Obława Augustowska

IPN ANALIZUJE

Prokuratura IPN analizuje materiały opublikowane na stronie rosyjskiego resortu obrony na temat obławy augustowskiej

Historyk wojskowości ma wydać opinię na temat rosyjskich dokumentów opublikowanych na stronie internetowej na temat zbrodni na żołnierzach podziemia niepodległościowego dokonanych latem 1945 r.
Jak poinformował prokurator z białostockiego oddziału IPN Dariusz Olszewski historyyk „ma wypowiedzieć się czy zamieszczone na stronach internetowych rosyjskie dokumenty dotyczące obławy augustowskiej są autentyczne”. Po otrzymaniu opinii prokurator zdecyduje czy przygotuje wniosek o międzynarodową pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej
Chodzi o śledztwo dotyczące aresztowania i zabójstwa latem 1945 r. na Suwalszczyźnie w tzw. obławie augustowskiej ok. 600 Polaków. Do dzisiaj wiadomo tylko tyle że decyzją sowieckiej bezpieki zostali zamordowani. Niedawno pojawiły się dowody wskazujące na udział w obławie 50 Armii III Frontu Białoruskiego. Historycy IPN na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Rosji odnaleźli kilka tysięcy dokumentów opisujących przebieg obławy. Znalazły się w nich dane o konkretnych dowódcach i żołnierzach. Jest też plan akcji przeciw żołnierzom podziemia niepodległościowego. W działaniach wzięło udział ok. 40 tys. wojskowych. „Operacja przeczesywania lasów” /tak obławę określali Sowieci/, skierowana przeciw AK, a także podziemiu litewskiemu, objęła teren o powierzchni blisko 3.5 tys. km kw. Z jednego z dokumentów wynika że zatrzymano wtedy 611 osób
Prokurator IPN stara się znaleźć miejsce pochówku ofiar, m.in. na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Z zebranych przez niego relacji wynika że ofiary mogły zostać pochowane w pasie przygranicznym w okolicach jeziora Szlamy. Dziś jest to ścisła strefa przygraniczna do której od strony białoruskiej nadal nie ma dostępu
Jak wynika z relacji świadków – latem 1945 r. w budynkach dawnej stanicy KOP w Kaletach stacjonowały jednostki sowieckie. Zagadkowe jest to że już po wojnie o niewielki cypel przy tym jeziorze terytorium sowieckiej Białoruskiej Republiki zostało powiększone. Zeznania świadków wskazują jako jedno z możliwych miejsc przeprowadzenia egzekucji okolice dawnej leśniczówki Giedź przy drodze Rygol – Kalety
W wyjaśnieniu tej zbrodni przez IPN wspiera go polski MSZ. Z informacji z ministerstwa wynika że „kwestie wyjaśnienia okoliczności zbrodni popełnionych podczas obławy augustowskiej, a także lokalizacji miejsc pochówku jej ofiar znajdują się w stałej agendzie kontaktów politycznych MSZ w relacjach z Białorusią”
MSZ przypomina że w lipcu 2016 r. z wnioskiem do strony białoruskiej o wsparcie w poszukiwaniu dokumentów dotyczących obławy wystąpiła Ambasada RP w Mińsku. „W odpowiedzi dyrekcja Państwowego Archiwum Białorusi zaprzeczyła by była w posiadaniu materiałów dokumentalnych w tej sprawie”
W grudniu 2016 r. odbyło się na ten temat spotkanie z udziałem przedstawicieli IPN i polskiej dyplomacji z urzędnikami białoruskimi. A w lutym 2017 r. miała miejsce kwerenda w archiwach białoruskich w Grodnie z udziałem przedstawiciela IPN. Na razie jednak efekty tych działań nie czynią przełomu w wyjaśnieniu zbrodni
/Marek Kozubal/www.rp.pl/ /17.10.2017/

