Pierwszy cudzoziemiec

Josef Rottenaicher z Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich to pierwszy laureat Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego nie będący Polakiem. Wręczył mu ją abp Henryk Hoser. Laureat od lat 80 ubiegłego wieku czynnie angażuje się w akcje wspierające rozwój polskich rodzinnych gospodarstw rolnych

Tegoroczna nagroda jest symbolicznym uznaniem zasług laureata oraz wszystkich członków Katolickiego Ruchu Ludowego w Niemczech zaangażowanych we wspieranie polskich rolników w czasach trudnych. Jest znakiem że w Polsce o tym pamiętamy – powiedział przewodniczący Rady Fundacji Solidarna Wieś Sławomir Siwek

Laureat jest działaczem Katolickiego Ruchu Ludowego w Niemczech i Diecezji Passau /Bawaria/ i członkiem Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Od lat 80 XX w. czynnie angażuje się w akcje wspierające rozwój polskich rodzinnych gospodarstw rolnych, m.in. przez organizowanie dostaw maszyn, materiałów siewnych, akcji szkolenia młodych rolników z Polski w Niemczech, czy kursów językowych dla nauczycieli ze szkół wiejskich.

Został odznaczony m.in. przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za „budowanie mostów między Polską i Niemcami”, a przez ministra rolnictwa medalem za pomoc powodzianom.

Laureat dziękując za przyznaną mu nagrodę powiedział, po polsku!, że poczytuje ją sobie za wielki honor i przyjmuje z wdzięcznością. Wyraził też życzenie by pieniądze z nagrody zostały przeznaczone według uznania „Solidarnej Wsi”.

My przedstawiciele niemieckiej KLB odpowiedzialni na szczeblu federalnym, jak i również w diecezjach, poznaliśmy w przeciągu ostatnich dziesięcioleci wspaniałych ludzi w Polsce: biskupów, księży, osoby prywatne – najczęściej mężczyzn i kobiety, którzy we wcześniejszych ciężkich czasach musieli doświadczyć poważnych wyrzeczeń, a czasem nawet więzienia. Od nich mogliśmy wiele się nauczyć, przede wszystkim jednak odwagi, wytrwałości i ufności w wiarę i Kościółpowiedział Rottenaicher.

Laureat wskazał też wydarzenia które były „ważnymi prekursorami” dla jego zaangażowania w Katolickim Ruchu Ludowym. Wymienił m.in. „wspaniałe produkty uboczne” Soboru Watykańskiego II, jak np. list polskich biskupów do Konferencji Biskupów Niemieckich w 1965 r., a także wybór papieża Jana Pawła II w 1978 r.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego została ustanowiona przez Fundację „Solidarna Wieś”, by honorować osoby szczególnie zasłużone dla wszechstronnego rozwoju polskiego rolnictwa. W tym roku została wręczona dziewiąty raz.

W poprzednich latach nagrodę otrzymali: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. prałat Bogusław Bijak, ks. bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska oraz Roman Kluska.

awo/idz./kai /28.II.2013/

***

Odważnie broni wsi

Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego otrzymała socjolog dr Barbara Fedyszak-Radziejowska. Została ona przez kapitułę doceniona m.in. za obronę godności rolników i trwałości rodzinnych gospodarstw rolnych

Fedyszak-Radziejowska odebrała statuetkę w formie kłosów zboża. Uroczystość odbyła się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

Nagroda przyznawana jest ‘osobie, która wspiera aktywność rolników polskich, a nie bezradność, uczy mądrego i twórczego działania’.

To oznacza, że wyróżniani są ludzie czynu i pozytywnego myślenia – mówił przewodniczący rady fundacji Solidarna wieś Sławomir Siwek.

Fedyszak-Radziejowska została uhonorowana za to, że ‘z konsekwencją poświęciła swoją aktywność zawodową, publicystyczną i społeczną badaniom nad zmianami, jakie zachodzą na polskiej wsi w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej’.

Doceniono również jej odwagę w obronie godności rolników i trwałości rodzinnych gospodarstw rolnych zgodnie z ideą solidarności. Podkreślono także jej odwagę w dyskusji z opiniami wielu elit marginalizujących problemy polskiej wsi.

A ta postawa – podkreślał Siwek – jest dowodem powierzchownych ocen, a nie głębokiej analizy.

Laureatka, dziękując za wyróżnienie, powiedziała, że sukcesem jej aktywności stanie się m.in. to, gdy profesorowie ekonomii zaczną traktować polskie rolnictwo jako rację stanu, dostrzegać we wspólnej polityce rolnej i płatnościach bezpośrednich sens ekonomiczny, społeczny, rynkowy. I to nie tylko wtedy, gdy płatności dostaje europejski, ale także polski rolnik.

Zmarły w 2003 r. biskup pomocniczy we Włocławku Roman Andrzejewski przez długie lata przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników. Był też krajowym duszpasterzem rolników.

Nagrodę jego imienia ustanowiła fundacja Solidarna wieś w 2004 r. Otrzymali ją do tej pory: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp, ks. prał. Bogusław Bijak, ks. bp Alojzy Orszulik i dr Maria Stolzman.

Socjolog wsi i rolnictwa

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska jest etnografem, socjologiem, publicystką. Pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Od kwietnia 2010 r. jest przewodniczącą Kolegium IPN. Jej specjalnością naukową jest socjologia wsi i rolnictwa. Zajmuje się także problematyką kapitału społecznego, przedsiębiorczości i postaw Polaków wobec UE. Publikuje m.in. w Naszym Dzienniku, Gościu Niedzielnym.

e.cz/rp/kai /25.2.2011/

Kategoria Polska

Comments