Będziemy stolicą kultury?

Miejscy urzędnicy chcą, by Warszawa została europejską stolicą kultury w 2016 r. Czy już teraz trzeba się o to starać?

– Dlaczego już teraz? To proces, polegający na tym, że ogłoszono dyrektywę europejską dotyczącą ubiegania się o ten tytuł. Znamy już mniej więcej jego kalendarz i w 2010 r. będzie pierwsza preselekcja. Wcześniej będzie ogłoszony konkurs Ministerstwa Kultury, określający kryteria i warunki ubiegania się. Ale ponieważ projekt ogólnie jest znany, bo pewne miasta europejskie były już honorowane takim wyróżnieniem, na tej bazie przygotowujemy się już teraz – mówi Marek Kraszewski, dyrektor Biura Kultury Miasta.


A po co to jest naszemu miastu potrzebne? – Tytuł europejskiej stolicy kultury daje to, że wzrośnie zainteresowanie Warszawą. A za tym idzie zwiększenie liczby przyjeżdżających do nas turystów, biznesmenów i tak dalej – wyjaśnia Katarzyna Ratajczyk, dyrektor Biura Promocji Miasta.

– Budujemy kulturę miasta jakby od podstaw, budujemy ją w świadomości ludzi, w świadomości pokomunistycznej różnych działaczy. A przez kulturę może następować rozwój miasta. Po prostu trzeba rozwijać kulturę w jak najszerszy sposób, żeby była obecna, żeby się nam lepiej żyło, żebyśmy byli narodem niekoniecznie tylko ciała, ale też i trochę ducha – mówi Kraszewski.

Co trzeba robić, by Warszawa została europejską stolicą kultury? – Z jednej strony musimy stworzyć artystom maksimum swobody twórczej, artystom, którzy tu mieszkają, ale też tym, którzy tu przyjeżdżają. Chodzi o to, by stąd nie wyjeżdżali. Po drugie, trzeba zbudować odpowiednią infrastrukturę kultury. Po trzecie, stworzyć odpowiednie projekty i je w taki sposób sfinansować, by były zaakceptowane przez miasto, z żywym uczestnictwem mieszkańców Warszawy – tłumaczy Kraszewski. O przyznaniu tytułu europejskiej stolicy kultury decyduje specjalna komisja międzynarodowa, powołana przez ministra kultury w liczbie 6 osób i przez Radę Europy w liczbie 7 osób. Na konferencji prasowej zorganizowanej przez Urząd Miasta zabrakło jednak reprezentantów środowiska artystycznego… Nie ważne jest też, czy Warszawa dostanie taki tytuł. Ważne jest natomiast, by nasze miasto było ładniejsze, czystsze, więcej się w nim działo, mieszkańcy dobrze się w nim czuli, lubili je i po prostu, by się im dobrze tu mieszkało. Jeszcze jedno. Chcemy być europejską stolicą kultury, a rządzący Warszawą od lat nie potrafią załatwić choćby sprawy zawalających nas tonami ulotek agencji towarzyskich… CD

Kategoria Warszawa

Comments

Masz coś do przekazania?