*****

72 ROCZNICA

GIBY /POWIAT SEJNY/

16 LIPCA 2017

16 lipca 2017 r. w Gibach odbędą się uroczyste obchody 72 rocznicy Obławy Augustowskiej
Rozpoczną się one o godz. 11.30 od spotkania uczestników uroczystości przy kościele św. Anny w Gibach. Następnie odbędzie się przemarsz na wzgórze – symboliczny grób Ofiar Obławy – gdzie o godz. 12 odprawiona zostanie uroczysta Msza święta oraz złożone będą wieńce i kwiaty
Starosta augustowski zapewni autokar którym kombatanci, poczty sztandarowe szkół oraz zainteresowane osoby będą mogły dojechać na uroczystości do Gib. Odjazd autokaru o godz. 10.45 z dworca PKS w Augustowie
/augustowski.home.pl/

„Ziemio nie kryj naszej krwi!”
Giby uczczą 72 rocznicę Obławy Augustowskiej
Gmina Giby poinformowała że tegoroczne ogólnopolskie uroczystości 72 rocznicy Obławy Augustowskiej, ludobójczej sowieckiej akcji, odbędą się 16 lipca w Gibach. Uroczystości patronatem objął Andrzej Duda, prezydent RP, którego reprezentować będzie sekretarz stanu Andrzej Dera
Organizatorami uroczystości w Gibach są wójt gminy, Parafia św. Anny w Gibach, dr. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, który będzie obecny na uroczystościach i Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku z jej prezesem ks. prałatem Stanisławem Wysockim, który w obławie stracił ojca i dwie siostry, żołnierzy AK
Mszę świętą w intencji zamordowanych podczas obławy, pod krzyżem ustawionym na symbolicznym grobie jej ofiar, o godz. 12 odprawi ks. bp Romuald Kamiński, sufragan diecezji ełckiej. W uroczystościach wezmą też udział mieszkańcy ziemi augustowskiej, harcerze, kombatanci, przedstawiciele niemal wszystkich służb mundurowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich
Śledztwo w sprawie Obławy Augustowskiej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku prowadzi od 2001 r. Do tej pory trwają m.in. przesłuchania świadków /przesłuchano ich już kilkuset/. Tworzona jest również baza DNA rodzin ofiar obławy
Jednak możliwości działań prokuratury IPN na terenie kraju, które mogłyby dać odpowiedź na najważniejsze pytanie: gdzie są doły śmierci, zostały już właściwie wyczerpane
W sprawie Obławy Augustowskiej polscy prokuratorzy wielokrotnie zwracali się o pomoc prawną do Rosji, Białorusi i Litwy. Białoruś odmawia, twierdząc że wydarzenia z czasu obławy, które miały miejsce na jej terytorium, sama, na drodze śledztwa, zbada. Litwa nie posiada takich dokumentów. Natomiast Federacja Rosyjska odpowiedzi z informacjami o tej ludobójczej sowieckiej akcji udzieliła tylko raz i to dawno temu, bo w 1996 r.
W piśmie tym przesłanym przez Główną Prokuraturę Wojskową Federacji Rosyjskiej do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie potwierdzono aresztowanie podczas obławy przez organy Smiersz 3 Frontu Białoruskiego grupy 592 osób, które – jak czytamy – wspierały „antyradziecko nastawioną Armię Krajową”. W piśmie tym podano też że stronie rosyjskiej dalszy los aresztowanych jest nieznany. Władze Federacji Rosyjskiej obstają przy tym twierdzeniu do dziś. Prokuratura IPN Białystok w najbliższym czasie ma skierować do Rosji kolejny wniosek o pomoc prawną. Pozostaje nadzieja że nie będzie to kolejne „rzucanie grochem o ścianę”
Obława Augustowska to największa zbrodnia dokonana na mocy dyrektyw władz sowieckich na obywatelach Polski po zakończeniu II wojny światowej. Przeprowadzono ją w lipcu 1945 r., głównie siłami ok. 45 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, w tym oddziałów NKWD i Smiersz, z udziałem funkcjonariuszy UB i konfidentów. Celem tej zbrodniczej pacyfikacji była likwidacja żołnierzy Armii Krajowej. Podczas obławy aresztowano ponad 7 tys. osób, z których dużą część po przesłuchaniu wypuszczono na wolność. Część jednak zatrzymano i zamordowano. Podczas obławy zabito od 592 do nawet około 2000 osób /różne opinie historyków/
Do chwili obecnej nie znane jest miejsce dołów śmierci, w których od 72 lat spoczywają szczątki pomordowanych bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. IPN przyjął że najbardziej prawdopodobnym miejscem pochówku ofiar obławy jest uroczysko w Puszczy Augustowskiej – położone niedaleko Kalet na Białorusi. Jednak władze Białorusi jak na razie nie wydały zgody IPN na przeprowadzenie tam prac poszukiwawczych
Pierwsze prace poszukiwawcze ofiar Obławy Augustowskiej przeprowadzono w Puszczy Augustowskiej, w rejonie Gib, już w roku 1987. Między innymi w tym celu powstał wówczas Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. Przypuszczano że w mogiłach znajdujących się w puszczy ok. 7 kilometrów od Gib leżą ofiary obławy. Jednak po przeprowadzeniu prac ekshumacyjnych okazało się że groby te kryły szczątki żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej. W tym samym roku 1987 na wzgórzu w Gibach urządzono symboliczny pomnik ofiar Obławy Augustowskiej. Jest tam głaz z wyrytym na nim wymownym zdaniem „Ziemio nie kryj naszej krwi! Iżby nasz krzyk nie ustawał…”. Na wzgórzu tym w Gibach co roku odbywają się uroczystości rocznicowe
/Adam Białous/www.pch24.pl/ /7.7.2017/

