GPW

ZNACZĄCY AWANS POLSKI

FTSE Russell przekwalifikowuje Polskę do rynków rozwiniętych
29 września FTSE Russell ogłosiła decyzję o przekwalifikowaniu Polski z rynków rozwijających się /Emerging Markets/ na rozwinięte /Developed Markets/
Decyzja wejdzie w życie we wrześniu 2018
Awans Polski do grona rynków rozwiniętych to docenienie rozwoju polskiej gospodarki i krajowego rynku kapitałowego

Polska znalazła się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych rynków, do których zaliczane są m.in. Niemcy, Francja, Japonia, Australia i Stany Zjednoczone
To pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej
Agencja indeksowa FTSE Russell ogłosiła w nocy 29 września wyniki corocznej klasyfikacji krajów pod względem statusu rozwoju. Polska została przekwalifikowana z Emerging Markets na Developed Markets. Decyzja wejdzie w życie we wrześniu 2018 zapewniając okres przejściowy na przystosowanie się do zmiany statusu
– Przekwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych to docenienie rozwoju polskiej gospodarki i naszego rynku kapitałowego oraz ważny krok w jego rozwoju – powiedział Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
– Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług post-transakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę. GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego
– Dodatkowo dynamiczny rozwój polskiej gospodarki jest dobrym argumentem do inwestowania na naszym rynku przez globalnych inwestorów. Awans Polski do Developed Markets to także duże wyzwanie i rosnące oczekiwania wobec rynku kapitałowego którym gotowi jesteśmy sprostać
Dzięki przekwalifikowaniu Polska znalazła się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek, takich jak Niemcy, Francja, Japonia, Australia czy Stany Zjednoczone. Awans Polski jest pierwszym przypadkiem zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej
Podczas rewizji klasyfikacji FTSE Russell bierze pod uwagę m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę i jakość rynku kapitałowego, kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego czy rozwój rynku instrumentów pochodnych
Do indeksów FTSE Russell benchmarkują się wiodące światowe fundusze inwestycyjne. Kwalifikacja wiąże się potencjalnie z przesunięciem spółek w ramach indeksów FTSE, grupujących spółki z rynków rozwijających się, do indeksów grupujących spółki z rynków rozwiniętych
Polska jest wciąż klasyfikowana przez agencję indeksową MSCI jako rynek rozwijający się dzięki czemu znacznie poszerza się spektrum inwestorów zainteresowanych polskim rynkiem

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl
/Zespół Komunikacji Prasowej GPW/
/GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa/
/www.gpw.pl/ /29.9.2017/

*****

MAREK DIETL PREZESEM GPW

26 września Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie Marka Dietla w skład Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i powierzenie mu funkcji prezesa Zarządu

Decyzję o powołaniu go na stanowisko prezesa Zarządu GPW podjęło 19 czerwca 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW
26 września, po otrzymaniu wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Marek Dietl obejmuje stanowisko prezesa Zarządu GPW
– Dziękuję pracownikom, członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za ich pracę w okresie oczekiwania na powołanie prezesa. Praca w okresie przejściowym jest trudna. Można śmiało stwierdzić że wszyscy stanęli na wysokości zadania – dbając o Giełdę i cały rynek kapitałowy. Ogromnie się cieszę że dołączam do tak profesjonalnego zespołu – powiedział Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Uchwałę w sprawie powołania Marka Dietla na stanowisko prezesa Zarządu GPW podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW 19 czerwca. Uchwała wejdzie w życie w momencie doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu GPW SA

Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie /SGH/. W latach 2012-13 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył też specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance
W latach 1999-2008 pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-12 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie zastępca dyrektora inwestycyjnego
Zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych /Selekcyjnych/ m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN
Podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako doradca prezydenta RP, doradca prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediator w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
/Zespół Komunikacji Prasowej GPW/
/GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa/
/www.gpw.pl/ /26.9.2017/

*****

LIDERZY PRZYSZŁOŚCI

Praktyczne warsztaty prowadzone przez doświadczonych menedżerów, szkolenia z wystąpień publicznych i inspirujące sesje mentoringowe z zarządzającymi z największych polskich firm związanych z rynkiem finansowym – to tylko część atrakcji jakie czekały na uczestników Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, której XII edycja właśnie dobiegła końca

