuszowa została zorganizowana na Jasnej Górze, we wnętrzu Arsenału, i czynna jest od 2 maja bieżącego roku. Na tej ekspozycji zgromadzono większość z niezbyt licznie zachowanych oryginalnych zabytków i dokumentów związanych z koronacją
Wystawa przygotowana na Zamku Królewskim w Warszawie ma nieco inny charakter. Zamek Królewski, noszący oficjalne miano Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, od dawna pozostaje w przyjaznych kontaktach z sanktuarium jasnogórskim: to tu w 2006 r. otwarto wielką wystawę „U tronu Królowej Polski”. Z okazji jubileuszu koronacji Zamek zdecydował się na przygotowanie skromniejszej ekspozycji, w większości złożonej z tablic z tekstami i fotografiami informującymi o okolicznościach tego wielkiego wydarzenia – ale też z oryginalnych zabytków wysokiej klasy. Tytuły plansz dobrze oddają zakres treściowy wystawy: „Królewska godność Matki Boskiej w tradycji Kościoła i w polskiej religijności”, „Starania o koronację obrazu jasnogórskiego, a sytuacja polityczna w Polsce w początku XVIII w.”, „Osoby zaangażowane w koronację – paulini, dostojnicy kościoła, świeccy. Koronator obrazu – biskup chełmski Krzysztof Andrzej Szembek”, „Uroczystości koronacyjne na Jasnej Górze 8 września 1717”, „Dokumentacja ikonograficzna koronacji – architektura okazjonalna i fajerwerki”, „Korony papieskie i inne fundacje artystyczne na Jasnej Górze z okazji uroczystości 1717 r.”, „Następstwa koronacji, wota pokoronacyjne, jubileusze”, „Matka Boska Częstochowska Królowa Korony Polskiej – w XX w. i dziś” oraz „Relikwiarz Krzyża Świętego z daru królowej Marii Józefy, żony Augusta III Wettina, w skarbcu jasnogórskim” /do tego dołączona jest tablica angielska ze streszczeniem całości problemu przygotowanym z myślą o cudzoziemcach/. Ostatnia z polskich tablic dotyczy jednego z dwóch zabytków ze skarbca jasnogórskiego, eksponowanych z tej okazji w oryginale w Warszawie
Obok wielkiej urody obrazu Józefa Chełmońskiego przedstawiającego jasnogórski wizerunek ubrany w sukienki i ozdoby, m.in. w korony papieskie Klemensa XI, na Zamku oglądać można najwyższej klasy dzieło złotnictwa, poddane z okazji wystawy gruntownym pracom konserwatorskim – jest nim relikwiarz ofiarowany jako wotum w 1744 r. przez Marię Józefę Habsburg, żonę króla Augusta III /wykonany w Wiedniu w 1703 r. przez mistrza Franza Josepha Wiekhardta/, zawierający cząstkę Krzyża Świętego, przekazaną w darze matce królowej, cesarzowej Amalii, przez tegoż samego papieża Klemensa XI, który tak mocno zaangażowany był w koronację jasnogórskiego wizerunku. W ten sposób widać wyraźnie jak losy Polski i jej monarchów splatały się z losami sanktuarium jasnogórskiego, a wspólny mianownik stanowił dla nich kult Matki Bożej i jej cudownego wizerunku
/jasnagora.com/

Na uroczystym otwarciu wystawy w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego obecny był ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski
Ks. proboszcz archikatedry warszawskiej Bogdan Bartołd mówił w kuluarach: „Dziś rządzą paulini”. A ja na to że to oczywiście żart, bo rządzi przede wszystkim Matka Boża, nasza Królowa
Bardzo ciekawe wystąpienie podczas otwarcia zaprezentował senator Czesław Ryszka, senator sprawozdawca, inicjator przyjęcia przez Senat RP uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300 rocznicę tego wydarzenia
List od marszałka Sejmu RP odczytał poseł Andrzej Melak
Na otwarciu była obecna silna reprezentacja ojców paulinów, pewnie nie tylko z Jasnej Góry. Żartowałem że chyba jeszcze nigdy tylu paulinów nie było na Zamku Królewskim w Warszawie
/Cezary Dąbrowski/www.zawszepolska.eu/