*****

72 ROCZNICA

OBCHODY

BIAŁYSTOK

12 LIPCA 2017

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. – Białystok, 12 lipca 2017
12 lipca o godz. 10, w Dniu Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Piotr Kardela w towarzystwie wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i przedstawicieli urzędów oraz służb mundurowych złoży kwiaty przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej okręgów Wileńskiego, Nowogródzkiego i Białostockiego /Białystok, ul. Kilińskiego/. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości
9 lipca 2015 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. W jej uzasadnieniu stwierdzono m.in.: „Państwo Polskie ma nadal moralny dług do pilnego spłacenia, a uhonorowanie Ofiar specjalnym Dniem Pamięci o Nich ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest ważnym krokiem w tym kierunku”
Datę 12 lipca przyjęto ze względu na to że „data ta była początkiem operacji wojskowej 3 Frontu Białoruskiego, przygotowanej przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Związku Sowieckiego na polecenie Dowódcy Naczelnego”
/www.ipn.gov.pl/

*****

72 ROCZNICA

OBCHODY

AUGUSTÓW

12 LIPCA 2017

Program Obchodów Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej w Augustowie 12 lipca 2017
Kto upomni się o zamordowanych w lipcu 1945 r. mieszkańców tej ziemi, jeżeli nie my tu mieszkający?
Przybywajcie, zabierzcie rodziny, przyjaciół znajomych
”jesteśmy mimo wszystko
stróżami naszych braci /…/
musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę”
Masowa zbrodnia ma indywidualne twarze – Przywróćmy Im twarze i imiona!
Augustów, środa ,12 lipca
/akklub.pl/category/oblawa-augustowska/

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945
12 lipca, w środę, każdy z Was może wziąć plakietkę z imieniem i nazwiskiem osoby zamordowanej przez Sowietów w lipcu 1945 r., odczytać na głos jej imię i nazwisko, i zamocować na specjalnie przygotowanej „ścianie pamięci” pod kolumną Zygmunta Augusta na augustowskim rynku. Plakietki z nazwiskami Ofiar w kolorze białym i czerwonym utworzą na planszy barwy narodowe