Projekt prowadzony od lat przez Fundację im. Lesława A. Pagi jest jednym z najbardziej prestiżowych programów edukacyjnych w Polsce. Z ponad tysiąca zgłoszeń jakie nadesłali w tym roku studenci kierunków ekonomicznych i prawnych wybrano 30 wyróżniających się osób, które nie tylko pasjonują się finansami i mogą już pochwalić się sporym doświadczeniem zawodowym, ale i aktywnie angażują się w działalność społeczną
– Ta inicjatywa pozwala kształcić młodych ludzi na przyszłych liderów – mówił podczas gali podsumowującej XII edycję projektu Jacek Fotek, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych. – To społeczność profesjonalistów; ludzi dynamicznych, kreatywnych, o wysokich standardach etycznych
Uczestnicy Akademii przez 2 tygodnie brali udział w unikalnych szkoleniach w których mierzyli się z realnymi wyzwaniami stojącymi przed menedżerami firm z różnych branż. W trakcie warsztatów opartych o praktyczne case studies poszerzali wiedzę z zakresu rynku kapitałowego, wycen spółek i finansowania innowacji. Spotkania odbywały się w siedzibie GPW, siedzibach firm partnerskich, a w drugim tygodniu w ośrodku szkoleniowym w Serocku
Część szkoleń prowadzona była również przez alumnów ALRK którzy przed laty sami brali udział w projekcie a dziś zajmują już wysokie stanowiska w podmiotach działających na polskim rynku kapitałowym. Wartością Akademii nie jest tylko sam program szkoleń ani płatny staż w firmie partnerskiej jaki każdy uczestnik odbywa po jego zakończeniu, lecz wejście do społeczności złożonej z ponad 350 alumnów wszystkich dotychczasowych edycji. Alumni angażują się w przygotowanie Akademii służąc jej uczestnikom swoimi doświadczeniami i oferując im wsparcie mentoringowe przy wyborze właściwej ścieżki rozwoju w biznesie. Wartość tak nawiązanych relacji doceniają sami uczestnicy:
– Akademia to niezwykłe przedsięwzięcie – mówi Jakub Markiewicz, uczestnik tegorocznej edycji – nie tylko dlatego że daje dostęp do wyjątkowych warsztatów prowadzonych przez topowe postaci rynku, ale przede wszystkim dlatego że łączy ludzi o tych samych zainteresowaniach, ambicjach i horyzontach. Te relacje naprawdę mogą stać się przyjaźniami na całe życie
Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Akademii miało miejsce 7 lipca w warszawskiej siedzibie GPW. Uczestnicy zaprezentowali efekt prowadzonych w małych grupach prac nad identyfikacją kluczowych trendów w pięciu branżach: energetyce, branży finansowej, branży prawnej, telekomunikacji i media oraz w branży retail. Mieli również pokazać jakie kompetencje będą potrzebne liderom by wyzwania te zamienić na szanse. Prezentacje oceniane były przez komisję konkursową złożoną z doświadczonych ekspertów z firm partnerskich. Komisja podkreślała wnikliwość przedstawionych analiz i doceniała umiejętność połączenia w prezentacjach talentów wszystkich członków grup
Niezwykłym wydarzeniem całego projektu było spotkanie z katowicką Fundacją Pomocy Dzieciom Ulica która zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu dzieci wywodzących się z trudnych środowisk. Uczestnicy Akademii spędzili z podopiecznymi Fundacji cały dzień wspólnie biorąc udział w przygotowanych dla nich wcześniej warsztatach, rozmawiając i wzajemnie się inspirując
– To spotkanie miało zainspirować naszych alumnów – mówi Ewa Paga – prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi. – Zależy nam bowiem by ludzie którzy mają pracować na rynku kapitałowym byli nie tylko świetnie wykształceni, ale mieli empatię i silną etykę działania, i pasję
I temu tak naprawdę służyły dwa tygodnie tegorocznej Akademii. Budzeniu pasji w ludziach którzy niedługo mogą mieć spory wpływ na kształt polskiego rynku kapitałowego
/Mateusz Mazur, uczestnik XII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego/
/Organizator: Fundacja im. Lesława A. Pagi
Współorganizatorzy: GPW, Fundacja GPW
Partner strategiczny: McKinsey&Company
Partnerzy: Altus TFI, Baker McKenzie, Bastion Group, Beta Securities, CEE Equity Partners, C’M’S, DM Mercurius, mBank, Mercer, PKO Bank Polski, PFR Ventures, S&P, Societe Generale, Tar Heel Capital, zeb Consulting
Partnerzy wspierający: Azimutus, HSBC, Montagu, Partners&Ventures/
/paga.org.pl/

AKADEMIA LIDERÓW
Byłem na podsumowaniu kolejnej edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, o czym traktuje tekst powyżej. Ciekawe spotkanie. Z ciekawymi uczestnikami
Ewa Paga organizuje Akademię już od 12 lat, a fundacja Ewy Pagi działa już od 14 lat. Jak sama mówi przyszłość Polski zależy od tego jakich będziemy mieć, czyli jakich sobie wychowamy, wykształcimy liderów. Nie można się z tym nie zgodzić. I nie można nie oceniać bardzo pozytywnie działań pani Ewy i jej fundacji
Z gali kończącej 12 właśnie edycję Akademii Liderów RK zapamiętam na pewno bardzo pozytywną ocenę dokonań Fundacji im. Lesława A. Pagi w powyższej sprawie wypowiedzianą przez Jacka Fotka, wiceprezesa GPW. Zapamiętam bardzo ciekawą wypowiedź Jana Pomorskiego, przewodniczącego Rady Programowej Fundacji, nawiązującą do niedawnej wizyty Donalda Trumpa w Warszawie. Zapamiętam też wiele ciekawych wypowiedzi młodych uczestników Akademii, jak np. to że wkrótce zakupy o każdej porze dnia i nocy będą nam dostarczać wrony, przepraszam, chciałem oczywiście napisać drony…
/Cezary Dąbrowski/www.zawszepolska.eu/ /16.7.2017/

