Wielki konkurs poezji

Konkurs organizowany jest przez JP II Polish American Poets Academy Inc. oraz Business Card Exchange Group&Media Online z USA jako część obchodów 10-lecia istnienia JP II Polish American Poets Academy Inc.

To wspaniała szansa pokazania się ze swoją twórczością dla wszystkich osób piszących wiersze, nie tylko dla poetów, ale także tych traktujących pisanie jako hobby. Organizatorzy zapraszają do udziału osoby z całego świata. Poza ewentualnym prestiżem z wygrania konkursu do wzięcia są też całkiem wysokie nagrody pieniężne

REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od kraju zamieszkania, zarówno poeci z dorobkiem artystycznym, jak i ci którzy piszą „do szuflady”
2. Na konkurs należy nadesłać od 1 to 5 wierszy, które mogą być w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe razem z krótkim listem przewodnim oraz wpisowym wysokości 5 USD za każdy wiersz należy przesłać na adres: Business Card Exchange, PO Box 11513, Denver, CO 80211, USA


3. Nadesłane wiersze, których długość nie powinna przekraczać 40 linii, mogą być rymowane lub białe i na dowolny temat. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach
4. Każdy z przesłanych na konkurs wierszy powinien być napisany na maszynie lub na komputerze i na osobnej kartce czystego papieru, na której powinno znaleźć się również imię i nazwisko poety, adres zamieszkania, nr tel. i adres emailowy, jeżeli takowy posiada
5. Prace konkursowe razem z listem przewodnim i wpisowym muszą zostać przesłane do 1 kwietnia 2013. Liczy się data stempla pocztowego
6. Wpisowe wysokości 5 USD za każdy wiersz może być przesłane w formie czeku, Money Order lub za pośrednictwem Western Union. Czek lub Money Order powinien być wystawiony na Business Card Exchange
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa
8. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 1 maja 2013 r. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na stronach internetowych www.e-businesscardexchange.com i www.e-businesscardexchangeco.com w sekcji JPII PAPA. Najlepsze prace znajdą się również w specjalnym jubileuszowym wydaniu drukowanym. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, będący członkami JPII Polish American Poets Academy Inc., która w tym roku obchodzi 10-lecie swojego istnienia, staną przed szansą otrzymania nominacji do tytułu POETY ROKU 2013 i nagrody 2000 USD


9. Business Card Exchange Group&Media Online oraz JPII Polish American Poets Academy Inc. zastrzegają sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych zarówno w wersji internetowej, jak i w druku. Autorzy prac konkursowych zachowują prawa autorskie niezależnie od wyników konkursu
10. Główne nagrody konkursowe:
– GRAND PRIZE 1000 USD
– SECOND PRIZE 500 USD
– THIRD PRIZE 200 USD
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne i wyróżnienia
11. Prace konkursowe będą oceniane przez panel jurorów pod auspicjami John Paul II Polish American Poets Academy Inc. i Business Card Exchange Group&Media Online
12. Wszelkie pytania dotyczące konkursu i opcji sponsoringu należy przesyłać na adres emailowy organizatorów: jpiipapa@mail.com lub contact@e-businesscardexchange.com

Kategoria Polska

Comments