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie, Augustowskie Placówki Kultury, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
zapraszają na obchody
Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.
Augustów, 12 lipca – środa
Godz. 12.00
Spacer po Augustowie Śladami Obławy Augustowskiej /miejsce zbiórki pod kolumną Zygmunta Augusta/
Godz. 16.00
Obława Augustowska – stan wiedzy po 72 latach zreferują Danuta i Zbigniew Kaszlejowie
Miejski Dom Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9
Godz. 17.45
Złożenie kwiatów przed Domem Turka /ul. 3 Maja 16/ – miejscem przetrzymywania zatrzymanych w lipcu 1945 r. oraz przed tablicą pamięci w Bazylice Mniejszej NSJ w Augustowie
Godz. 18.00
Uroczysta Msza św. w Bazylice Mniejszej Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie w intencji Ofiar Obławy Augustowskiej i Ich Rodzin
Po Mszy św. – ok. godz. 19.00
Happening Przywróćmy Im twarze i imiona oraz koncert w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w wykonaniu 50 wiolonczelistów – uczestników V Warsztatów Wiolonczelowych na Rynku Zygmunta Augusta
/APK/augustow24.pl/

*****

NOWE USTALENIA

Historycy w czasie internetowych kwerend odkryli kolejne archiwalia które mogą być istotne dla śledztwa IPN ws. Obławy Augustowskiej

To przesuwa w czasie wniosek o rosyjską pomoc prawną, bo konieczne jest ich przetłumaczenie na język polski i analiza
Tzw. Obława Augustowska z lipca 1945 to największa niewyjaśniona zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej. Głównym celem trwającego od kilku lat śledztwa IPN jest ustalenie liczby ofiar i miejsca, lub miejsc, ich pochówku
Kilka miesięcy temu historycy IPN odkryli zbiory archiwalnych dokumentów sowieckich dotyczących obławy, publikowane na internetowym portalu z materiałami z archiwów Ministerstwa Obrony Rosji. Dotyczą one działalności 50 Armii III Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej
Dokumenty te pokazują przebieg i skalę akcji, nazywanej w nich „operacją przeczesywania lasów” skierowaną przeciw Armii Krajowej, a także podziemiu litewskiemu. Objęła ona obszar blisko 3.5 tys. km kw.; uczestniczyło w tych działaniach ok. 40 tys. żołnierzy
Dokumenty były sukcesywnie tłumaczone i analizowane, a na wrzesień pion śledczy IPN planował skierowanie do strony rosyjskiej wniosku o pomoc prawną, by podjąć próbę pozyskania uwierzytelnionych odpisów archiwaliów
Wniosek będzie jednak odsunięty w czasie: do materiałów śledztwa trafiła bowiem kolejna partia archiwalnych dokumentów odkrytych na rosyjskich stronach
Szef pionu śledczego IPN w Białymstoku prok. Janusz Romańczuk powiedział PAP że dokumenty dotyczą działalności, w lipcu 1945, 29 Korpusu Strzeleckiego /96 kart/, 73 Dywizji Strzeleckiej /8 kart/ i 102 Dywizji Strzeleckiej /46 kart/, wchodzących wówczas w skład 50 Armii Wojsk ZSRR
„Dotychczas z rosyjskich stron internetowych pozyskano 835 kart. Materiały te są już przetłumaczone na język polski. Zdaniem historyków białostockiego IPN na rosyjskich stronach internetowych umieszczonych jest jeszcze ok. 1.4 tys. kart 50 Armii, których treść może dotyczyć Obławy Augustowskiej” – poinformował prokurator Romańczuk
„Wydaje się że wniosek o pomoc prawną może być wyekspediowany /do strony rosyjskiej – PAP/ na przełomie roku, o ile oczywiście nie zajdzie konieczność tłumaczenia na język polski dodatkowych materiałów z rosyjskich stron internetowych” – dodał
Wysłany został za to wniosek o pomoc prawną ze strony Litwy. Chodzi o ustalenie losów dwunastu osób narodowości litewskiej, które – jak wskazują archiwalia – zostały zatrzymane w czasie Obławy Augustowskiej, a następnie przekazane litewskim służbom NKWD
Wcześniejsze wnioski o litewską pomoc były rozpatrywane pozytywnie, ale przekazane stamtąd informacje nie wniosły nowych, istotnych faktów do śledztwa
W 2015 r. sejm RP ustanowił 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
W tegoroczne Święto Wojska Polskiego na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie została odsłonięta tablica upamiętniająca podziemie antykomunistyczne. Wśród upamiętnionych wydarzeń była również Obława Augustowska
Znalazł się tam napis: „Obława Augustowska 12-21 VII 1945 /czyli operacja oddziałów NKWD i SMIERSZ, w której zginęło co najmniej 592 działaczy podziemia niepodległościowego i która pozostaje największą niewyjaśnioną zbrodnią popełnioną na Polakach po II wojnie światowej/”
/PAP/ /8.10.2016/