*****

BARDZO DOBRY I KWARTAŁ

Rozmowa z wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych Jackiem Fotkiem

Jak pan ocenia I kwartał 2017 roku dla GPW?
Giełda osiągnęła w I kwartale relatywnie bardzo dobre wyniki. Uważam że zarówno zrealizowana EBITDA jak i marża EBITDA pokazują że przy zachowaniu dyscypliny kosztowej Giełda realizuje politykę wysokiej rentowności podstawowej działalności operacyjnej. W długim okresie czasu Grupa Kapitałowa GPW może odnotowywać stabilny wzrost przychodów, mimo że poszczególne segmenty obsługiwanych rynków przez spółki Grupy Kapitałowej GPW podlegają cyklicznym wahaniom. Obecna sytuacja na rynku kapitałowym w zakresie produktów finansowych daje również dobre rokowania co do poziomu przychodów w najbliższych kwartałach. Inwestorzy zagraniczni w znacznie większym stopniu niż w poprzednich kwartałach i latach dostrzegają potencjał Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i dają możliwość kontynuacji tego trendu w najbliższych kwartałach
Czego pan się najbardziej obawia, jaki byłby najbardziej czarny scenariusz dla GPW, największe zagrożenia dla wyników GPW w Warszawie w najbliższej przyszłości?
Pogrupowałbym to w dwa rodzaje czynników. Pierwszy to czynniki ekonomiczne, rynkowe, zewnętrzne, które z krajowego punktu widzenia są wynikami globalnymi, na które nie mamy wpływu. I zmiana sentymentu na rynku akcji, czy w innych segmentach rynku kapitałowego może w jakiś sposób wpływać na postrzeganie sytuacji na polskim rynku finansowym. Co do potencjału polskiej gospodarki, jej fundamentów, jestem optymistą, uważam że to będzie czynnik stabilizujący i amortyzujący, tym bardziej że wyceny na polskim rynku w porównaniu z rynkami dojrzałymi wciąż są jeszcze niskie
Drugą grupą czynników które ogólnie scharakteryzowałbym jako ryzyko jest wciąż duża zmienność otoczenia regulacyjnego i nowe wymogi regulacyjne mogą w sposób nieintencjonalny wpływać na pogorszenie skłonności do inwestowania, zwiększania kosztów inwestowania i w związku z tym utrudniać podejmowanie decyzji inwestorów co do aktywności na rynku finansowym. Myślę że będziemy bardzo mocno współpracować, tradycyjnie, z polskimi instytucjami finansowymi, naszymi partnerami, członkami, z regulatorem, nadzorcą, z władzami finansowymi, by te regulacje w zakresie krajowym dawały podstawę stabilnego wzrostu naszego rynku w przyszłości i co najmniej utrzymania, jak nie zwiększenia pozycji konkurencyjnej polskiego rynku kapitałowego, również w skali międzynarodowej
A jak widziałby pan wymarzoną sytuację, wymarzony przebieg wydarzeń w Polsce, Europie i świecie dla polskiej Giełdy?
Kiedy ma się 28 lat doświadczenia na rynkach finansowych i z reguły prognozy mają wysoki poziom niesprawdzalności, to trudno mówić o marzeniach. Ale jeżeli nie zmaterializują się te czynniki o których napomknąłem wcześniej, a my będziemy odnotowywać kontynuację stabilnego wzrostu, jako cała gospodarka, jeżeli będzie wyraźnie rosnąć sektor przedsiębiorstw innowacyjnych, jeżeli dalej będzie tak konsekwentnie wdrażana polityka promowania nowych dziedzin, dających wyższe, ponadprzeciętne stopy zwrotu, co daje postęp technologiczny i nowe obszary w których projekty inwestycyjne powstają, to w długim okresie czasu to byłoby w pewnym sensie takim marzeniem. To by oznaczało że nasza gospodarka jest coraz silniejsza i atrakcyjniejsza, i przyciągająca coraz więcej kapitału. A przyjdzie ten nowy kapitał kiedy będzie większa płynność, która jest najważniejszym kryterium na rynkach finansowych. Dlatego marzy mi się by ta płynność w długim terminie wzrastała we wszystkich obszarach
/Cezary Dąbrowski/www.zawszepolska.eu/ /28.4.2017/

*****

REKORDOWE PRZYCHODY

Rekordowe przychody GK GPW ze sprzedaży w Q1 2017 r. efektem rosnących wolumenów na rynku finansowym

