Gospodarka / Innowacje

PRAWIE 15 MLN NA AZOTEK GALU

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła pożyczki w wysokości 14.72 mln zł Instytutowi Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk /IWC PAN/. Środki te IWC PAN przeznaczy na zakup spółki Ammono S.A. Dzięki temu przejmie technologię produkcji kryształów podłożowych z azotku galu oraz infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie tej produkcji

IWC PAN jest zaangażowany w działalność Ammono od 1.5 roku. W tym czasie Instytut pełnił funkcję dzierżawcy, a spółka mimo ogłoszonej w 2015 roku upadłości likwidacyjnej odnotowała wzrost sprzedaży. W takiej formule Instytut nie mógł jednak w pełni zreorganizować przedsiębiorstwa. Umożliwiło to dopiero finansowanie pozyskane od ARP S.A.
– W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju bardzo mocno podkreśla się potrzebę tworzenia w Polsce rozpoznawalnych globalnych marek. Mamy ku temu wszystkie zasoby, a przede wszystkim utalentowanych naukowców. To oni opracowali azotek galu, który jest opisywany w literaturze fachowej jako przełomowa innowacja w dziedzinie optoelektroniki i elektroniki, porównywalna do wdrożenia produktów na bazie krzemu. Dziś produkcja w oparciu o tę technologię potrzebuje dofinansowania. Cieszę się że środki na to znalazła Agencja Rozwoju Przemysłu, instytucja która od lat wspiera polski przemysł – powiedziała obecna na konferencji prasowej poświęconej temu przedsięwzięciu Jadwiga Emilewicz, minister Przedsiębiorczości i Technologii

Ammono S.A. to spółka założona w 1999 roku przez polskich naukowców, którzy opracowali największy i najlepszej jakości kryształ azotku galu. Płytki wycinane z tych kryształów znajdują zastosowanie jako podłoża w technologii Blu-ray /tzw. niebieskim laserze/, czy LED-ach dużej mocy stosowanych np. w lampach samochodowych. Można je znaleźć także w konwerterach prądu w autach hybrydowych i elektrycznych. Rozwijanie tych technologii wymaga jednak inwestycji które dzięki środkom ARP S.A. zapewni Instytut Wysokich Ciśnień PAN
– Agencja Rozwoju Przemysłu zawsze chętnie bierze udział w perspektywicznych, innowacyjnych projektach z dobrym biznesplanem. Instytut Wysokich Ciśnień PAN pozyskał od nas środki w wysokości prawie 15 mln zł, które pozwolą na dalsze rozwijanie technologii opartej na azotku galu. Na świecie istnieją tylko trzy technologie krystalizacji tego związku chemicznego i dzięki włączeniu spółki do Instytutu dwie z nich będą rozwijane w Polsce. To bardzo ważne dla budowania trwałych przewag konkurencyjnych naszej gospodarki. Cieszę się że możemy mieć w tym swój udział – dodał Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Po sfinalizowaniu transakcji majątek Ammono stanowił będzie część majątku Instytutu. Zostanie on wewnętrznie wyodrębniony w postaci tzw. linii pilotażowej, na której prowadzona będzie produkcja podłoży z azotku galu. Część badawcza natomiast połączona zostanie z zasobem laboratorium badawczego IWC, gdzie prowadzone będą dalsze prace nad udoskonaleniem technologii produkcji podłoży. Nowo powołany dział B+R będzie opracowywać i wprowadzać rozwiązania do produkcji; transfer wiedzy będzie prosty, a jego koszty ograniczone, bo wszystko odbywa się wewnątrz Instytutu. Wytwarzane produkty będą sprzedawane do jednostek badawczych i działów badań i rozwoju firm przemysłowych, co najmniej do czasu komercjalizacji

– Z naszego punktu widzenia w przypadku tej transakcji bardzo ważny jest rachunek ekonomiczny. Dzięki 1.5 rocznej dzierżawie wiemy jak działa Ammono i jakie obszary trzeba wesprzeć, by wykorzystać w pełni zasoby spółki. Jednocześnie jako jednostka naukowo-badawcza mocno stawiamy na badania i rozwój. Połączenie technologii istniejących w przedsiębiorstwie z naszymi możliwościami zaowocuje nowymi rozwiązaniami i technologiami. Azotek galu przez nas produkowany jest najwyższej jakości strukturalnej, a to podstawa do dalszego rozwoju Przemysłu 4.0, elektromobilności i e-mobilności. W innowacjach zawsze musimy wybiegać w przyszłość, być o krok dalej. Dlatego cieszę się że znaleźliśmy partnera w postaci Agencji Rozwoju Przemysłu, która nam to umożliwiła – powiedziała prof. Izabella Grzegory, dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

IWC PAN uzyskało listy intencyjne od kluczowych odbiorców potwierdzające ich zapotrzebowanie na podłoża azotku galu na najbliższe kilka lat. Aktualnie projekt jest na etapie badań i rozwoju. Instytut szacuje że za ok. 2 lata dopracuje technologię produkcji podłoży 2-calowych, które znajdą zastosowanie w przemyśle. Wtedy będzie możliwa ich komercjalizacja. Do tego czasu Instytut na linii pilotażowej produkować będzie podłoża 1 i 1.8-calowe, które będą sprzedawane innym jednostkom badawczym do badań i rozwoju
/www.arp.pl/ /9.1.2019/