*****

BARDZO CIEKAWE SPOTKANIE

KSIĄŻKA TERESY KACZOROWSKIEJ

WARSZAWA – SDP

17 SIERPNIA 2015

SPOTKANIE PROWADZI MARCIN WOLSKI

Pragnę poinformować że ukazała się moja nowa książka „Obława Augustowska”, wydana miesiąc temu przez wydawnictwo Bellona SA w Warszawie /jest już dostępna w księgarniach i przez internet/
12 lipca 2015 obchodzony był, pierwszy raz, Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej; Sejm RP ustanowił go Ustawą z 9 lipca br.
Promocja książki odbędzie się w Warszawie w Domu Dziennikarza, przy Foksal 3/5, 17 sierpnia o godz. 20. Spotkanie poprowadzi Marcin Wolski
Zapraszam serdecznie!
/Teresa Kaczorowska, przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP/
—-
OD AUTORKI: „Książka ‚Obława Augustowska’ przybliża mało znaną a największą w ‚wyzwolonej Polsce’ i zupełnie do dziś niewyjaśnioną zbrodnię stalinowską z lipca 1945 r., nazywaną Obławą Augustowską, Obławą Lipcową, albo ‚Małym Katyniem’, czy ‚Kolejnym Katyniem’

Dokonały jej liczące ok. 45 tys. żołnierzy regularne oddziały Armii Czerwonej oraz jednostki 62 Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, wspomagane przez UB, MO oraz 160 polskich żołnierzy 1 Praskiego Pułku Piechoty. Siły te wkroczyły w lipcu 1945 na teren Puszczy Augustowskiej oraz jej obrzeża i przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną. Zatrzymano ponad 7 tys. ludzi podejrzanych o działalność w podziemiu niepodległościowym, których uwięziono w kilkudziesięciu miejscach na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego, a także sokólskiego. Sowieci utworzyli dla nich tzw. obozy filtracyjne: w stodołach, chlewach, magazynach i szopach miejscowych gospodarzy. Przesłuchiwano w nich zatrzymanych, bito i torturowano – metodami wyprodukowanymi w stalinowskim aparacie okrucieństwa i terroru /…/
Do dziś nie wiadomo co stało się z dużą liczbą zaginionych bez wieści Polaków – jak ich zlikwidowano, gdzie, w jakich miejscach zostały zakopane zwłoki. Do tej pory podawano że liczba ofiar Obławy Augustowskiej wynosi 592 osoby – Odział IPN w Białymstoku prowadzi też w takim kierunku śledztwo. Jednak w świetle ostatnich badań, a szczególnie od czasu ujawnienia tajnych szyfrogramów – przez Nikitę Pietrowa ze Stowarzyszenia ‚Memoriał’ w Moskwie – wiadomo że ofiar Obławy było więcej, nawet około 2 000
Tę dopiero teraz odkrywaną zbrodnię starałam się przybliżyć za pomocą dokumentalnych reportaży o siedmiu osobach z powiatów augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego. Wszystkie one żyją, spotykałam się z nimi osobiście, czasem wielokrotnie. Jest wśród nich żołnierz podziemia niepodległościowego z Puszczy Augustowskiej, były młodociany partyzant Marian Tananis z Sejn /rocznik 1929/, skazany po wojnie na 15 lat komunistycznych więzień, ale ocalony z Obławy
Pozostali moi bohaterowie to członkowie rodzin ofiar Obławy – córki i synowie oraz rodzeństwo pomordowanych /…/
Siedem dokumentalnych reportaży, opatrzonych zdjęciami, dokumentami archiwalnymi, a także fotografiami współczesnymi, opartych na faktach i autentycznych przeżyciach konkretnych ludzi, sprawdzonych także w źródłach historycznych, archiwaliach lokalnych, materiałach rodzinnych – ma niezwykłą wymowę. /…/
Książka uświadamia nam jednocześnie że mieszkańcy regionu dotkniętego zbrodnią wciąż pamiętają, cierpią i czekają na jej wyjaśnienie, oraz na ujawnienie dołów śmierci ich najbliższych. /…/