· Najlepszy kwartał w historii Grupy GPW pod względem przychodów które osiągnęły poziom 91 mln zł
· Wzrost zysku netto w I kwartale 2017 r. o 8.7 proc. rdr oraz wzrost zysku EBITDA o 14 proc. rdr pomimo zdarzeń sezonowych i jednorazowych
· Utrzymanie dyscypliny kosztowej i obniżenie wskaźnika kosztów do przychodów rdr do poziomu 51.1 proc. w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 r. GK GPW kontynuowała działania rozwojowe w zakresie poszerzania bazy klientów, budowania płynności oraz dyscypliny kosztowej zwiększającej efektywność Grupy. Dzięki temu Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w I kw. 2017 r. rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 91 mln zł oraz zysk netto w wysokości 27.7 mln zł. Zysk EBITDA osiągnął poziom 46.8 mln zł. Na rezultat pozytywny wpływ miały przede wszystkim rosnące obroty na rynku finansowym
– W I kwartale 2017 r. GK GPW osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży. Jest to dowód na to że oferta Grupy jest atrakcyjna dla uczestników rynku. Stale rosnące przychody GK GPW potwierdzają dobrą kondycję warszawskiej Giełdy. Mamy nadzieję że sprzyjające nastroje rynkowe przyczynią się do dalszego rozwoju GPW oraz polskiego rynku kapitałowego z korzyścią zarówno dla emitentów jak i inwestorów – mówi Jarosław Grzywiński, p.o. prezesa Zarządu GPW
Koszty operacyjne w I kw. 2017 r. wyniosły 46.5 mln zł., a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 51.1 proc. Oznacza to wzrost o 0.9 proc. rdr i jest to w głównej mierze związane ze zdarzeniami jednorazowymi i sezonowymi. W I kwartale br. miało miejsce zawiązanie rezerwy na opłatę z tytułu nadzoru na rzecz KNF w wysokości ok. 11.4 mln zł. Podobnie jak w ubiegłym roku kwota ta została w całości naliczona w I kwartale, a następnie będzie korygowana w kw. III. W mijającym kwartale GK GPW przekazała darowiznę na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej w wysokości 3 mln zł. W I kw. 2017 r. Urząd Skarbowy skorygował wysokość odsetek zastosowanych przez TGE od zobowiązań podatkowych z lat poprzednich w wysokości 3.8 mln zł
Przychody z rynku towarowego w I kw. br. utrzymały się na stabilnym poziomie i wyniosły 35 mln zł /spadek o 3 proc. rdr/ i w efekcie wygenerowały 38.5 proc. przychodów Grupy GPW. W I kw. 2017 r. odnotowano rekordowe przychody z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, co jest efektem wzmożonej aktywności uczestników rejestru w obszarze umorzeń i wystawień. Przychody z tego tytułu wyniosły 9.1 mln zł i tym samym wzrosły o 14.6 proc. rdr i 148.7 proc. kdk