FRAGMENTY TEKSTÓW HISTORYKÓW z tej książki:
NIKITA PIETROW, ‚Memoriał’, Moskwa
„/…/ Na początku lat 90 XX wieku Główna Prokuratura Wojskowa Rosji zbierała materiały i prowadziła własne dochodzenie w sprawie tej stalinowskiej zbrodni, ale niestety nie zdecydowała się ogłosić prawdy
W oficjalnej odpowiedzi przekazanej Polsce w styczniu 1995 Główna Prokuratura Wojskowa wstydliwie przemilczała to zabójstwo bez jakiegokolwiek sądu części zatrzymanych podczas Obławy, mimo że potwierdziła fakt aresztowania przez organy kontrwywiadu SMIERSZ 592 polskich obywateli. Do tej pory rosyjscy przywódcy oficjalnie nie przyznali się do popełnienia zabójstwa i nie nazwali Obławy zbrodnią
Nie było rzetelnego śledztwa, z wyraźnymi i jasnymi odpowiedziami gdzie zniknęli aresztowani Polacy. Zbrodnię tę postanowiono przemilczeć. Stronie polskiej, ani rodzinom ofiar Obławy Augustowskiej, Rosja nie przedstawiła kompletnych list tych którzy ‚zniknęli’ i nie podała żadnych informacji o miejscu kaźni /…/
DANUTA I ZBIGNIEW KASZLEJOWIE, historycy z Augustowa:
/…/ Pamięć o Obławie Augustowskiej trzeba ponieść dalej, uczynić ogólnonarodową. Wierzymy że reportaże Teresy Kaczorowskiej przyczynią się do tego. Talent literacki, chęć skorzystania z ustaleń historyków, zmysł bystrego obserwatora, powiązany z wyczuciem psychologicznym i, nade wszystko, z wrażliwością, pozwoliły autorce stworzyć ciekawe portrety świadków historii i nadać wysłuchanym opowieściom interesującą formę /…/”
—-
TERESA KACZOROWSKA – dr nauk humanistycznych, badacz dziedzictwa kulturowego, dziennikarka /prezes Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie/, prozaik i poetka, animatorka kultury /prezes Związku Literatów na Mazowszu/. Autorka kilkunastu książek /w tym trzykrotnie wznawianej „Dzieci Katynia”, wydanej rónież w jęz. angielskim w Stanach Zjednoczonych pt. „Children of the Katyn Massacre”/ oraz wielu artykułów prasowych i naukowych, uczestniczka licznych spotkań autorskich i konferencji na obydwu półkulach świata
Uhonorowana ważnymi nagrodami i odznaczeniami, ostatnio Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” /2010/ oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze” „Gloria Artis” /2014/