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za I kw. 2017 r.
Zysk netto
Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2017 r. wyniósł 27.7 mln zł, o 8.7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost w I kw. 2017 r. względem IV kw. 2016 r. to przede wszystkim wynik wyższych przychodów z rynku finansowego /+25.2 proc./. Na jego poziom wpłynęła także jednorazowa korekta przez Urząd Skarbowy wysokości odsetek zastosowanych przez TGE od zobowiązań podatkowych z lat poprzednich w wysokości 3.8 mln zł
Przychody z rynku finansowego
W I kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym ukształtowały się na rekordowym poziomie 91 mln zł, co oznacza poprawę względem poprzedniego roku o 12.3 proc. oraz o 11.4 proc. kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 61.2 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 60.9 proc. w IV kw. 2016 r. i 54.9 proc. rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji
Obsługa obrotu na rynku finansowym
W I kw. 2017 r. przychody z obsługi obrotu wyniosły 38.8 mln zł o odnotowały wzrost o 37.1 proc. w stosunku do I kw. 2016 r. oraz 16.8 proc. więcej niż IV kw. 2016 r. Największy wpływ na wzrost przychodów w tej linii miał wzrost przychodów z obrotu na rynku akcji /44.1 proc. rdr oraz 18.1 proc. kdk/. W I kw. 2017 r odnotowano wzrost przychodów z instrumentów pochodnych o 8.9 proc. w stosunku do IV kw. 2016 r. oraz 7.1 proc. w porównaniu z I kw. 2016 r. Był on spowodowany rekordowym wolumenem obrotu kontraktami na akcje, jak również wzrostem wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20
Obsługa emitentów
W I kw. 2017 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6.3 mln zł, co oznacza wzrost o 3.4 proc. względem IV kw. 2016 r. i wzrost o 8.1 proc. rdr. Tym samym przychody z obsługi emitentów w I kw. 2017 r. stanowiły 7 proc. całkowitych przychodów Grupy GPW. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenia wzrosły do poziomu 1.2 mln zł, o 47.8 proc. w porównaniu z I kw. 2016 r. Przychody z opłat za notowanie wzrosły rok do roku o 2 proc., przy czym należy podkreślić, że podstawą ich naliczania w 2017 r. była kapitalizacja na koniec 2016 r.
Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji w I kw. 2017 r. osiągnęły poziom 10.5 mln zł, co oznacza wzrost o 2.2 proc. rok do roku i jednocześnie wzrost o 1 proc. względem IV kw. 2016 r. Przychody z tej linii stanowiły 11.6 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Wzrost przychodów w tytuł sprzedaży danych rynkowych jest przede wszystkim efektem rozwoju oferty Grupy GPW w zakresie danych non-display, wykorzystywanych do handlu elektronicznego oraz rosnącej liczby abonentów
Przychody z rynku towarowego
W I kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 35 mln zł, wobec 36.1 mln zł, o 3 proc. mniej niż rok wcześniej i jednocześnie o 12.1 proc. więcej niż w IV kw. 2016 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w I kw. 2017 r. wyniósł 38.5 proc. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji
Obsługa obrotu na rynku towarowym
Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w I kw. 2017 r. spadły o 6.4 proc. względem I kw. 2016 r., do poziomu 15.6 mln zł. Jest to jednocześnie spadek o 5.5 proc. kdk. O spadku przychodów z segmentu towarowego w głównej mierze zadecydował spadek o 31.3 proc. kdk przychodów z obrotu energią, co miało związek z dużą niepewnością na rynku energii wynikającą z wejścia w życie dyrektywy MiFID II oraz spadkiem poziomu tzw. obliga obrotu energią elektryczną poprzez rynek regulowany. Jednocześnie przychody z obrotu gazem osiągnęły poziom 2.5 mln zł, co oznacza wzrost o 1 proc. rdr i spadek o 17.4 proc. kdk. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w I kw. 2017 r. wyniosły 2.6 mln zł, w porównaniu do 2 mln zł w I kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 30.8 proc. W porównaniu do IV kw. 2016 r. jest to spadek o 12.1 proc.
Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia
W I kw. 2017 r. przychody z prowadzenia RŚP ukształtowały się na historycznym poziomie 9.1 mln zł, o 14.6 proc. więcej niż rok wcześniej i 148.7 proc. więcej niż w IV kw. 2016 r. Pozytywna zmiana przychodów prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia wynika przede wszystkim z wysokich przychodów z tytułu wystawiania i umorzenia zielonych świadectw pochodzenia
Rozliczenie transakcji
Przychody z rozliczenia transakcji w I kw. 2017 r. wyniosły 10.3 mln zł, o 6.7 proc. mniej niż IV kw. 2016 r. i 10.4 proc. mniej niż w I kw. 2016 r. Spadek przychodów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku terminowym
Koszty działalności operacyjnej
W I kw. 2017 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 46.5 mln zł, czyli 0.9 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym i 23.3 proc. więcej niż w IV kw. 2016 r. Zasadniczy wpływ na ich poziom miało jednorazowe księgowanie opłat na KNF w wysokości 11.4 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów w I kw. 2017 r. ukształtował się na poziomie 51.1 proc., w porównaniu do 56.29 proc. w I kw. 2016 r.
Koszty amortyzacji
W I kwartale 2017 r. koszty amortyzacji wyniosły 6.4 mln zł w stosunku do 6.1 mln zł w IV kwartale 2016 r. Na poziom kosztów miał także wpływ wzrost kosztów amortyzacji w stosunku do poprzedniego kwartału, który wynika z rozpoczęcia amortyzacji nakładów inwestycyjnych zrealizowanych na koniec 2016 roku związanych z dostosowaniem do spełnienia wymogów MiFID II. W minionym kwartale miał także miejsce spadek kosztów usług obcych, które wyniosły 9 mln w porównaniu z 7.6 mln rok wcześniej i 13.2 w IV kwartale 2016 r. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1.2 mln zł /-6.9 proc. kdk oraz -5 proc. rdr/
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
W I kw. 2017 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 1.5 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 1.4 mln zł w I kw. 2016 r. oraz zysku w wysokości 1.2 mln zł w IV kw. 2016 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kw. 2017 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 2 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 0.3 mln zł rok wcześniej oraz 2.1 mln w IV kw. 2016 r. Wynik KDPW został obniżony kdk w wyniku jednorazowego zaksięgowania rocznej opłaty na KNF w I kw. 2017 r. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w I kw. 2017 r. stratę, z której 0.8 mln zł przypadło na Grupę GPW /w porównaniu do 0.9 mln zł straty IV kw. 2016 r. i 1.2 mln zł straty rok wcześniej/
/www.gpw.pl/ /Warszawa, 28.4.2017 r./

*****

ANTCZAK ZREZYGNOWAŁ!

Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu GPW z powodów osobistych – poinformowała spółka w komunikacie

4 stycznia NWZ GPW powołało Antczaka na nowego prezesa giełdy. Miał zastąpić Małgorzatę Zaleską
„Uchwała nie weszła w życie z uwagi na brak decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy, której uzyskanie było warunkiem wejścia w życie niniejszej Uchwały” – napisano w komunikacie
/PAP/biznes.interia.pl/ /13.3.2017/

*****

GIEŁDA POMAGA DZIECIOM

GPW przekazała ponad 162 tys. zł Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

GPW przekazała Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę środki zebrane w aukcji charytatywnej przeprowadzonej podczas Gali jubileuszowej z okazji 25-lecia GPW i Rynku Kapitałowego w Polsce
Podczas aukcji licytowano m.in. historyczny giełdowy dzwon, obraz Edwarda Dwurnika oraz koszulki znanych sportowców – Roberta Lewandowskiego i Anity Włodarczyk
Zebrane w aukcji środki zostaną przeznaczone na budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom
6 października w Teatrze Narodowym odbyła się Gala jubileuszowa z okazji 25-lecia GPW oraz Rynku Kapitałowego w Polsce, która zgromadziła blisko 500 osób – przedstawicieli władz państwowych, sejmu i senatu, spółek giełdowych i inwestorów
Jednym z ważnych elementów wydarzenia była aukcja charytatywna z której dochód w wysokości 162 600 zł został przekazany Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z przeznaczeniem na wsparcie stworzenia pierwszego w Polsce, specjalistycznego Centrum Pomocy Dzieciom, placówki zapewniającej kompleksową pomoc dzieciom-ofiarom wykorzystywania seksualnego, przemocy fizycznej i innych poważnych przestępstw
– Cieszę się że to właśnie Giełda przyczyni się do realizacji tego szczytnego celu jakim jest budowa pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom. Głęboko wierzę że środki zgromadzone w ramach giełdowej aukcji zostaną przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dzieci które są przecież najlepszą inwestycją w przyszłość i być może same staną się kiedyś inwestorami lub innymi uczestnikami rynku kapitałowego – mówi Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest równolatką giełdy. Od 25 lat dąży do tego by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem
– Już 25 lat nasza fundacja pomaga dzieciom które doświadczyły przemocy, by mogły odzyskać normalne, bezpieczne życie i wiarę w siebie. Dochód z aukcji charytatywnej GPW pomoże nam stworzyć dla nich centrum, w którym znajdą kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne i medyczne dla siebie i swoich rodzin. Dziękujemy za to wsparcie i cieszymy się że razem z GPW możemy dawać dzieciom siłę – mówi Monika Sajkowska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Podczas aukcji największym zainteresowaniem cieszył się historyczny dzwon giełdowy który ostatecznie wylicytowano za rekordową sumę – 120 tys. zł. Pozostałe wystawione na aukcję przedmioty: obraz Edwarda Dwurnika, weekend w Rezydencji Prezydenta RP, koszulki sportowców – Roberta Lewandowskiego i Anity Włodarczyk, bilety na premierowe przedstawienie w Teatrze Narodowym, również „poszły” za wysokie sumy
/Zespół Prasowy GPW/ /26.10.2016/
/www.gpw.pl/

*****

CO WARTO PROMOWAĆ

Należy zacząć tworzyć bezpieczne i atrakcyjne dla społeczeństwa mechanizmy promujące długoterminowe oszczędzanie, na przykład poprzez system zachęt i ulg podatkowych – powiedziała Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Zaleska jest prezesem GPW od 9 lutego, kiedy uzyskała zgodę KNF /WZA Giełdy wybrało ją na prezesa w styczniu/. Na spotkaniu z analitykami powiedziała że za krótko jest prezesem by już „projektować strategię działania”. Dodała jednak wyraźnie że nie planuje np. fuzji lub przejęcia innej zagranicznej giełdy, a GPW dokonuje corocznego przeglądu strategii i „w odpowiednim czasie przyjdzie pora na ewentualne aktualizacje i korekty”
Zaleska mówiła że „giełda jest ważnym mechanizmem rozwoju polskiej gospodarki, co najskuteczniej udowadniają spółki które dzięki finansowaniu pozyskanemu z rynku kapitałowego wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną, stają się bardziej innowacyjne, zdobywają nowe rynki i tworzą miejsca pracy”
– Przy okazji obchodów 25-lecia GPW podejmiemy konkretne działania mające na celu podkreślenie roli jaką rynek kapitałowy odgrywa w rozwoju przedsiębiorstw oraz jego szeroką promocję, która pozwoli firmom przyciągnąć nowych inwestorów i kapitał – powiedziała prezes warszawskiej giełdy
– Przygotujemy także działania edukacyjne skierowane do uczestników szerokiego rynku – dodała
Zaleska odniosła się też do planowanej fuzji giełd w Londynie i Frankfurcie. – Podobny plan został już ogłoszony 16 lat temu. Nie ma zatem pewności że i tym razem dojdzie do takiej transakcji. Wymagałoby to bowiem zgody ze strony regulatorów, akcjonariuszy, nie mówiąc o wielu innych warunkach które muszą być spełnione. Europejscy regulatorzy zablokowali w 2011 r. próbę połączenia Deutsche Boerse z NYSE Euronext – komentowała prezes GPW
Zapowiedziała też podjęcie działań optymalizujących koszty działania GPW. – Solidna sytuacja finansowa GPW i całej grupy stanowią ważne wsparcie dla dalszego wzrostu. W 2016 r. będzie ona pochodną koniunktury giełdowej, ale także rozwoju oferty produktowej oraz pozyskiwania nowych emitentów i uczestników rynków finansowego oraz towarowego. Sprzyjać powinny temu niedawne decyzje dotyczące m.in. obniżki kosztów transakcyjnych na rynku akcji, w ślad za spadkiem obciążeń giełdy związanych z finansowaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce – mówiła Zaleska
W 2015 r. grupa GPW zwiększyła przychody o 3.3 proc. rok do roku, do 327.9 mln zł. Zysk netto poprawił się o 10.2 proc. i wyniósł 123.7 mln zł, a EBITDA wzrosła o 9.4 proc., do 179.5 mln zł
/MW/PAP/ /26.2.2016/

*****

TRUDNY CZAS PRZED GPW

Wprowadzany podatek bankowy, niezniesiony podatek od kopalin, ratowanie polskiego górnictwa przez sektor energetyczny, a także mocno niepewna koniunktura w Chinach i coraz wyższe wymagania wobec giełdowych firm będą w najbliższych latach szkodzić spółkom z GPW. Tak uważa Wiesław Rozłucki, były prezes Rady GPW. Nowe władze GPW nie będą mieć większego wpływu na przebieg wydarzeń

– Obecny i przyszły rok będą trudne dla polskiej giełdy. Podstawowe pytanie to czy wszystkie czynniki niesprzyjające warszawskiej giełdzie, czyli koniunktura międzynarodowa i polityka gospodarcza w Polsce, są już uwzględnione w cenach, czy jeszcze nie – powiedział Wiesław Rozłucki, były prezes GPW. – Czekamy na jasne stanowisko władz państwowych dotyczące polityki gospodarczej
W głównym indeksie warszawskiej giełdy WIG20 największą rolę odgrywają banki /PKO BP, Pekao SA, BZ WBK, mBank i Alior Bank/ które podobnie jak ubezpieczyciele /PZU/ obciążone są od początku lutego daniną od aktywów w wysokości 0.44 proc. rocznie. Ponadto są w nim spółki energetyczne /Energa, Enea, Tauron i PGE/ nad którymi wisi widmo pomocy zadłużonym kopalniom. Dodatkowo są tam miedziowy gigant KGHM, który cierpi z powodu spadku cen miedzi i popytu na ten surowiec w Chinach, a także zajmujące się handlem CCC, Eurocash i LPP, którym szkodzi trwająca od półtora roku deflacja
– Pytanie czy pojawią się inne opłaty zmniejszające zyski. Czy sektor energetyczny w jakimś zakresie będzie musiał pomagać polskiemu górnictwu i jak to wpłynie na jego opłacalność. Czy ceny miedzi nadal będą spadać i czy podatek miedziowy od kopalin zostanie utrzymany – wyliczał Rozłucki
– Jest bardzo wiele niewiadomych które wpływają na zyskowność spółek notowanych na giełdzie. Pierwszy raz od dłuższego czasu czynniki zewnętrzne determinują notowania na warszawskim parkiecie. W związku z tym rola obecnych władz GPW jest niewielka. Wydaje mi się że przyczyny słabych notowań nie wynikają z tej czy innej polityki samej giełdy
Ceny miedzi pozostają w trendzie spadkowym od 2011 r. Podobnie jak ceny srebra którego jednym z największych na świecie wydobywców jest KGHM. Z kolei spółki energetyczne, choć jeszcze nieobciążone żadnym dodatkowym podatkiem, zagrożone są ewentualną koniecznością ratowania nierentownych kopalń. Jak oszacował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski sam Katowicki Holding Węglowy wymaga wsparcia rzędu 400-500 mln zł
– Na pewne sprawy nie mamy wpływu, np. czy rozwinie się koniunktura w Chinach i na innych rynkach wschodzących. A w Polsce jest sporo do zrobienia. Oczekuję od rządu jasnej deklaracji że rynek kapitałowy i warszawska GPW pełnią ważną funkcję w polskiej gospodarce. Jestem głęboko przekonany że giełda dostarcza najlepszego kapitału polskim przedsiębiorstwom pozwalając im zwiększyć skalę działalności. Nie ma lepszej drogi do pobudzenia i innowacyjności oraz siły kapitału niż warszawska giełda. Od kilku lat czekam na bardzo konkretną deklarację ze strony najwyższych władz państwowych – dodał były prezes Rady Giełdy
Ostatnie miesiące nie były korzystne dla warszawskiej giełdy. Od maja 2015 r., czyli momentu wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta, indeks blue chipów spadł o ponad 30 proc. A indeks szerokiego rynku stracił niemal 24 proc.
– Nie sądzę by były potrzebne nowe regulacje. Zresztą te regulacje przychodzą do nas z Unii Europejskiej. W lipcu wchodzi rozporządzenie i dyrektywa o przestępstwach rynkowych co oznacza wyższe wymagania wobec spółek notowanych na giełdzie. One same będą musiały opracować swoją politykę informacyjną i pamiętać że jej nieprzestrzeganie pociąga za sobą wysokie kary. Z jednej strony mamy kiepską koniunkturę giełdową, z drugiej coraz bardziej rosnące wymagania wobec spółek notowanych na giełdzie – zakończył niezbyt optymistycznie Rozłucki
/Newseria Inwestor/biznes.interia.pl/ /16.2.2016/

*****

ZGODA NA ZALESKĄ

Komisja Nadzoru Finansowego /KNF/ 9 lutego udzieliła zgody na zmianę w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie polegającą na powołaniu Małgorzaty Zaleskiej na stanowisko prezesa zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało Zaleską na stanowisko prezesa spółki 12 stycznia

Małgorzata Zaleska
W 1993 r. uzyskała tytuł magistra na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1996 ukończyła Podyplomowe Studia Administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 2000 otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, następnie w 2004 tytuł profesora nauk ekonomicznych
Małgorzata Zaleska jest dyrektorem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie finanse. W swoim dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 350 publikacji
W przeszłości była m.in. doradcą prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego /1998-2003/, członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych /2000-02/, członkiem Komisji Nadzoru Bankowego /2007/, prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego /2007-09/, Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers /2008-09/, przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers /2008-09/, członkiem International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym /2009-2013/, członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE /2009-15/, członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego /2009-15/ odpowiedzialnym m.in. za sprawowanie nadzoru nad departamentem zagranicznym, departamentem zarządzania strategicznego i departamentem komunikacjii promocji, pełnomocnikiem Zarządu NBP ds. wprowadzenia euro w Polsce /2013-15/, a także przewodniczącą Komitetu Badań Ekonomicznych NBP /2014-15/
/www.gpw.pl/ /9.2.2016/

*****

KOBIETA POKIERUJE GPW

Małgorzata Zaleska otrzymała nominację na szefową GPW. Jej kandydaturę przedstawił 7 stycznia szef MSP Dawid Jackiewicz

Minister zapewnił że Zaleska ma duże doświadczenie; zasiadała m.in. w radzie GPW i uczestniczyła w pracach wielu instytucji krajowych i zagranicznych
„Po wielu miesiącach niespokojnych, burzliwych wydarzeń przyszedł czas by wyprowadzić Giełdę Papierów Wartościowych na spokojniejsze wody” – powiedział minister skarbu na konferencji prasowej w siedzibie warszawskiej giełdy
Prezesa GPW powoła walne zgromadzenie giełdy zwołane na 12 stycznia. Zaleska zastąpi na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który w grudniu podał się do dymisji
– Chciałbym zaprezentować kandydaturę pani profesor Małgorzaty Zaleskiej, która od 20 lat związana jest z rynkiem finansowym, i która miała już możliwość uczestniczyć w pracach instytucji kluczowych dla sieci bezpieczeństwa finansów państwa – mówił Jackiewicz
Minister przypomniał że Zaleska zasiadała już w radzie GPW, była związana z zarządem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a od sześciu lat zasiada również w zarządzie Narodowego Banku Polskiego
„Zaleska jest dyrektorem Instytutu Bankowości SGH oraz przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN, a w swoim dorobku naukowym posiada ponad 350 publikacji
Minister wyraził także nadzieję że kandydatka zyska akceptację walnego zgromadzenia giełdy
Zaleska powiedziała że kierowanie „jedną z najważniejszych instytucji rynku finansowego w Polsce” jest zarówno zaszczytem, jak i wyzwaniem
– Dla dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego potrzebna jest m.in. współpraca i wsłuchanie się w głos osób reprezentujących środowisko rynku kapitałowego – mówiła
– Myślę że bardzo ważną rzeczą jest dalsza edukacja finansowa, tak by giełda była postrzegana jako krwioobieg i siła gospodarki, a także miejsce bezpiecznych inwestycji. Myślę że dalszy rozwój polskiego rynku finansowego i zwiększanie świadomości powinno być priorytetem prezesa, jak i całego zarządu GPW – dodała
Jackiewicz dodał że o planach nowej prezes GPW dotyczących „tego jak giełda papierów wartościowych ma się odnaleźć na mapie Europy, Europy Środkowej” i jak wyglądać będzie jej przyszłość będzie można więcej powiedzieć za kilkanaście dni. Poświęcona będzie temu osobna konferencja prasowa
/PAP/ /7.1.2016/